Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

15. Duben 2015

Implantátmi Targon ošetrujeme najčastejšie zlomeniny

MUDr. Ľuboš Tomčovčík, PhD., zástupca primára Kliniky úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, v rozhovore o prínose implantátov Targon v úrazovej chirurgii.

„Práca lekára mi veľa dala aj vzala. Vzala a stále mi berie veľa času, o ktorý do istej miery ukracujem rodinu, ale viac než dostatočne mi to kompenzuje ten zvláštny pocit, keď vraciate ľuďom zdravie.“

Zástupca primára Kliniky úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, MUDr. Ľuboš Tomčovčík, PhD., sa začal úrazovou chirurgiou zaoberať po skončení štúdií v roku 1988. Po sérii malých operačných zákrokov sa postupom času špecializoval na úrazy chrbtice a problematiku implantátov. Až na dvojročnú profesijnú epizódu, keď pôsobil ako prednosta oddelenia úrazovej chirurgie v Prešove, je stále verný univerzitnej nemocnici. Už počas štúdií vedel, že sa chce venovať práve chirurgii. „Práca lekára mi veľa dala aj vzala. Vzala a stále mi berie veľa času, o ktorý do istej miery ukracujem rodinu, ale viac než dostatočne mi to kompenzuje ten zvláštny pocit, keď vraciate ľuďom zdravie,“ hovorí dnes päťdesiatjedenročný chirurg.

 

Pán doktor, spomeniete si na prvú operáciu, pri ktorej ste použili implantát Targon?

Na tú operáciu si veľmi dobre pamätám. V ten deň prišli do Košíc zástupcovia spoločnosti B. Braun, aby nám ukázali implantáty radu Targon. Zároveň priviezli prvú súpravu na priame použitie u pacienta. Ešte sme sa s ňou nestačili oboznámiť, keď na oddelenie prijali staršieho pána so zlomeninou horného konca stehennej kosti. Zhodli sme sa na tom, že to je prípad veľmi vhodný na použitie implantátu Targon PFT. Privezené implantáty sme ihneď dali sterilizovať a za prítomnosti zástupcov dodávateľskej firmy sme pacienta operovali. Dopadlo to nad očakávanie dobre a odvtedy podobný zákrok podstúpili desiatky pacientov.

 

Čo bolo prvým impulzom vyskúšať implantáty radu Targon?

Vedeli sme o tom, že tieto implantáty sa úspešne používajú na iných svetových pracoviskách. Aj u nás bolo potrebné modernizovať a inovovať. Spolupráca s firmou B. Braun bola vždy na špičkovej úrovni, a preto bol výber dodávateľa implantátov novej generácie jasnou voľbou. Implantáty od firmy B. Braun používame vyše 11 rokov. Začali sme vnútorným fixátorom Socon®. Od toho času sme s ním pri riešení zlomenín hrudnodriekovej chrbtice úspešne ošetrili stovky pacientov. V marci roku 2013 sme začali medzi prvými na Slovensku používať rádiofrekvenčnú kyfoplastiku StabiliT® na ošetrenie osteoporotických zlomenín chrbtice, ktorou bolo ošetrených doposiaľ okolo 70 pacientov. Kyfoplastika StabiliT je výrobok firmy DFINE, pričom B. Braun zabezpečuje jeho distribúciu.

 

Aký je prínos implantátov z pohľadu lekára?

Zavedenie implantátov rozšírilo naše možnosti ošetrenia zlomenín ramennej a stehnovej kosti, ako aj kosti predkolenia. Implantáty aj inštrumentárium sú veľmi kvalitne vypracované a ich implantácia nie je pri dodržaní odporúčaného postupu komplikovaná. Ich použitím dosiahneme stabilnú fixáciu zlomenín, čo umožňuje skorú rehabilitáciu, a tým aj lepšie výsledky v pooperačnej liečbe.

 

Koľko implantátov Targon ste doteraz na klinike použili?

Pracujeme s implantátmi Targon FN, PFT, TX, PH/H. Začali sme ich používať v apríli 2014. Do konca roka sme ich implantovali 61, čo je asi sedem mesačne.

 

Na aké druhy zlomenín implantáty najčastejšie používate?

Targon PH je veľmi dobrý implantát vhodný na ošetrenie zlomenín horného konca ramennej kosti, kde sme doposiaľ používali najmä dlahovú osteosyntézu. Podobne Targon H je prakticky použiteľný pre zlomeniny tela ramennej kosti. Sme zatiaľ veľmi spokojní s použitím Targonu FN na stabilizáciu zlomenín krčka stehnovej kosti, kde sme predtým používali DHS. Taktiež Targon PFT úspešne používame pri liečbe zlomenín horného konca stehnovej kosti per- a subtrochanterických, pričom výhodné je aj použitie dlhej verzie Targonu PFT pri zasahovaní zlomenín až do tela – diafýzy stehnovej kosti. Dobre sa nám pracuje aj s Targonom TX pri ošetrení zlomenín píšťaly. Má variabilné možnosti zaistenia na hornom konci klinca, čo umožňuje ošetriť aj vyššie zasahujúce zlomeniny. Klinec Targon TX ma aj krátku verziu, vhodnú na ošetrenie zlomenín horného konca píšťaly. Takže vlastne na tie najčastejšie zlomeniny.

