Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

29. Říjen 2012

Centrální operační sály ve Fakultní nemocnici Brno oslavily 20. výročí

První říjnovou sobotu v kinosále Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích proběhly formou odborného semináře oslavy dvaceti let Centrálních operačních sálů.

 

Přednášející se zaměřili na novinky v perioperační péči, poukázali na připravované legislativní změny v nelékařských zdravotnických profesích a zmínili přínos evropského kongresu EORNA pro periperační péči. Ohlédli se také za mimořádnými událostmi, které proběhly na sálech během dvou desetiletí, a zhodnotili mezioborovou spolupráci.

Pozvání k oslavám přijal i MUDr. Lubomír Klepáč, MBA, ředitel společnosti B. Braun, který připomněl začátky spolupráce s brněnskou fakultní nemocnicí, představil významné novinky na trhu a všem účastníkům popřál ke kulatému bohunickému výročí.

Veronika Suchanová
redakce Braunovin

Čtěte také

Hydrocefalus je onemocnění charakterizované patologickým nahromaděním mozkomíšního moku (likvoru) v mozkových komorách. Vzniká v důsledku poruchy v dynamickém systému tvorby, proudění a vstřebávání mozkomíšního moku. Termín hydrocefalus vznikl spojením řeckých slov „hydro“ – voda a „kefalé“ – hlava a první zmínky o něm pocházejí z dob Hippokrata, Vesalia či Galéna. Teprve v roce 1768 je však hydrocefalus popsán jako nemoc Robertem Whyttem a bližší náhled na toto onemocnění ozřejmili Magendie a Luschka, kteří popsali jak kompletní anatomii likvorových cest, tak i tvorbu a tok mozkomíšního moku s jeho následným vstřebáváním.

13.07.2018
Chirurgické obory

Společnost B. Braun představila unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon.

18.06.2018
Chirurgické obory

Hemoroidy, rektokéla, prolaps a karcinomy rekta byly ústředním tématem mezioborového setkání proktologů, urologů a gynekologů 10.−11. května v Dříteči pod Kunětickou horou. Živě přenášených operací ze sálů Pardubické nemocnice se účastnili přední čeští i zahraniční operatéři.

18.06.2018
Chirurgické obory