Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

12. Prosinec 2014

Aesculap Akademie se podílela na organizaci VIII. národního kongresu Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP

Ve dnech 23. - 24. října proběhl v NH Collection Congress Hotelu v Olomouci VIII. národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP. Na kongresu zaznělo na šedesát přednášek a odborných sdělení, přítomní byli odborníci z České republiky i ze Slovenska.

Akce se zúčastnilo na 420 odborníků v oboru. Řady účastníků v letošním roce obohatily také sestry a fyzioterapeuti. Na kongresu zaznělo na šedesát přednášek a odborných sdělení. V bohaté diskusi se řešila nosná témata, jako sportovní traumatologie kyčelního kloubu a úrazy kolenního a ramenního kloubu, ale také kapitoly z dětské artroskopie a sportovní traumatologie.

Akce se zúčastnili přední odborníci z oboru sportovní traumatologie a artroskopie i z oboru fyzioterapie. Sympozium umožnilo vzájemnou konfrontaci těchto dvou pólů sportovní medicíny a dané pojetí většina účastníků ocenila. Vedle projevů odborníků z České republiky zazněly i příspěvky od kolegů ze sesterské Slovenské spoločnosti artroskopie a športovej traumatológie.

Společnost B. Braun Medical přispěla do odborného programu sesterské sekce přednáškou na téma Příprava operačního pole a prevence SSI (Surgical Site Infection)“.

V předvečer kongresu se tradičně konalo hokejové klání mezi oběma společnostmi, které bylo věnováno památce zesnulého kolegy MUDr. Vladimíra Luptáka.

V rámci kongresu proběhla také velmi zajímavá výstava zdravotnické techniky zaměřená na artroskopické ošetření kloubních patologií a mimo jiné zde byly představeny také nejmodernější metody terapie kloubní chrupavky.

Sympozium bylo úspěšné nejen díky hojné odborné účasti a velmi dobré úrovni přednášek, ale též zásluhou dobře odvedené práce Aesculap Akademie, které patří dík za velmi profesionální výkon a přípravu celé akce.

Další kongres se bude konat v Bratislavě v listopadu 2015.

 

Doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
FN Motol

Čtěte také

Více praxe a méně teorie ‒ to je smyslem unikátního nepovinného předmětu s názvem Moderní medicínské technologie a zdravotnické prostředky v praxi, který pro studenty bakalářských a magisterských (pregraduálních) studijních programů 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy již druhým rokem připravuje tým odborníků z Aesculap Akademie. Počet přihlášených studentů stále roste.

29.03.2018
Aesculap Akademie

Rozhovor s MUDr. Danielem Csomorem o vývoji simulační medicíny a životě i práci v zahraničí.

22.01.2018
Aesculap Akademie

Špatná výživa negativně ovlivňuje riziko infekcí, způsobuje zhoršení a zpomalení procesu hojení, rozvoj dekubitů, motoriku pacienta i jeho imunitu. 

09.01.2018
Aesculap Akademie