Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

18. Červen 2018

Colorectal Pathway

Společnost B. Braun představila unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon.

Pod názvem „Colorectal Pathway“ představila společnost B. Braun unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon. Na zavedení projektu do praxe společnost B. Braun intenzivně pracuje s Fakultní nemocnicí Brno. Jde o aplikaci nejnovějších vědeckých poznatků do celého procesu léčby, který by měl pacientovi přinést lepší péči a nemocnici zároveň úspory. Přípravná fáze zahrnuje například zpracování dotazníků, cílenou edukaci pacienta, jeho nutriční přípravu nebo volbu vhodných cévních vstupů.   

V perioperační fázi se aplikuje ve spolupráci s anesteziologem mimo jiné nový přístup k tekutinové terapii a ve spolupráci s operatéry se analyzuje a optimalizuje chirurgické instrumentárium. V celém procesu je k dispozici řada nástrojů a zařízení, od jednorázových resterilizovatelných nástrojů až po laparoskopické věže nebo hardware a software pro vybavení operačních sálů.

Operačním výkonem a propuštěním pacienta však poskytovaná péče nekončí. Pathway počítá také s pooperační fází. Při propouštění pacienta pomáhá s aplikací standardizovaných postupů ERAS, které zahrnují například výběr optimální výživy, analgezii, péči o katetry nebo výběr stomických pomůcek.

redakce Braunovin

Čtěte také

Hydrocefalus je onemocnění charakterizované patologickým nahromaděním mozkomíšního moku (likvoru) v mozkových komorách. Vzniká v důsledku poruchy v dynamickém systému tvorby, proudění a vstřebávání mozkomíšního moku. Termín hydrocefalus vznikl spojením řeckých slov „hydro“ – voda a „kefalé“ – hlava a první zmínky o něm pocházejí z dob Hippokrata, Vesalia či Galéna. Teprve v roce 1768 je však hydrocefalus popsán jako nemoc Robertem Whyttem a bližší náhled na toto onemocnění ozřejmili Magendie a Luschka, kteří popsali jak kompletní anatomii likvorových cest, tak i tvorbu a tok mozkomíšního moku s jeho následným vstřebáváním.

13.07.2018
Chirurgické obory

Hemoroidy, rektokéla, prolaps a karcinomy rekta byly ústředním tématem mezioborového setkání proktologů, urologů a gynekologů 10.−11. května v Dříteči pod Kunětickou horou. Živě přenášených operací ze sálů Pardubické nemocnice se účastnili přední čeští i zahraniční operatéři.

18.06.2018
Chirurgické obory

Rozhovor s doktorem Jaroslavem Pilným o chirurgii ruky, sportovcích, olympijských hrách a cestách do lesa.

22.05.2018
Chirurgické obory