Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

23. Listopad 2012

Co je nového v oblasti dezinfekce a hygieny - seminář k nové vyhlášce

Více než dva roky se v řadách hygieniků a pracovníků nemocnic zabývajících se problematikou dezinfekce a hygieny diskutuje o připravované novelizaci vyhlášky 195/2005 Sb. Novela byla vydána 24. září 2012 vyhláškou č. 306/2012 Sb. a její účinnost byla stanovena již od 1. října 2012.

 

Všem zainteresovaným bylo jasné, že je potřeba v co nejkratším čase vyhlášku prostudovat, seznámit se se změnami a kompetentní osoby musí co nejoperativněji implementovat tyto úpravy do směrnic a pracovních postupů ve zdravotnických zařízeních. Aesculap Akademie proto zorganizovala pracovní seminář s cílem prodiskutovat správné postupy a režimy ve zdravotnických zařízeních vzhledem k vyhlášce č. 306/2012 Sb. Seminář se uskutečnil v posluchárně Kliniky pracovního lékařství ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze dne 24. října 2012. Hlavním bodem programu byla právě panelová diskuse k nové vyhlášce.

Semináře se zúčastnili jak hygienici a pracovníci zabývající se nemocniční hygienou, tak i řada náměstkyň pro ošetřovatelskou péči z celé České republiky. O velkém zájmu svědčil nejen do posledního místa zaplněný přednáškový sál, ale i mnoho dotazů již v průběhu jednotlivých prezentací.Nepřehlédněte

řešení na dezinfekci a hygienu

 

Diskutována byla řada oblastí, kterých se týkají změny

Klíčovou prezentaci s názvem „Povinnosti zdravotnických zařízení a kontrolní činnost v roce 2012“ přednesla RNDr. Jaroslava Zelenková z Hygienické stanice hlavního města Prahy. Se svým vstupem pokračovala MUDr. Věra Melicherčíková, CSc., ze Státního zdravotního ústavu Praha. Věnovala se tématu „Hygiena, dezinfekce a sterilizace v praxi vzhledem k platné legislativě“. Prezentace MUDr. Věry Melicherčíkové přešla v diskusi nad jednotlivými ustanoveními vyhlášky, při níž obě přednášející odpovídaly na nesčetné dotazy účastníků.

V rámci řízené diskuse byla zodpovězena a vysvětlena mnohá témata, z nichž zde uvádíme ta nejdůležitější:

 • Rozdíl mezi vyhláškou, normou a zákonem
 • Přístrojová technika a pravidelná kontrola její funkčnosti (validace)
 • Šperky na rukou (vyhláška zakazuje nosit šperky na rukou, v operačních provozech je zakázáno i nošení hodinek)
 • Úprava nehtů - přirozené, upravené, krátké a čisté (nepřipouštějí se nalakované, gelové či umělé nehty)
 • Popis předsterilizační přípravy zdravotnických prostředků
 • Popis požadovaných testů a metod kontroly mytí, dezinfekce a sterilizace
 • Dvoustupňová dezinfekce, vyšší stupeň dezinfekce a problematika „pitné vody“
 • Stabilita roztoku k VSD (vyšší stupeň dezinfekce) a bezpodmínečné dodržování stanovených postupů
 • Praní prádla, péče o lůžkoviny
 • Problematika hlášení NN (nozokomiální nákazy) dle místa působnosti zdravotnického zařízení a ne spádově podle místa bydliště pacienta
 • Klíčový význam kvalitně zpracovaného provozního řádu nemocnice, který schvaluje příslušné OOVZ (orgán ochrany veřejného zdraví)

Z reakcí všech účastníků bylo patrné, že seminář byl velkým přínosem pro všechny a jeho cíl byl bezezbytku splněn.

Vzhledem k obrovskému zájmu se toto pracovní setkání zopakovalo se stejným programem 
7. listopadu 2012 ve Fakultní nemocnici Brno.

Ing. Vladimír Čepelka
divize OPM - dezinfekce a hygiena, diabetologie

Čtěte také

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv USA vyhlásil úplný zákaz všech pudrovaných chirurgických a vyšetřovacích rukavic.

11.09.2017
Chirurgické obory

S dobou rozvinuté civilizace a technologických výdobytků, které nám usnadňují život, jdou ruku v ruce i civilizační choroby. Jednou z nejčastějších je diabetes mellitus neboli cukrovka. Včasný záchyt, prevence a screening velmi napomáhají k eliminaci a léčbě diabetu.

15.03.2017
Ambulantní péče