Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

13. Březen 2017

Audiovizuální systém Apollon

Endoskopické kamery, přehledové stropní kamery nebo náhledové kamery v operačních světlech. Snímání práce operatérů i celého týmu na operačním sále se stalo v posledních letech součástí operačního výkonu stejně automatické jako používání skalpelu. Nasnímaný materiál nicméně mnohdy není efektivně využit. Řešení představuje audiovizuální systém Apollon, který se umí nejen připojit ke všem zmíněným modalitám, ale také umožňuje živě vysílat mimo operační sál.

Audiovizuální systém Apollon komplexně zabezpečuje sběr, zobrazení, živý přenos, záznam,  parametrizaci, archivaci a zpracování audiovizuálních dat. Díky modularitě systému a intuitivnímu a snadnému ovládání jej může používat veškerý personál na operačním sále, kvalita obrazu a mobilní dostupnost videa poskytuje nemocnici nový rozměr výuky mediků, konzultace lékařů či možnosti analýzy a debriefingu výkonů. Zároveň nabízí jednoduchou adaptovatelnost na existující informační strukturu nemocnice bez nutnosti použití optických kabelů. Významně tak snižuje finanční zátěž při eventuální modernizaci přístrojového vybavení operačních nebo vyšetřovacích sálů a současně zachovává požadavky na kvalitu.

Apollon je český produkt, vyvíjený a vyráběný firmou Gatema. Systém je postaven na nejmodernějších technologiích a má zabudované vysoké bezpečnostní prvky. Při vývoji byly využity dlouholeté znalosti celého týmu z telemedicíny a současně k němu byli od počátku přizváni odborníci, lékaři i technici. Jejich poznatky přispívají ke zlepšení jednotlivých funkcí i použitelnosti celku k co nejlepším výsledkům.

 

Kvalitní záznam, živé streamování na mobily či tablety a jednoduchá postprodukce

Možnost sledovat živý audiovizuální přenos operace je funkce, kterou uvítají nejen samotní operatéři, kteří mohou efektivně konzultovat výkon s kolegy, medici, kteří se mohou učit, i pokud nemají přístup na operační sál nebo vedení kliniky, které může mít přehled o aktuálních výkonech.

Živý přenos obrazu i zvuku z operačního sálu na mobilní telefony či tablety ve vstupní kvalitě umožňuje jako jeden z mála audiovizuálních systémů Apollon díky základní jednotce apStreamer 2. Ta je umístěna na operačním sále a k jejímu ovládání slouží dotykový tablet. Připojením k jednotce se jednoznačně identifikuje konkrétní lékař jako uživatel, není tedy nutné řešit další přístupová práva. Videopřenos je navíc šifrovaný. Vysílání do nemocniční sítě je tak možné sledovat pouze pomocí SW aplikace systému Apollon.

Jednotku apStreamer 2 je možné připojit ke všem dnes standardním kamerovým jednotkám s výstupy SDI, DVI či Analog s plným zachováním kvality, barevnosti i rozlišení obrazu až ve Full HD rozlišení (1080p), včetně 3D obrazu z nejnovějších endoskopů a chirurgických robotů pro miniinvazivní operace.

Ovládání jednotky apStreamer 2 je snadné a intuitivní, vše je na jedné obrazovce ovládacího panelu s dotykovým displejem. Přitom je přístroj bezpečný, stabilní a odolný. Instalace je jednoduchá a uzpůsobená připojitelnosti k běžně používaným kamerovým jednotkám na zdravotnickém trhu. Jednotka apStreamer 2 je certifikovaný zdravotnický prostředek, s dezinfikovatelným povrchem a lze ji proto umístit přímo na operační sál.

 

Moderní technikou ke kvalitnější péči o pacienty

Možnost přenášet, zaznamenávat a uchovávat záznam dění na operačním sále lékařům usnadňuje cestu ke zkvalitnění péče o pacienty.

Záznamy mohou být libovolně parametrizovány ručně, či pacientská data načtena z Worklistu. Lékař pak může jednoduše vybrat videozáznamy respektive snímky operace a dle libosti je uložit do PACS systémů. Takto pořízené záznamy jsou poté součástí zdravotnické dokumentace pacientů nebo je možné je použít pro forenzní účely. Živý přenos komentovaného videosignálu z operačních sálů umožňuje operatérovi vzdálenou konzultaci s odborníkem v rámci nemocnice, a to v plné kvalitě obrazu.

