Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

4. Únor 2013

Gravitační ventily - historie a první operace

V minulém čísle Braunovin jsme v rubrice Produkt měsíce psali o jednom z nosných produktů divize neurochirurgie, a to gravitačních ventilech pro terapii hydrocefalu z produkce firmy Miethke. Věnovali jsme se principu fungování gravitačních jednotek, jejich vlastnostem a výhodám. Nyní vám nabízíme řadu zajímavostí o samotné firmě Miethke.

 

Vše začalo nedaleko původní Berlínské zdi

Firma Miethke (nyní spoluvlastněná koncernovou společností Aesculap AG) je produktem bouřlivé dekády začátku 90. let minulého stolení, kdy se společenské a třídní změny prohnaly starým kontinentem jako hurikán Sandy New Yorkem. Psal se rok 1992 a sjednocení obou německých republik i zboření nechvalně známé Berlínské zdi umožnily, aby ve východní části města vznikla malá firma se zaměřením na vývoj a následnou aplikaci zařízení a příslušenství pro terapii hydrocefalu. Firmu založil čerstvě vystudovaný inženýr Christoph Miethke s podporou a odbornou garancí prof. Dr. Klause Affelda  a prof. Dr. Deitmara Lerche. Pomoc to byla sice vítaná a inspirující, avšak nikoliv materiální. Aby mohla firma vůbec vzniknout, potřebovala základní kapitál. Ten se nakonec po mnoha peripetiích našel v prakticky celé rodině Miethkeů, kdy se povedlo nastřádat a složit necelých 100 000 marek, naštěstí už západních. Za tyto prostředky byl pořízen první stroj, což byl ručně ovládaný, přes padesát let starý soustruh. Mimochodem, tento soustruh je v nynější výrobně stále funkční a dokládá, že již tehdy měl Christoph Mie­thke celkem jasnou představu o používaných materiálech pro dva budoucí výrobky. Za zbývající prostředky byly nakoupeny další nezbytně nutné věci a materiál, a také bylo v Berlíně, nedaleko zbytků Berlínské zdi, otevřeno první sídlo firmy. Majitelé zvolili její východní část, neboť umístění sídla firmy na tuto stranu zdi zajišťovalo získání prvního vládního grantu a subvence v rámci podpory a obnovy Východu.

Za sídlo bylo trochu kuriózně zvoleno oblastní velitelství tajné policie STASI, a to z naprosto praktického důvodu - kanceláře měly totiž svoji stávající a hlavně funkční telefonní linku. Ano, také soudruzi z bývalé NDR marně několik let čekali na svůj první telefon a jeho získání znamenalo bujarou celorodinnou oslavu. V těchto pionýrských dobách měla firma celkem čtyři zaměstnance, a to dva již vystudované inženýry a dva studenty. Je hezké, že všichni čtyři jsou ve firmě stále zaměstnaní a dnes již celkem s humorem vzpomínají na první výzkumný a vývojářský úkol, ze kterého se po dvou letech usilovného vývoje vyklubal první použitelný gravitační ventil Miethke pojmenovaný DualSwith. Ten měl oficiální světovou premiéru na kongresu Evropské pediatrické neurochirurgické společnosti (ESPN) v Lyonu ve Francii.


První implantace ventilu proběhla na berlínské klinice

Ventil velikostně připomínající naši desetikorunu nebyl primárně určen pro dětské pacienty, nicméně pomohl nastartovat od té doby stále probíhající výměnu názorů a zkušeností mezi lékaři a inženýry. Slovo dalo slovo a za velmi krátkou dobu několika týdnů se podařilo nalézt vstřícného a zkušeného neurochirurga a ještě vstřícnějšího pacienta, a tento ventil mohl být poprvé úspěšně implantován, a to na „sousedské“ berlínské klinice Vierchow. Oním prvním neurochirurgem byl také v našich zemích známý Dr. Christian Sprung. Ten od té doby nedá na ventil DualSwith dopustit pro jeho zarputilou vlastnost neustále odvádět likvor a nikdy se nezanést.  A to byl prvotní velice důležitý impulz pro následující vývoj.

Důležité milníky ve vývoji ventilů

1996: První samostatná gravitační jednotka

V roce 1996 byl na popud dětských neurochirurgů a jejich stesků ohledně syndromu pře­drénování pacientů zahájen vývoj samostatné gravitační jednotky s názvem ShuntAssistant a také dalšího ventilu MonoStep, což je zjednodušená verze DualSwith ventilu. Tento rok byl také důležitý z pohledu úřednické části práce firmy, neboť úspěšně získala certifikaci dle ISO 9001 a DIN EN 46001.

1997: Nový název firmy

Rok 1997 byl důležitý z hlediska organizačních změn, neboť došlo k proměně vlastnických struktur, a tím také ke změně názvu firmy. Jejím stoprocentním vlastníkem se stal Ing. Christoph Miethke a firma získala svůj nynější název - Christoph Miethke GmbH&CO.KG.

1998: PaediGAV®, první ocenění, spolupráce se společností Aesculap

V  roce 1998 byl opět na dětském kongresu, tentokrát na ISPN, konaném v Marseille, představen ventil PaediGAV®, představující řešení pro opravdu malé pacienty. A také díky tomuto produktu přichází v roce 1999 první velké ocenění, a to první cena v národní soutěži INNOVATION PRIZE BERLIN-BRANDERBURG. V tom samém roce byl uzavřen první velký kontrakt o distribuci, prodeji a marketingu gravitačních ventilů Miethke se společností Aesculap. Pro obě strany to bylo zajisté užitečné spojení, vždyť Miethke se mohl rázem opřít o celosvětovou prodejní i distribuční síť a Aesculap zase získal naprosto originální a inovativní technologii gravitačních ventilů a vhodně tak doplnil svoje prodejní portfolio v oblasti neurochirurgie. 

2001: Paedi ShuntAssistent 

Tento krok v dobrém uvolnil Christophovi Miethkemu ruce, a firma se tak mohla více soustředit na další vývoj nových produktů. V roce 2001 tedy přichází malý a kompaktní ventil GAV® a rozměrově ještě menší gravitační jednotka s názvem Paedi ShuntAssistent.

2003: proGAV®  

Dalším milníkem se stal rok 2003. Výrobci vyslyšeli volání trhu a odborné obce  po programovatelném gravitačním ventilu a byl zahájen vývoj následně veleúspěšného ventilu, který byl nakonec pojmenován proGAV®.  Jeho vývoj byl úspěšně završen v roce 2004, kdy proběhla jeho první implantace, tentokrát na klinice Charité v Berlíně.

2004: Nové sídlo v Postupimi

Rok 2004 je také rokem další významné změny v životě firmy. Stávající prostory byly již delší dobu naprosto nevyhovující, a tak došlo ke stěhování kompletně celého podniku do nedaleké Postupimi. Zde se firma zabydlela v bývalém areálu Pruských kasáren, kde původně sídlila jízda císaře Viléma. Po druhé světové válce tam pobývala také jízda, ovšem ocelová, a rozuměla pouze ruštině a psala azbukou… Po odsunu sovětských vojáků z bývalé NDR objekt nějakou dobu čekal na svůj další osud, až si ho vyhlédla právě firma Miethke. Následovala velice citlivá a vkusná celková rekonstrukce, kdy do přízemí budov byla umístěna výroba a distribuce hotových produktů, do patra se pak nastěhovala administrativa a kancelářské zázemí firmy. Návštěvníci tak mohou sledovat zajímavý efekt, kdy do výrobní haly vjíždí titanová tyč a za chvíli z druhého konce stejné budovy vyjíždí charakteristická krabička se sterilním ventilem uvnitř.

Zde se také vyvinula programovatelná gravitační jednotka s názvem proSA, která byla následně úspěšně implantovaná v Hamburku - Altona, a to prof. Dr. Uwe Kehlerem. Následovalo majetkové propojení s koncernovou společností B. Braun - Aesculap, kdy z důvodu zajištění případné kontinuity došlo k odprodeji části akcií firmy Miethke.

2010: Telemetric senzor  

V roce 2010 byla ideově představena novinka v podobě prototypu s názvem Telemetric senzor. Jedná se o elektronické čidlo či senzor, který je umístěn ve dně rezervoáru. Tento senzor pomocí bezdrátové technologie zajišťuje přenos naměřených hodnot do čtecího média. Lékař je tak okamžitě informován o aktuálním tlaku v mozkových komorách i o dalších údajích.

Je pro nás opravdu velkou ctí, že naše země byla jako jedna z pouhých tří zemí (po Německu a Velké Británii) vybrána ke zkušebnímu programu implantací prvních dvou kusů těchto senzorů. Příští rok bude probíhat vyhodnocování jejich funkčnosti a následně by měly být uvolněny do běžné distribuce. Zajímavosti

V současné době firma přímo v Postupimi zaměstnává přes čtyřicet pracovníků a gravitační ventily Miethke se úspěšně používají ve více jak padesáti zemích celého světa. Při vnějším pohledu na firmu je velice sympatické, že navzdory bouřlivému rozvoji a vývoji neztratila nic ze své rodinné atmosféry. Každý si s německou důkladností plní své povinnosti a má jasnou představu o dalším směřování a budoucnosti firmy. Nezbývá tedy než do dalších dvaceti let firmě popřát samé kladné milníky a aby se naplnil význam ústředního sloganu nové celosvětové reklamní kampaně: We understand the gravity of the situation (Chápeme závažnost situace).    

 

 

 

Daniel Pavlišta
divize Aesculap - neurochirurgie

Čtěte také

Hydrocefalus je onemocnění charakterizované patologickým nahromaděním mozkomíšního moku (likvoru) v mozkových komorách. Vzniká v důsledku poruchy v dynamickém systému tvorby, proudění a vstřebávání mozkomíšního moku. Termín hydrocefalus vznikl spojením řeckých slov „hydro“ – voda a „kefalé“ – hlava a první zmínky o něm pocházejí z dob Hippokrata, Vesalia či Galéna. Teprve v roce 1768 je však hydrocefalus popsán jako nemoc Robertem Whyttem a bližší náhled na toto onemocnění ozřejmili Magendie a Luschka, kteří popsali jak kompletní anatomii likvorových cest, tak i tvorbu a tok mozkomíšního moku s jeho následným vstřebáváním.

13.07.2018
Chirurgické obory

Společnost B. Braun představila unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon.

18.06.2018
Chirurgické obory

Hemoroidy, rektokéla, prolaps a karcinomy rekta byly ústředním tématem mezioborového setkání proktologů, urologů a gynekologů 10.−11. května v Dříteči pod Kunětickou horou. Živě přenášených operací ze sálů Pardubické nemocnice se účastnili přední čeští i zahraniční operatéři.

18.06.2018
Chirurgické obory