Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

1. Listopad 2013

Produkt měsíce: Endo-SPONGE - endoluminální vakuová terapie

Endo-SPONGE je unikátní výrobek vyvinutý dvěma chirurgy z mnichovské univerzitní kliniky Dr. Rolfem Weidenhagenem a Dr. Uwe Grütznerem, ve spolupráci s koncernem B. Braun. Jedná se o systém vakuové terapie, podobný vakuové terapii otevřených ran, kdy drenáž zprostředkovává polyuretanová houbička s otevřenými póry.

 

Vlastnosti a výhody

•  nová minimálně invazivní endoskopická léčba na principu endoluminální vakuové terapie

•  rychlejší hojení než při konzervativní léčbě

•  nižší procento reoperací

•  vyšší podíl uzavřených ileostomií

 

Indikace

Endo-SPONGE se používá ve dvou indikacích. Zaprvé jde o leak (neboli prosakování) anastomózy po kolorektálním chirurgickém výkonu. Druhou indikací je leak rektálního pahýlu po zákroku dle Hartmanna v oblasti malé pánve. V obou případech se metoda používá v časném výskytu ohraničeného zánětu v této oblasti.

Způsob použití Endo-SPONGE je velmi podrobně popsán MUDr. Milanem Chobolou, Ph.D., z Chirurgické kliniky FN Hradec Králové v následujícím článku, kde autor také uvádí vlastní zkušenosti s využitím výrobku.

 

Jaký je princip endoluminální vakuové terapie?

Zjednodušeně řečeno dochází k vyvíjení podtlaku, který se přes uzavřený systém přenáší do pórů houbičky, čímž umožňuje nasávat sekret z leaku anastomózy do sběrné láhve. Speciálně vyvinutá houbička s velkými póry umožňuje co nejlepší kontakt se stěnou leaku a co nejoptimálnější odvod sekretu.

Balení Endo-SPONGE samozřejmě obsahuje i příslušenství pro zavedení houbičky. Lékař si může vybrat mezi dvěma typy silikonového tubusu (s vnějšími průměry 16 a 19 mm), dále je přibalen polyuretanový zavaděč, tuba gelu Askina® pro lepší zavádění houbičky tubusem a spojovací hadička s konektorem typu luer-lock pro napojení na zdroj podtlaku. Tím je láhev Redyrob® Trans Plus®. Jedná se o kontrolovatelný a regulovatelný drenážní podtlakový systém. Má samostatné katalogové číslo, neboť u jednoho pacienta může dojít ke spotřebě různého množství houbiček a Redyrob® Trans Plus® láhví.

 

Možné kontraindikace

Před zavedením Endo-SPONGE by měl být pacient velmi pečlivě vyšetřen a chirurg by měl zvážit, zda zvolit konzervativní nebo chirurgickou terapii. Kontraindikací použití Endo-SPONGE je např. nekrotická tkáň v okolí leaku, generalizovaná peritonitida, případně nedrénované septické ložisko. Endo-SPONGE by také neměl být zaváděn pacientům s poruchou srážlivosti krve nebo pacientům léčeným antikoagulačními léky, kde může hrozit krvácení v oblasti leaku. Maximální doba použití jedné houbičky jsou tři dny. Po uplynutí této doby musí být houbička vyměněna, protože granulační tkáň prorůstající do pórů může vyjmutí houbičky znesnadňovat. Endo-SPONGE se doporučuje používat při minimální velikosti dutiny leaku o délce dva centimetry a minimálním průměru jeden centimetr.

 

Přestože je tento systém používán u pacientů velmi selektivně, je šetrnou a účinnou technikou zvyšující komfort pacienta a umožňující odvrátit případnou reoperaci. V neposlední řadě tak může i významně snížit celkové výdaje na léčbu pacienta v nemocničním zařízení. Díky dobrým výsledkům léčby leaku v oblasti malé pánve se připravuje výrobek s obdobným účinkem i pro oblast jícnu.

redakce Braunovin

Čtěte také

Hydrocefalus je onemocnění charakterizované patologickým nahromaděním mozkomíšního moku (likvoru) v mozkových komorách. Vzniká v důsledku poruchy v dynamickém systému tvorby, proudění a vstřebávání mozkomíšního moku. Termín hydrocefalus vznikl spojením řeckých slov „hydro“ – voda a „kefalé“ – hlava a první zmínky o něm pocházejí z dob Hippokrata, Vesalia či Galéna. Teprve v roce 1768 je však hydrocefalus popsán jako nemoc Robertem Whyttem a bližší náhled na toto onemocnění ozřejmili Magendie a Luschka, kteří popsali jak kompletní anatomii likvorových cest, tak i tvorbu a tok mozkomíšního moku s jeho následným vstřebáváním.

13.07.2018
Chirurgické obory

Společnost B. Braun představila unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon.

18.06.2018
Chirurgické obory

Hemoroidy, rektokéla, prolaps a karcinomy rekta byly ústředním tématem mezioborového setkání proktologů, urologů a gynekologů 10.−11. května v Dříteči pod Kunětickou horou. Živě přenášených operací ze sálů Pardubické nemocnice se účastnili přední čeští i zahraniční operatéři.

18.06.2018
Chirurgické obory