 

Efektivní vzdělávání mediků

Přítomnost u operace, sledování operatéra při práci nebo odpovědi na jeho otázky patří k nejefektivnější, pro mediky zároveň nejzábavnějším způsobem výuky. Kapacita operačního sálu nicméně neumožňuje přítomnost více než několika jedinců, což zdaleka nedokáže pokrýt potřeby všech mediků. Kvalitní audiovizuální přenos tak může představovat pro lékaře i studenty vítanou změnu.

Apollon přenáší videosignály z probíhající operace s obousměrnou hlasovou konferencí do výukových místností (posluchárna, učebna, atp.) v rámci nemocnice ve stejné kvalitě a rozlišení jako má zdroj videosignálu. Na pracovní stanici je možné připravit sestřih důležitých částí ze záznamů operací pro následnou edukaci nebo prezentaci v rámci odborných seminářů a konferencí. Lékař tak získává silný a jednoduše ovladatelný nástroj pro výuku a zvyšování úrovně zdravotní péče.

Aplikace je možné si prohlédnout a vyzkoušet v demonstračním režimu. Jsou dostupné na App Store, web apollon.gatema.cz

 

prim. MUDr. Jiří Ondrášek
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie

Pro pořízení systému Apollon jsme se rozhodli, protože nám chyběl obrazový záznam z našich operací. Bylo nutno provést výběrové řízení na dodávku těchto technologií. Náš požadavek byl pořizovat jak statické obrázky, tak sekvence videí z operačního sálu v digitální kvalitě. Dalším požadavkem byla možnost on-line streamování. K tomuto rozhodnutí došlo zhruba před třemi lety. Systém používáme na třech operačních sálech. Záznam provádíme jak z náhledové kamery, tak z videověže, pomocí níž provádíme miniinvazivní operace. Systém je uživatelsky velmi jednoduchý a veškerý personál, který s ním pracuje, oceňuje jeho intuitivní ovládání. Během několika let se také systém postupně měnil podle našich požadavků. V současné době provádíme především záznam operací. Streamování využíváme při výuce mediků. Naším cílem je využít streamování operací během workshopů či jiných vzdělávacích akcí. Obrazový záznam z operačních sálů jsme pořídili především proto, že chceme prezentovat svoji práci na vzdělávacích akcích, seminářích a kongresech. Apollon se nám rovněž osvědčil i při výchově mladších kardiochirurgů na našem pracovišti. Rozhodně přispívá ke zkrácení learning curve, především u složitějších a méně častých operací.

 

redakce Braunovin

Čtěte také

Správným zacházením se sterilizačním kontejnerem docílíme i zvyšování kvality nástrojů v nemocnicích díky zamezení vzniku kondenzátu. „Při analýzách nástrojů jsme v poslední době narazili na několik případů, kdy po otevření sterilního kontejneru byly nástroje vlhké, v některých případech zbytkový kondenzát na dně kontejneru dosahoval několika mililitrů a našly se i případy, kdy jsem z kontejneru musel vylít decilitr vody. Řešení zbytkového kondenzátu rozhodně není problémem pouze jedné nemocnice a tento článek by mohl uživatelům výrazně pomoci k jeho odstranění,“ shrnuje analýzu nástrojů manažer pro obchod a marketing divize Aesculap Surgical Technologies Mgr. Lubomír Vích.

16.01.2019
Chirurgie

Dr. med. Rolanda Scherera lze bez uzardění označit za skutečného průkopníka proktologie v Německu. A prakticky to samé o něm můžeme říci i v celoevropském měřítku. Přes dvě desítky let se zabývá všemi nemocemi střev, konečníku a pánevního dna, je autorem desítek odborných publikací a nesporným inovátorem v chirurgii análních a rektovaginálních fistulí a prolapsů konečníku. O to cennější je jeho účast na druhém multioborovém setkání odborníků na oblast pánevního dna ve východočeské Dříteči, kde ho účastníci mohli při živém přenosu z operačního sálu pozorovat, jak operuje rektokélu a anální prolaps.

19.07.2018
Chirurgie

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie