Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

18. Červenec 2016

Infuzní terapie bez DEHP

Infuzní sety a příslušenství bez rizika

Koncern B. Braun v rámci svého Safety conceptu nahrazuje tento rizikový plastifikátor při výrobě infuzních a transfuzních setů z bezpečnostních důvodů jinou látkou. SCENHIR (The Scientific Comitee on Emerging and Newly-Identified Health Risks of the European Commission = Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná rizika) analyzoval a porovnal údaje o toxicitě několika dostupných
a potenciálně vhodných alternativních látek. V současné době jsou všechny výrobky pro infuzní terapii bez obsahu DEHP.

 

DEHP se velmi často používá jako změkčovadlo zdravotnických prostředků vyrobených z  polyvinylchloridu (PVC). Výbor vzal v úvahu, že pacienti, kteří se podrobují lékařským zákrokům, jako je například hemodialýza, krevní transfúze, parenterální výživa či bypass koronárních tepen, jsou pravděpodobně více vystavováni vlivu DEHP uvolňujícím se z hadiček a krevních vaků. Přestože DEHP je vysoce reprodukčně toxický plastifikátor a pro některé skupiny představuje expozice vysoké riziko, výbor nepovažuje DEHP a jeho hlavní metabolity za mutagenní látku.

 

Vliv na reprodukci, rakovinu prsu i diabetes

 

 Nedávné epidemiologické studie týkající se expozice vůči DEHP a vlivů na mužskou reprodukci, rakovinu prsu, růst, vývoj v pubertě, neurobehaviorální účinky, obezitu a diabetes „buď nedošly k závěru, nebo byly rozporuplné“, uvádí se ve stanovisku. Výbor nicméně tvrdí, že ve srovnání s dalšími plastifikátory je DEHP nejzávažnější toxickou látkou pro reprodukci ve studiích na zvířatech a dodává, že kdykoliv je to možné, měl by se použít materiál s nižší toxicitou.

 

Porucha pozornosti u dětí

 

Nejvíce ohroženou skupinou vůči vlivům DEHP jsou nedonošení novorozenci na jednotce intenzivní péče a kojenci, kteří prodělali operace s kardiovaskulárním přemostěním. Tito pacienti mají vyšší pravděpodobnost, že budou trpět poruchou pozornosti. „Přidávání ftalátů do hraček se zakázalo kvůli možným toxickým účinkům a vlivu na hormonální rovnováhu dětí, ale ftaláty se stále mohou používat pro změkčování zdravotnických prostředků,“ říká Sören Verstraete, MD, z Katholieke Universiteit v belgické Lovani. „Našli jsme jasnou shodu mezi výsledky dlouhodobých neurokognitivních testů a individuální expozicí dětí vůči DEHP během pobytu dítěte na jednotce intenzivní péče.“ Studie zahrnovala 100 zdravých dětí a 449 dětí, které podstoupily léčbu na pediatrických JIP. Většina hospitalizovaných dětí prodělala operaci srdce, ale i úrazy nebo závažné infekce. Vědci změřili krevní hladiny metabolitům DEHP a zjistily, že hladiny metabolitů DEHP se nedaly v krevních vzorcích zdravých dětí rozpoznat. Vážně nemocné děti se zavedenými katétry měly při příjmu na JIP hladiny DEHP podle Verstraete „závratně vysoké“ a přestože rychle klesly, zůstaly 18 krát vyšší až do propuštění z JIP v porovnání se zdravými dětmi. Čtyři roky po propuštění byly provedeny neurokognitivní testy a vyhodnoceny s ohledem na délku pobytu a léčbu na JIP. Podle Verstraetea je vysoká expozice vůči DEHP během pobytu na dětské JIP silně spjata s poruchou pozornosti. Toto zjištění se potvrdilo u 221 pacientů pediatrických JIP. „Vystavování ftalátům objasňuje polovinu případů poruchy pozornosti u bývalých pacientů dětské JIP,“ říká Verstraete s tím, že v druhé polovině případů mohly hrát roli další faktory. Studie se objevila v březnovém vydání časopisu Intensive Care Medicine.

redakce Braunovin

Čtěte také

Ve výrobním komplexu Pfieffewiesen se oslavovalo. Na výrobní lince byl totiž kompletován třímiliardtý infuzní set.

12.09.2017
Intenzivní péče

Jednodušší ovládání a více času na pacienty.

19.03.2018
Infuzní terapie

Velmi komplexní pohled na rizika úpravy intravenózních léčiv na lůžkovém oddělení poskytlo účastníkům listopadové sympozium Aesculap Akademie, na němž se o své znalosti a zkušenosti podělily klinická farmaceutka, staniční sestra frekventovaného oddělení jednotky intenzivní péče a inspektorka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). „Díky otevřené komunikaci všech zúčastněných se daří vytvářet komunikační platformu pro vzájemnou inspiraci a prevenci chyb, ke kterým na pracovištích i přes veškerou dobrou vůli dochází,“ řekl MUDr. František Vojík, manažer pro obchod a marketing divize Hospital Care ze společnosti B. Braun.

18.01.2018
Infuzní terapie