Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

19. Listopad 2013

Chráníme si správně ruce?

Ruce ve zdravotnické praxi - nový kurz pro širokou zdravotnickou veřejnost.
Zbrusu nový seminář s názvem Ruce ve zdravotnické praxi, který je součástí nového konceptu vzdělávacích akcí Aesculap Akademie, se uskutečnil i v rámci VII. sesterských dnů v Rakovníku.

Cílem semináře je propojit v maximální míře problematiku používání rukavic jako osobního ochranného pracovního prostředku spolu se správnými postupy při hygieně a dezinfekci rukou.

V rámci semináře si účastníci ověřují správnou dezinfekci rukou za pomoci UV lampy, která je v zobrazování chyb v provedené dezinfekci neúprosná a často vede k zamyšlení, zda jsme v dezinfekci rukou opravdu důslední. Nezbytnou součástí kurzu jsou i platné normy v oblasti hygieny a dezinfekce ve zdravotnictví.

V druhé části kurzu se jeho účastníci seznámují s problematikou správného používání rukavic ve zdravotnické praxi

Cílem je více porozumět klíčovým vlastnostem naší „druhé“ pokožky, která chrání nejen nás, ale také naše pacienty. Mezi tyto vlastnosti patří např. chemická a fyzikální odolnost, propustnost, přítomnost alergenů v rukavicích apod. Znalost míry ochrany, které jednotlivé rukavice poskytují, je pro zdravotníky zásadní podobně jako správné postupy při jejich používání. Víme třeba, jak dlouho a za jakých podmínek nás rukavice dokáží bezpečně ochránit?

Seminář umožnil v rámci diskuse vzájemné sdílení zkušeností účastníků kurzu, na které často není dostatek času, a byly navrženy možné způsoby řešení u zjištěných nedostatků. Účastníci hodnotili kurz jako přínosný a užitečný pro každodenní praxi. Lze tedy předpokládat, že svým jedinečným zaměřením zaujme i v jiných regionech České republiky.

V případě zájmu rádi uspořádáme uvedený kurz i ve vašem zdravotnickém zařízení.

Bc. Tomáš Kovrzek
odborný garant Aesculap Akademie

Čtěte také

 Mgr. Tomáš Glac popisuje zkušenosti se zavedením standardů pro bezpečnou uzavřenou infuzní linku ve Fakultní nemocnici Ostrava.

09.07.2015
Infuzní terapie

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv USA vyhlásil úplný zákaz všech pudrovaných chirurgických a vyšetřovacích rukavic.

11.09.2017
Chirurgické obory