 

Ste spokojný s výsledkami liečby?

Vzhľadom na krátkosť času používania týchto implantátov je ešte priskoro, aby sme mohli uvádzať dlhodobé výsledky. Tie doterajšie sú zatiaľ povzbudivé, hojenie zlomenín prebieha priaznivo, nezaznamenali sme ani žiadne komplikácie a zo 61 implantácií Targonu nebola potrebná ani jedna reoperácia. Navyše použitím implantátov Targon je možné dosiahnuť vysokú stabilitu zlomenín. To umožňuje skorý ústup pooperačných bolestí a včasnú rehabilitáciu. Po operáciách zlomenín na dolnej končatine môže pacient chodiť hneď po ústupe akútnych bolestí o 1 až 2 dni, samozrejme s pomocou bariel.

 

V čom sú implantáty radu Targon v porovnaní s konkurenciou výnimočné?

Niektoré implantáty tohto radu majú v porovnaní s konkurenciou skutočne výnimočné vlastnosti. Napríklad Targon FN a PFT používajú teleskopické skrutky umožňujúce skĺzny efekt a dosadnutie zlomeniny priamo kĺzaním v skrutke, čím necestuje vonkajší koniec skrutky do mäkkých tkanív navonok a nedráždi ich.

 

Popri implantátoch je tu aj množstvo inštrumentačných nástrojov. Ako sa vám s nimi pracuje?

Jednoznačne sú to nástroje, ktoré sa dajú označiť ako „doctors friendly“. Inštrumentárium na zavádzanie implantátov Targon je dobre prepracované, počet inštrumentov je zredukovaný skutočne na tie najpotrebnejšie, sú dobre odlíšené aj farebne a dostatočne pevné.

 

Hovorili sme o súčasnosti, možno aj blízkej budúcnosti. Ako bude podľa vás vyzerať implantačná medicína napríklad o 50 rokov?

Nie som vizionár, ale domnievam sa, že budú k dispozícii najmä prostriedky na stimuláciu hojenia zlomenín. Po ich aplikácii bude hojenie zlomeniny trvať veľmi krátky čas, niekoľko dní či hodín. Implantáty tak možno budú vyzerať úplne inak. Dovtedy ale budeme používať súčasné implantáty, ktoré určite budú z roka na rok pevnejšie, stabilnejšie a dokonalejšie.

 

Ing. Ivo Pavlina
divízia Aesculap - ortopédia

Čtěte také

„Suplementace vitaminů, která je nezbytnou součástí nutriční podpory zejména u pacientů v malnutrici, se většinou odvíjí od denního doporučeného množství. Navíc se doporučuje hradit jakékoliv známé nebo předpokládané deficity,“ říká internista a nutricionista ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze doc. MUDr. František Novák, Ph.D.

28.06.2019

Vizuálně si podobní nejsou. Jeden spíše seveřan, druhý čistý jižan. To ostatní už je spojuje více. Oba měli předurčeno stát se lékaři. Oba jsou autory mnoha vědeckých článků v prestižních zahraničních časopisech a přednášejí na kongresech po celém světě. A především − oba patří k té nejužší evropské kolorektální špičce. Seznamte se: chirurg z Univerzitní nemocnice v Římě Domenico Mascagni, MD, a docent Chirurgické kliniky Univerzitního medicínského centra v Amsterdamu Jurriaan Tuynman, MD, Ph.D. Oba se s námi potkali na kongresu kolorektální chirurgie v Dříteči u Pardubic.

28.06.2019
Aktuality z B. Braun

„Viděli jsme se třikrát, nebyli jsme nejlepší kamarádi na život a na smrt ani příbuzní. Byli jsme jen kolegové, kteří spolu občas něco natočili,“ říká transplantovaný hudebník ze skupiny 100 °C Karel Vaněk (39). Přesto se herec Karel Zima (46) rozhodl a Karlovi daroval svoji ledvinu. Hudebníkovi bylo diagnostikováno polycystické onemocnění ledvin, po kolapsu téměř zemřel a každý druhý den musel dojíždět do plzeňské nemocnice na dialýzu. „Bylo to okamžité rozhodnutí, nebo spíš docvaknutí, řekněme. Je to jednoduchá matematika. On nemá žádnou zdravou ledvinu, já mám dvě. To neznělo spravedlivě,“ říká herec Karel Zima o ledvině, která později dostala jméno Jitka.

 

03.05.2019