Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

27. Červenec 2017

Bezjehlový konektor Caresite® LAD - antimikrobiální ochrana po dobu sedmi dní

Bezjehlové konektory všeobecně přispívají ke zvýšení bezpečnosti zdravotníků, protože eliminují používání jehel při připojování infuzních setů, injekčních stříkaček, kanyl nebo katetrů. Americký Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)  nařizuje z důvodu bezpečnosti povinné používání bezjehlových pomůcek a jehel s integrovaným bezpečnostním mechanismem. Ačkoli bezjehlové konektory významně snižují riziko poranění jehlou, jejich zvýšené používání v praxi vyvolalo obavy z ohrožení pacientů krví přenosnými patogenními mikroorganismy.

Hrozba infekce je ovlivněna mnoha faktory

Riziko výskytu infekcí krevního řečiště  může ovlivnit řada faktorů od provedení spojovací části bezjehlového ventilu přes konstrukci jeho vnitřního mechanismu, krajních rozdílů v technice čištění a dezinfekce pomůcek zdravotnickým personálem až po nedostatečnou sterilitu infuzních souprav, které se používají intermitentně a po dlouhou dobu. Dosud žádná ze studií neprokázala, že by kterýkoli z uvedených faktorů byl rizikovější než faktory ostatní. Na doporučení amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration, FDA) byla provedena studie na 24 vzorcích bezjehlových konektorů Caresite® včetně negativních a pozitivních kontrol.

Testováním prošlo 24 vzorků Caresite®

Bezjehlový konektor Caresite® je opatřen děleným septem a spojovacím mechanismem Luer Lock. Na doporučení FDA pro zkoumání průniku mikroorganismů  (microbial ingress testing) testovala nezávislá laboratoř 24 vzorků bezjehlového konektoru Caresite® včetně negativních a pozitivních kontrol. Testované konektory Caresite® a konektory pro pozitivní kontrolu byly vystaveny kontaktu se čtyřmi druhy mikroorganismů: staphylococcus aureus, staphyloccocus epidermidis, pseudomonas aeruginosa a escherichia coli. 

Veškeré použité vzorky bezjehlového konektoru Caresite® byly před testem dvakrát sterilizovány etylenoxidem. Povrch vstupní nebo spojovací části všech 24 testovaných ventilů byl inokulován 0,01 ml bakteriálního roztoku. Po 60 sekundách působení byl povrch spojovací části důkladně očištěn novým dezinfekčním čtverečkem se 70% roztokem izopropylalkoholu. Čistění probíhalo otíráním kroutivými pohyby ve směru a proti směru hodinových ručiček po dobu 15 až 20 sekund. V průběhu ošetřování povrchu nesmělo dojít ke stlačení vnitřního pístu. Alkoholový dezinfekční čtvereček byl po použití zlikvidován a povrch spojovací části po dobu 30 až 60 sekund osychal. Po očištění ventilu byla připojena, následně odpojena a zlikvidována prázdná sterilní injekční stříkačka. Stejný proces se opakoval několikrát v přesně stanovených intervalech.

 

Prokazatelně bezpečné ventily

Výsledky studie prokázaly, že bezjehlový ventil Caresite® LAD po důkladném předepsaném očištění před každým použitím zabraňuje průchodu testovaných mikroorganismů v průběhu 7 dní protokolu simulovaných vstupů.

Metody čištění a dezinfekce použité v této studii odpovídají doporučeným osvědčeným postupům výrobce pro péči o povrch ventilu opatřeného připojením typu Luer. Podrobné postupy čištění spojovacích povrchů konektorů Luer nebyly zatím ustanoveny jako průmyslové standardy, ačkoli byly založené na důkazech (evidence-based). Detaily těchto postupů by měly obsahovat informace o nejvhodnějších přípravcích k ošetření povrchů, správné době čištění, technice čištění a době osychání.

 

Více o produktu: Careside®

Petr Misař
Produktový specialista divize Hospital Care, společnost B. Braun Medical s.r.o.

Čtěte také

Počátkem letošního dubna byly do nemocnice Jindřichův Hradec dodány a nainstalovány čtyři plně vybavené inteligentní systémové operační stoly, včetně osmi kusů navážecích vozíků, a ještě tentýž měsíc je lékaři začali naplno využívat v provozu. Jedná se o vůbec  první instalaci těchto výjimečných operačních stolů v rámci České i Slovenské republiky, a proto jsme požádali o pár slov primáře Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace pana MUDr. Michala Cihlu, aby se s námi podělil o své první dojmy a postřehy z provozu při operacích na operačních stolech STERIS GMAX.

10.05.2018
Intenzivní péče

Léčebnou výměnnou plazmaferézu je možno zařadit do skupiny extrakorporálních eliminačních metod využívajících rozdílnou specifickou hmotnost jednotlivých krevních složek, a tím jejich oddělení.

03.05.2018
Intenzivní péče

Jednodušší ovládání a více času na pacienty.

19.03.2018
Infuzní terapie