Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

23. Listopad 2016

Dialyzační středisko v Plzni pomáhá lidem už 20 let

Pacienti s lékaři a sestřičkami oslavili 20 let plzeňské dialýzy dortem. Zleva Marta Černíková, pacientka po transplantaci, MUDr. Lada Malánová, primářka DS, Věra Sýkorová, dialyzovaná pacientka

Stále rostoucí počet pacientů, 49 transplantací a naprosto unikátní domácí hemodialýza vystihuje 20 let fungování Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Plzni. Za celou dobu existence bylo provedeno bezmála 180 tisíc dialýz.

„Oněch 20 let práce stálo za to. Mám pocit, že jsme získali důvěru jak pacientů, tak spolupracujících lékařů. Velkou radost mám také z transplantačního programu. Za úspěch považuji například letošní dva případy, kdy byla pacientům provedena transplantace, aniž by museli podstupovat dialýzu,“ říká vedoucí lékařka dialyzačního střediska B. Braun Avitum Plzeň MUDr. Lada Malánová. Obrovský krok dopředu je domácí hemodialýza. „Věra Fialová je naší první pacientkou, která má dialyzační přístroj doma a od letošního března se dialyzuje sama. Musela se toho hodně naučit, provést náročné stavební úpravy, ale dle jejích slov by neměnila. Získala čas pro sebe, svou rodinu a může pracovat,“ popisuje svoji první pacientku Lada Malánová.
 

Počet ošetřených pacientů každoročně stoupá

V ambulanci je nyní registrováno kolem dvou tisíc pacientů. „O spokojenosti pacientů mluví čísla. Zatímco v roce 1996 začínalo Dialyzační středisko (DS) se 14 pravidelně dialyzovanými pacienty, k dnešku jich je na 90,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. Provoz je úzce napojen na různá oddělení fakultní nemocnice. Především jde o interní oddělení, II. interní kliniku, klinickou farmakologii, chirurgii, ARO a oddělení dlouhodobé intenzivní péče. Velkou výhodou je v Plzni krátká, přibližně 4-měsíční, čekací doba na transplantaci. „Díky tomu se zhruba pětina pacientů dočká transplantace ještě předtím, než musí zahájit náhradu funkce ledvin dialýzou,“ říká transplantolog z FN Plzeň Doc. MUDr. Tomáš Reischig, PhD. Vynikající výsledky transplantačního střediska v Plzni dokumentuje například 92% úspěšnost pětiletého přežití pacientů po transplantaci. „Za 20 let fungování DS B. Braun Avitum v Plzni bylo transplantováno 49 našich pacientů, 4 jsou čekatelé a 3 se připravují,“ vypočítává MUDr. Lada Malánová.
 

Z letadla přímo na operační sál

Transplantací si prošla také pacientka střediska Marta Černíková. Zpráva, že se pro ni vyskytla ledvina, ji zastihla v letadle při zpátečním letu z tzv. prázdninové dialýzy na Kanárských ostrovech. Zaměstnanci letiště ji našli hned po příletu a nasměrovali do plzeňské FN. „Na letišti jsem dostala do ruky lísteček a nejdřív jsem vůbec nevěděla, co se děje,“ vzpomíná Marta Černíková. V plzeňském transplantačním centru dostala ledvinu, která ji plní funkci již 17 let. „Zpočátku mé tělo proti přijaté ledvině brojilo a pak jsem musela překonat divný pocit, že mám v těle cizí orgán. Všechno jsem i díky lékařům z FN a dialyzačního střediska B. Braun Avitum překonala a teď se raduji ze života. Jsem vděčná, že se o sebe mohu sama postarat a nechci to zakřiknout,“ dodává Marta Černíková.
 

