Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

2. Březen 2011

DUOCAGE® - Bio-resorbovatelná kompozitní krční klec

Vývojoví pracovníci koncernu B. Braun ne¬ustále inovují produkty na základě nejnovějších trendů a přinášejí dokonalejší řešení. Nejinak tomu je i na poli spondylochirurgických implantátů. Občas se však na trhu objeví něco unikátního, co mateřský koncern v již tak širokém spektru páteřních implantátů nemá a ani samostatně nevyvíjí a co může zajímavým způsobem rozšířit jeho portfolio. Řeč je o bio-resorbovatelné kompozitní kleci DUOCAGE® francouzského výrobce Science for Bio Materials (S-B-M), se kterým se nám podařilo navázat spolupráci.

Implantáty DUOCAGE® se podobně jako autogenní trikortikální štěpy používají při provádění intersomatické artrodézy (fúze obratle ležícího nad ním a pod ním) jako náhrada meziobratlových plotének. Vlastní kost je nejkvalitnějším možným materiálem. Ten je však nejčastěji získáván z lopaty kosti kyčelní, což velmi často vede k bolestivosti odběrového místa (donor site pain). Odstranění zdroje bolesti z jednoho místa tak vede k vytvoření bolesti jinde.

 

Tyto důvody vedly k myšlence nahradit trikortikální autogenní štěp jinými materiály. Nabízejí se alogenní štěpy (demineralizovaná kostní matrice), které však nelze použít čerstvé (riziko přenosu infekčních chorob) a jejichž osteoindukční a osteokondukční potenciál je různý, obecně nižší než v případě použití autoštěpu se značným rizikem resorpce (předčasné rozpadnutí se štěpu před vytvořením solidní fúze obratlových těl).

 

Jiným typem jsou pak materiály ne-bioaktivní, jejichž bioaktivita je dodatečně vytvořena vložením nebo obalením materiálem bioaktivním. Jedná se o různé typy klecí z odlišných materiálů, které jsou jinak tvarovány (plochý vs. anatomický tvar klece). Nejčastěji jsou to kovy na bázi titanu a plasty - PEEK (Polyether Ether Keton).    

Obecným trendem je tedy nalézt materiál pevný, ale současně pružný, s podobnými mechanickými vlastnostmi jako kompozitní kost. Materiál, který poslouží jako nosný prvek v přesně vymezenou dobu, po níž se přestaví v kost vlastní, zbiodegraduje. Přesně těmito vlastnostmi se může prezentovat nová klec DUOCAGE®. Unikátní použitý kompozitní materiál se skládá z nosné části samotné klece DUOSORB ( b -TCP/PLLA - kombinace 40   % polymeru kyseliny mléčné a 60   % b -trikalcium fosfátu - TCP) a z výplně klece (100   % b -trikalcium fosfátu). Materiál DUOSORB se vyznačuje vysokou pevností a schopností odolávat elastickým a plastickým deformacím. b -trikalcium fosfát je osteokonduktivní resorbovatelný materiál používaný po mnoho let s ověřeným klinickým efektem jako náhrada kostních defektů, ve formě keramiky.

 

Trikalcium fosfát je v závislosti na porozitě v čase kompletně resorbovatelný, avšak čistý ve 100% koncentraci a křehký jako všechny keramické materiály. Přidáním plastického materiálu, jako je vstřebatelný polymer kyseliny mléčné (PLLA), zvýšíme jeho pevnost a zajistíme skutečnou schopnost odolávat deformacím. Takovéto kompozitní materiály mohou po dlouhou dobu udržet vysokou pevnost. Kompozitní materiál obsahující 60% beta TCP a 40% PLLA prokázal podobnou výkonnost osteogeneze jako čistý TCP, při značném zlepšení rozsahu a kvality hojení kosti. To je hlavní výhodou tohoto kompozitního materiálu - lze jej použít v podmínkách vysoké biomechanické zátěže s nízkým rizikem prasknutí.

 

Hlavní přednosti klece DUOCAGE®

  • díky známému a ověřenému materiálu dobrá akceptace pacientem, bez zánětlivých reakcí,
  • díky materiálu stimulujícímu kostní hojení resorbovatelnost a osteokonduktivita klece, klec i její výplň bude plně přeměněna ve vlastní kostní tkáň,
  • primární stabilita je zajištěna 45% porozitou b -trikalcium fosfátu, pod RTG lze klec jasně identifikovat, avšak bez vzniku nežádoucích artefaktů,
  • DUOSORB® - kompozitní materiál klece - má stejný modul pružnosti jako zdravá vlastní kost.

Podíváme-li se na implantát z pohledu operatéra a odhlédneme-li od klasického anatomického tvaru krční klece pro přední krční disektomii a jednoduchých funkčních nástrojů, je třeba zmínit zejména zabezpečení primární stability do ukončení fúze při dokonalé přestavbě kostního materiálu a nijak se neodchylující standardní operační postup pro tento typ operace.

Pro pacienta přináší použití klece DUOCAGE® řadu významných výhod. Při operaci nedochází k odběru vlastního štěpu - nevznikne tedy bolestivost v místě odběru, díky použití implantátu o známém a osvědčeném mate­riálovém složení se minimalizuje riziko vzniku pooperační bolesti nebo infekce, po zhojení a vytvoření solidní fúze nezůstanou v těle  pacienta žádná tělu cizí tělesa - dojde ke kompletní přestavbě klece na kost vlastní. V případě nutnosti použití magnetické rezonance implantát nevytvoří v okolí nechtěná zkreslení obvyklá zejména u kovových materiálů - umožní se tím lepší a kvalitnější vyhodnocení snímků v takto delikátní oblasti, jakou je dolní krční páteř. 

Ing. Jiří Hrdina
divize Aesculap - spinální systémy

Čtěte také

Špičkový chirurg prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. (50), patří mezi elitu páteřní chirurgie. Vrací lidi doslova zpět na nohy, operuje úrazy, deformity a nádory na páteři a celkově „páteř uzdravuje“. Sám říká, že chirurg by měl být především pedant na to, jak výsledek jeho práce vypadá, což vyžaduje i od svého týmu. Vstává po páté hodině ráno, vše si zapisuje a zpětně dohledává.

14.09.2018
Spondylochirurgie

Koncem prvního listopadového týdne uspořádala pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Neurochirurgickým oddělením Nemocnice České Budějovice v zapadlém malebném kraji Lipenské nádrže Výroční kongres České neurochirurgické společnosti.

06.03.2012
Spondylochirurgie

MUDr. Tomáš Fiala ml. ze Strakonic se kromě svých odborných kvalit může pochlubit hned třemi tituly mistra světa. Je opakovaně nejlepším ze všech lékařů světa v tradičním sportu zdravotníků tenise. Letos se mu podařilo obhájit loňský primát z Lotyšska na šampionátu v Indonésii na ostrově Bali a přidal i premiérový titul ve čtyřhře.

12.12.2014
Lidé a společnost