Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

2. Červenec 2014

Aesculap® Structan® - systém augmentací určený k revizním operacím retabula

V současné době představují revizní operace téměř osm procent z celkového počtu implantací náhrad kyčelního kloubu.

Podíl revizí stoupá a s ním i počet vícenásobných reoperací. Stále více primárních operací se provádí u mladších pacientů, přičemž očekávaná délka lidského života se prodlužuje, což způsobuje, že vzrůstající počet pacientů potřebuje během svého života druhou, třetí či čtvrtou endoprotézu. Nárůst revizních operací je tedy zcela logický a na základě  již zmíněných demografických trendů očekávaný.

Systém Structan® augmentací je technologie určená k řešení složitých revizních operací kyčelního kloubu, přinášející komfort pro operatéra i pacienta. Je vyroben ze strukturované slitiny titanu (Ti-6Al-14V), která svou skladbou velice připomíná stavbu lidské kosti. Povrch augmentu je strukturovaný tak, že po pouhém přiložení dobře drží v připraveném acetabulu. Použitý materiál má skvělé osteointegrativní vlastnosti a po implantaci augmentu a jeho fixaci šrouby stimuluje rychlý vrůst do kosti a do struktury titanové augmentace.

 

Vlastnosti a výhody

  • řeší revize acetabula za použití klasických sférických jamek
  • použitý materiál zajišťuje vysoký stupeň osteointegrace, dlouhou životnost a lidské tělo ho dobře přijímá
  •  vhodný i pro složité případy revizních operací
  •  jednoduché instrumentárium
  •  velká škála velikostí augmentací Structan®
  •  zachovává původní centrum rotace kyčelního kloubu
  •  umožňuje dobrý rozsah pohybu

 

Indikace

Systém je vhodný pro revize veškerých oválných defektů acetabula.

 

Technické údaje

  • augmentace Structan® jsou dostupné v šesti velikostech 48, 52, 56, 60, 64 a 68   mm, každá velikost o síle 12, 16, 20, 25 a 30   mm; celkem nabízíme tedy třicet různých velikostí implantátu
  • augmentace o síle 12   mm mají k dispozici dva otvory pro fixaci šrouby, všechny ostatní velikosti mají otvory tři
  • kotevní 6,5mm šrouby jsou vyrobeny ze slitiny titanu (ISOTAN) a dostupné v délkách 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 a 68   mm. Mohou být zavedeny pod úhlem +/-6,5°

 

Zajímavosti

Augmentace Structan® jsou vyrobeny ze slitiny titanu (Ti 6Al 14V). Její struktura je díky speciální technologii výroby upravena tak, že tvoří celistvou porézní titanovou mřížku s velikostí pórů 1,5 až 2,5   mm. Struktura augmentace má co nejvíce připomínat skladbu spongiózní kosti, a tím maximálně usnadnit sekundární fixaci implantátu.

 

Operační technika

Structan® augmentace vyplňují u revizí acetabula nejčastěji kraniální defekty,  je však možné je s výhodou použít i u defektů kaudálních. Oválné acetabulum je opracováno sférickými frézami. Operatér zvolí optimální průměr a sílu Structan® augmentace tak, aby zbylá část acetabula měla co nejvíce sférický tvar. Structan® augmentace je poté fixována 2/3 šrouby a do volného acetabula se pak implantuje klasická necementovaná/cementovaná jamka.

Mgr. Tomáš Stibor
manažer divize Aesculap - ortopedie a traumatologie

Čtěte také

Nová řada jednoho z nejúspěšnějších produktů z portfolia společnosti B. Braun s sebou nese mnoho inovací a posouvá úroveň kvality o generaci napřed.

24.05.2017
Aesculap Akademie

Rozhovor s MUDr. Pavlem Šedivým, primářem ortopedicko-traumatologického oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi.

25.07.2016
Ortopedie

Pacienti i lékaři v současné době očekávají, že kloubní náhrada splní veškeré jejich požadavky. Pacienti kladou důraz na její dlouhou životnost a možnost úplného návratu do osobního a mnohdy i pracovního života. Kyčelní dřík Excia T je vyvinutý podle nejvyšších nároků moderní endoprotetiky.

30.05.2016
Ortopedie