Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

22. Září 2015

Adimea® Nový rozměr ve sledování dialyzační dávky

Často se opakující nedostatečná dávka jednotlivých dialýz souvisí se zhoršenou prognózou pacienta. Toto „poddialyzování“ ale někdy může poměrně dlouhou dobu zůstat personálem nedetekováno. Kt/V se zpravidla vypočítává z výsledků měsíčních odběrů krevních vzorků. Ty jsou ale mnohdy prováděny i méně často než právě jednou měsíčně.

Pokud má pacient neuspokojivé hodnoty Kt/V, je třeba zjistit, co je toho příčinou.

To však může zabrat delší čas. Řešení proto nabízí on-line monitorování adekvátnosti hemodialyzační terapie pomocí systému Adimea®.

 

Systém Adimea® nabízí přesné stanovení poklesu koncentrace nízkomolekulárních látek obsažených v dialyzátu v průběhu dialýzy a z něj vypočtenou účinnost dialyzačního ošetření (Kt/V)

 

Faktory ovlivňující dosaženou dialyzační dávku:

• dodržení délky dialýzy,

• QB (zadaný vs. reálný),

• QD,

• průsvit dialyzačních jehel ,

• nevhodná technika kanylace,

• recirkulace v cévním přístupu,

• správná antikoagulace,

• typ a velikost dialyzátoru.

 

Výhody měření pomocí technologie Adimea®:

• kontinuálnost měření,

• snadno pochopitelné znázornění,

• jednoduchá volba parametrů Kt/V a URR,

• alarmové hlášení při nedosažení nastavených parametrů,

• vyloučení chyb při odběru krevních vzorků,

• VYSOKÁ PŘESNOST měření Kt/V,

• parametry dialyzačního léčení jsou snadno, rychle dostupné a lze je během léčby měnit,

• funguje ihned po zadání váhy pacienta,

• znázorňuje parametry eKt/V, spKt/V,

• není potřeba žádný spotřební materiál navíc (kyvety),

• umožňuje prognózu léčby a její adekvátnost.

 

redakce Braunovin

Čtěte také

Rychlejší příprava a jednodušší obsluha, účinná prevence hypotenze a vysoce efektivní jednojehlová dialýza - představujeme nový, inteligentní dialyzační monitor.

02.11.2016
Dialyzační technika
Mít více času na podstatné věci znamená mít více času pro pacienty
14.03.2012
Nefrologie
Již prakticky jeden rok má řada hemodialyzačních středisek v České a Slovenské republice možnost on-line sledovat účinnost ošetření pomocí systému Adimea® instalovaného do dialyzačních monitorů Dialog výrobce B. Braun. V nedávné době byly dokončeny ověřovací klinické studie pro použití systému Adimea® i v režimu hemodiafiltrace (HDF) a jednojehlové dialýzy (SN). Oblast použití systému tak byla nyní rozšířena a v tuto chvíli systém Adimea® pokrývá úplné spektrum modalit hemodialyzačních ošetření.
14.09.2010
Nefrologie