Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

2. Duben 2013

Braunüle - Světový originál od roku 1962

Nitrožilní kanyla je již padesát let nedílnou součástí nemocniční péče a klíčovou komponentou infuzní léčby. Obchodní značka „Braunüle“ (kanyla B. Braun) v Německu a stejně tak i v České republice zobecněla. Zdravotníci dnes označují vžitým termínem „braunyla“ všechny periferní nitrožilní kanyly.

 

Čím jsou kanyly Braunüle tak zvláštní?

Počátkem 60. let minulého století se infuzní léčba stala žhavým tématem. Krystaloidní roztoky, objemová náhrada a parenterální výživa začaly být nepostradatelnou součástí nemocniční péče, ačkoli jejich používání doprovázela řada různých problémů. Žilní vstup, bez kterého se tato léčba neobešla, znamenal pro pacienty bolestivou záležitost. Infuzní léčba bývala dlouhodobá a pacienti leželi „na kapačkách“ celé dny i týdny. To pokaždé vyžadovalo nový vpich a výsledkem byly časté záněty. Problémem bylo také zvýšené riziko poranění kovovými jehlami.

Na řešení této situace tehdy se svým týmem pracoval dr. Bernard Braun, vědecký ředitel koncernu B. Braun. V roce 1962 se koncernu podařilo uvést úspěšně na trh kanylu Braunüle - první jednodílnou plastovou nitrožilní kanylu na světě. Vědecký tým vyvinul systém skládající se z ocelové jehly uložené v tenké plastové cévce. Po napíchnutí žíly lze do jejího lumen zasunout plastovou kanylu. Hladký povrch poté umožňuje odstranit ocelovou jehlu a plastová cévka zůstane v žíle. Tento systém se stal základem šetrné a téměř bezbolestné léčebné metody, která se používá dodnes.

Ve vývoji a zdokonalování Braunüle pokračoval koncern B. Braun také v dalších letech. Následovaly její inovace a zdokonalení, včetně přidání injekčních portů (vstupů) pro aplikaci léčiv, použití vysoce transparentního plastu pro lepší kontrolu výsledku punkce (Braunüle V, 1975), rtg-kompatibility (Vasofix® Braunüle, 1978) a flexibilních křidélek k optimální fixaci kanyly (Vasocan® Braunüle, 1978).

 

Bezpečnost při manipulaci poskytuje ochranný klip hrotu kanyly

Dodatečná ochrana bezpečnostním klipem (Vasocan® Safety, 2003) vedla k současné podobě kanyl zaručující pacientům i ošetřujícímu personálu sterilitu a bezpečí.

Automaticky se aktivující, tzv. pasivní bezpečnostní mechanismus, který nelze obejít, chrání personál před poraněním hrotem jehly a s ním souvisejícím rizikem infekce, a přispívá tak k vyšší úrovni bezpečnosti na pracovišti. Od uvedení první Braunüle na trh v roce 1962 vyrobil koncern B. Braun - především v Melsungenu a ve svých výrobních zařízeních v Malajsii - celkem 4,1 miliardy intravenózních kanyl ve více než osmdesáti variantách.

V roce 2006 byla Braunüle dokonce předmětem otázky za 32 000 eur v německé verzi televizní kvizové soutěže „Milionář“. Vývoj kanyl Braunüle však dosud neskončil.

V letošním roce jsme uvedli na trh další generaci periferních nitrožilních kanyl Introcan® Safety 3, která nastavuje nové standardy pro intravenózní kanyly. Jedná se o tzv. uzavřenou bezpečnostní intravenózní kanylu minimalizující riziko potřísnění krví při punkci.

Více jak padesátiletá tradice, světové prvenství, špičková kvalita a design - těmito slovy se dá charakterizovat kanyla  Braunüle. Koncern B. Braun zároveň neustále pokračuje ve spolupráci se svými zákazníky na vývoji dokonalejší a v posledních letech zejména maximálně bezpečné kanyly Braunüle s ohledem na pacienta i zdravotnický personál.

 

Přejeme kanyle mnoho úspěchů v dalších padesáti letech!

1962
Průkopnická inovace koncernu B. Braun tvoří základ moderní venepunkce. Kanyla Braunüle® Lock umožňuje poprvé v historii provést punkci ocelovou jehlou v kombinaci s jednodílnou plastovou cévkou, která zůstane v žíle.

 

1976
Použití vysoce transparentních plastů umožňuje vizuální kontrolu výsledku punkce - dobře pozorovatelný reflux krve. Pro jednodušší podávání léků vyvinul koncern B. Braun první nitrožilní kanylu s injekčním portem.

 

1978
Rtg-kompatibilita všech nitrožilních katetrů od B. Braun usnadňuje lokalizaci plastových prvků a vytyčuje nové standardy.

 

1986
Nový design osvědčené kanyly Vasofix® Braunüle zjednodušuje používání a zvyšuje bezpečnost kanyl.

 

2003
Kvůli prevenci poranění jehlou a s ním spojeným rizikem infekce vyvinul koncern B. Braun bezpečnostní nitrožilní kanylu. Ihned po použití jehly zakryje její hrot kovový ochranný klip. Tato inovace získala ocenění „Egg of Columbus“ (Kolumbovo vejce).

Více o Braunüle® MT a Vasofix® Safety  

redakce Braunovin

Čtěte také

„Lze při aplikaci chemoterapie snížit expozici sester?“. V České republice jsou pravidla pro přípravu CL ukotvena v legislativě (aseptická příprava v lékárně, podtlakový box s vertikálním prouděním, chemoprotektivní rukavice), pravidla pro aplikaci CL však nikoliv. Sestra má při podání chemoterapie k dispozici pouze ochranné rukavice. 

03.07.2018
Intenzivní péče

Počátkem letošního dubna byly do nemocnice Jindřichův Hradec dodány a nainstalovány čtyři plně vybavené inteligentní systémové operační stoly, včetně osmi kusů navážecích vozíků, a ještě tentýž měsíc je lékaři začali naplno využívat v provozu. Jedná se o vůbec  první instalaci těchto výjimečných operačních stolů v rámci České i Slovenské republiky, a proto jsme požádali o pár slov primáře Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace pana MUDr. Michala Cihlu, aby se s námi podělil o své první dojmy a postřehy z provozu při operacích na operačních stolech STERIS GMAX.

10.05.2018
Intenzivní péče

Léčebnou výměnnou plazmaferézu je možno zařadit do skupiny extrakorporálních eliminačních metod využívajících rozdílnou specifickou hmotnost jednotlivých krevních složek, a tím jejich oddělení.

03.05.2018
Intenzivní péče