Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Infuzní terapie

Infuzní roztoky určené pro parenterální podávání jsou sterilní vodné roztoky obsahující ionty nebo glukózu v různé koncentraci. Používají se jednak k parenterální hydratační terapii a dále k podávání léčiv v nich naředěných.

24.10.2014
infuzní a injekční roztoky

Společnost B. Braun dokončila další příspěvek věnující se prevenci rizik v infuzní terapii.

07.04.2014
infuzní linka

S cílem omezit rizika manuální přípravy roztoků léčiv uvádí koncern B. Braun na trh aplikační trn Mini-Spike® 2 s povrchově dezinfikovatelným bezjehlovým ventilem.

04.04.2014
podávání léčiv

GOOD DESIGN každoročně uděluje Muzeum architektury a designu Athenaeum v Chicagu ve spolupráci s Evropským centrem pro architekturu, umění, design a urbanistické studie a je nejprestižnějším, nejuznávanějším a nejstarším oceněním v oblasti designu na světě.

25.03.2014

Na Radiologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové se punkční technikou zavádějí intravenózní porty od roku 1992 a od roku 2005 se u kanylace centrální žíly používá ultrazvuková navigace. Doposud jsme touto technikou zavedli celkem 2 859 portů.

14.01.2014

Centrální žilní katetry v klinické praxi - Moderní medicínu, zvláště pak intenzivní péči, si bez centrálního žilního katetru nedokážeme představit. K dispozici máme výrobky od řady firem, které se významně liší nejen vlastnostmi, ale i kvalitou.

05.12.2013
centrální žilní kanylace

Implantabilní podkožní porty při správném používání významně zkvalitňují život onkologických pacientů. Umožňují bezpečné zajištění žilního přístupu pro opakované aplikace chemoterapie a dalších léčiv (například analgetik), která byla indikována k aplikaci přímo do žilního systému.

19.11.2013

Prístroje s novým softvérom „L“
sa už dodávajú a nové funkcie čakajú na svoje uplatnenie.

07.10.2013
Infuzní systém Space

Legenda se z osvědčeného výrobku stává zkušenostmi a časem, praxí a výzkumem. Jeho název je pak synonymem pro produkt první volby. Tam, kde se rozhoduje o životě pacienta během několika vteřin, se stal přípravek Gelaspan koncernu B. Braun hodným pojmenování „přípravek první volby“ u vitálních indikací z hlediska tekutinové terapie.

03.10.2013

Bezpečnost pacientů a zdravotnických pracovníků se v dnešní době stala celosvětově důležitým kritériem v oblasti hodnocení kvality ošetřovatelské péče.

10.04.2013
periferní žilní kanylace