Komplexní péče o pacienta napříč obory

Chronické onemocnění ledvin jde ruku v ruce s dalšími zdravotními komplikacemi. Do ambulance a na dialýzu posílají pacienty praktičtí lékaři, diabetologové a internisté. Onemocnění ledvin například souvisí s kardiovaskulárními chorobami a s cukrovkou. „Při cukrovce pacienta bedlivě sledujeme, protože mu mimo jiné hrozí diabetická nefropatie, kterou nijak necítí. Vedle medikamentózní léčby upravují pacienti denní režim, stravování, dbají na dostatek pohybu, nesmějí prochladnout a důsledně léčí případné infekce močových cest. Snažíme se, aby k selhání ledvin nedošlo vůbec nebo ho co nejvíce oddalujeme,“ mluví o svých zkušenostech praktická lékařka a diabetoložka MUDr. Jana Vladařová.

Ledvinám neprospívá ani vysoký krevní tlak. Patří spolu s diabetem, kouřením, poruchou metabolismu tuků a obezitou k největším rizikovým faktorům. „Právě tyto faktory a choroby vedou také k nejčastějším kardiovaskulárním nemocem. Například k infarktu myokardu nebo k cévní mozkové příhodě. Způsobují také poruchy malých tepen, tzv. mikrovaskulární poruchy, kam patří i poškození glomerulů ledvin,“ říká Prof. MUDr. Hana Rosolová DrSc. z Centra preventivní kardiologie na II. interní klinice FN Plzeň. Všechny tyto zmíněné rizikové faktory a nemoci jsou společné pro choroby srdce, cév i ledvin, a proto se hovoří o tzv. kardiorenálním riziku. „Prevence kardiovaskulárních nemocí například správnou léčbou vysokého krevního tlaku, porušeného metabolismu tuků nebo diabetu je zároveň prevencí ledvinného poškození a selhávání ledvin,“ dodává Prof. MUDr. Hana Rosolová DrSc.


Marta Černíková, pacientka po transplantaci ledviny

 

Přibývá starých nemocných

Věková skladba pacientů se mění ruku v ruce s tím, jak česká populace stárne. „Za posledních 20 let se zvýšil průměrný věk obyvatelstva ČR o 7 let. Velkou zásluhu na tom má kardiovaskulární program. Díky tomu se nemocní selhání ledvin dožijí. Dříve lidé s tímto onemocněním umírali kolem 60 let, dnes se klidně dožijí 80. O to náročnější je pak ale péče o takové pacienty. Ačkoliv by řadě z nich pomohla již peritoneální (břišní) dialýza, kterou by si mohli provádět v domácím prostředí, jsou spíše pasivnější a bojí se zodpovědnosti za svůj stav. Raději si na dialýzu dojedou,“ komentuje současné trendy MUDr. Lada Malánová, vedoucí lékařka dialyzačního střediska B. Braun Avitum.

Dialyzační středisko B. Braun Avitum v Plzni nyní čeká především příprava nové nefrologické ambulance ve druhém patře s větší čekárnou i ordinací. Ve druhé fázi rekonstrukce se mohou pacienti dialýzy těšit na prostornější šatny a dámy dostanou zbrusu nové sociální zařízení. 

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun

Čtěte také

Rozhovor s profesorkou lékařské etiky Helenou Haškovcovou o počátcích tehdy československé dialýzy a o pravdivém informování pacienta

04.12.2017

V úvodním představení dialyzačního přístroje Dialog iQ jsme zmínili také jeho vylepšený systém pro hemodialyzační ošetření s použitím jedné jehly. Cévní přístup je pro hemodialýzu nesmírně důležitý. Cílem bylo vyvinout technologii, která pomůže pacientům indikovaným pro jednojehlovou dialýzu dosáhnout co možná nejvyšší dialyzační dávky.

20.07.2017
Dialyzační technika

Rychlejší příprava a jednodušší obsluha, účinná prevence hypotenze a vysoce efektivní jednojehlová dialýza - představujeme nový, inteligentní dialyzační monitor.

02.11.2016
Dialyzační technika