Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

24. Srpen 2018

Hovoříme otevřeně a měníme životy

Světová asociace stomiků vyhlašuje každé tři roky Světový den stomiků, který tradičně vychází na první říjnovou sobotu – letos na 6. 10. 2018. Mottem letošního Světového dne stomiků je heslo „Hovoříme otevřeně a měníme životy“, a právě proto máme díky spolupráci se společností ILCO příležitost v tento den hovořit o tom, co stomici chtějí a co dělají. 

Cílem Světového dne stomiků je zlepšit postavení stomiků po celém světě a upozorňovat na jejich potřeby i na potřeby jejich rodin, s cílem plné rehabilitace stomiků a jejich znovuzapojení se do běžného života. 

 

Vytvoření stomie neboli vývodu znamená velký zásah do života. Problém je nejen ve zvládnutí nemoci, která  k založení stomie vedla, ale i vyrovnání se s tím, jak  stomie  pracuje. Pacient se musí naučit postupům správné péče o stomii a mít k dispozici vhodné stomické pomůcky a příslušenství.  

Vývod je postižení, o kterém se donedávna téměř nemluvilo. To vedlo stomiky  k tomu, aby se sdružovali, sami si vyměňovali zkušenosti a podporovali se navzájem. „Spolky stomiků  po celém světě pomáhají těmto lidem zvládat nelehké začátky života se stomií. Dobrovolníci ILCO hovoří nejen na Světovém dni stomiků otevřeně o tom, jak se stomií žijí, a předávají svoje zkušenosti. Nováčci se přestávají života se stomií bát. Mají chuť se vrátit do běžného života,“ říká Marie Ředinová, předsedkyně Českého ILCO, z. s.  

V České republice najdou stomici pomoc a radu ve dvaceti spolcích. České ILCO připravilo ke světovému Dni stomiků řadu akcí. Jednou z nich je například pozvánka na Den otevřených dveří, který se bude konat 12. listopadu 2018 od 13 do 17 hodin v Informačním centru pro stomiky a lidi s onemocněním střev (Polská 15, Praha 2). Dobrovolníci zde budou otevřeně hovořit o sobě, o své práci a o významu Světových dnů stomiků. 

 

Čtěte také

Flexima® 3S je dvoudílný systém stomických pomůcek, který se používá při ošetření stomie a jenž vývojově využívá předností adhezivního systému Flexima® Key. Flexima® 3S se skládá ze dvou samostatných částí – podložky a sáčku. Základem stomické pomůcky je podložka, která je vyrobena z hydrokoloidního materiálu a slouží ke krytí stomie a k uchycení sáčku, do něhož se zachycuje stolice nebo moč.

19.12.2017
Stomie

Dvoudílný systém stomických pomůcek je jedním ze těch, které lze použít při ošetření stomie.

26.10.2016
Stomie

K ošetření stomie lze použít různé typy pomůcek, a to vždy v závislosti na aktuální podobě stomie. Na trhu jsou dostupné ploché a konvexní typy stomických pomůcek.

23.02.2015
Stomie