Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Dialyzační technika

Nezbytnou podmínkou pro účinnou dialyzační léčbu je zabránění srážení krve v mimotělním krevním okruhu použitím vhodné antikoagulace.

21.03.2014

Dialyzační roztok je připravován smícháním dialyzačního koncentrátu a vody, a to v poměru 1:33 nebo 1:44 podle typu dialyzačního přístroje. Voda se na dialyzačních centrech připravuje čištěním vody z běžného vodovodního řádu v úpravnách, v nichž je nejdůležitější komponentou reverzní osmóza.

20.03.2014
dialyzační roztoky

Citrasol 4%, Mexsol a Duosol® - roztoky určeny k mimotělní očištění krve použitelné na dialyzačních přístrojích různých výrobců.

02.09.2013
dialyzační roztoky

Dialyzační jehla doplněná o bezpečnostní prvek, který jednoduše překryje hrot jehly po jejím vytažení z těla pacienta, a tím prakticky zabrání bodnému poranění. Jakékoliv další manipulace s použitou jehlou nebo její ukládání do odpadního kontejneru, už díky aktivovanému bezpečnostnímu prvku nepředstavují hrozbu ani pro personál, ani pro pacienta.

02.09.2013
safety concept

Dialyzátor prokazující vysokou míru eliminace malých molekul a optimální selektivitu u středních molekul nyní testujeme v další multicentrické mezinárodní studii.

04.03.2013
dialyzátory

Zavedení DEHP-free inovovaných setů znamená splnění legislativního, medicínského i ekologického požadavku. Co se vlastně pod touto zkratkou skrývá?

01.03.2013

Řada zdravotnických prostředků, ke kterým patří především infuzní sety, jsou změkčovány plastifikátory, nejčastěji di-ethylhexylftalátem. Současným trendem je eliminace těchto látek z výroby zdravotnických prostředků.

01.03.2013

V průběhu let koncern B. Braun neustále rozvíjí a zlepšuje dialyzační technologie - aby byly bezpečnější pro pacienty, ekonomičtější pro dialyzační střediska a uživatelsky příjemné pro sestry. Demografické trendy naznačují, že počet pacientů závislých na dialýze bude i nadále růst, a tím se budou zvyšovat i nároky na hemodialyzační postupy.

29.08.2012

Hemodiafiltrace je moderní hemoeliminační metoda spojující v sobě výhody dvou vývojově starších metod očišťování krve při selhání ledvin - hemodialýzy (fungující na principu difuze) a novější tzv. hemofiltrace (fungující na principu konvekce - proudění).

19.03.2012
dialyzační roztoky

Mít více času na podstatné věci znamená mít více času pro pacienty

14.03.2012
dialyzační monitory