Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

14. Říjen 2011

60. výročí Perfusoru® alias lineárního dávkovače

Je tomu přesně 60 let, co se narodil „dědeček“ současných vysoce sofistikovaných systémů, které při zavedení infuze přesně odměřují množství podávaných léků nebo výživy. Historicky prvním přístrojem tohoto typu byl tzv. lineární dávkovač, u něhož se konstantní rychlostí automaticky stlačoval píst injekční stříkačky. Psal se rok 1951 a světlo světa spatřil předchůdce dnešních perfusorů. Jeho tvůrci ze společnosti B. Braun ve spolupráci s německým lékařem Hessem se tak zasloužili o převrat v lékařské péči.

Lékařská péče je díky Perfusoru® o kapku, vlastně o spoustu kapek lepší

Od té doby uplynulo již šest desítek let a současné systémy pracují se složitým softwarem, do jehož paměti se ukládají údaje o podávaných léčivech, jejich množství i rychlosti podávání. Přístroje mají vlastní tlaková čidla, bezpečnostní alarmy a dokážou samostatně vypočítávat rychlost dávky. Kromě toho jsou v softwaru naprogramovány limity pro jednotlivá léčiva, což opět snižuje možnost omylu. Aktuálně je pro vývojáře největší výzvou přizpůsobit perfusory tak, aby obstály co nejlépe také mimo nemocniční prostředí a do budoucna bylo možné bezpečně měnit dávkování infuzí na dálku.

Pohled do historie...Perfusor se dokáže poučit z předchozího průběhu léčby

"Současné perfusory většiny výrobců jsou obecně po technické, uživatelské i designové stránce na vysoké úrovni
a přesně a bezpečné dávkují léky. K tomu jsou také určeny. Poslední generace perfusorů typu Space jde ale mnohem dále. Tento perfusor již není pouze mechanickým přístrojem, ale pomocí vlastního rozhodovacího algoritmu v rámci systému SpaceControl se už i přímo podílí na vlastní léčbě. Dokonce se umí poučit z předchozího průběhu léčby a dokáže ji přizpůsobit. A jde mu to dobře, lépe než nám, protože se nedopouští lidských chyb a omylů. Pro nás je potěšující, že se to naučil
i díky výzkumu na naší klinice," říká MUDr. Jan Bláha, PhD. z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

„Současné systémy perfusorů jsou na velmi vysoké úrovni
a další vylepšení jsou z velké části založena na praktických zkušenostech s těmito přístroji. Poslední generací perfusorů typu Space jsou vybaveny desítky pracovišť v celé České republice. Na základě bohatých zkušeností s touto infuzní technikou a po domluvě se samotným výrobcem B. Braun, se tak můžeme spolupodílet na inovacích a vývoji nových typů perfusorů,“ dodává Bláha.

Nové perfusory zdravotním sestrám kryjí záda

Využívání nových a moderních technologií je dnes v medicíně zcela běžné. To má samozřejmě za následek vyšší nároky na zdravotní sestry a zdravotnický personál, který s takovými přístroji musí umět zacházet. Jedním z cílů výrobců těchto přístrojů je usnadnit zdravotníkům práci a zvyšovat jejich bezpečnost i bezpečnost pacientů.

S tím souhlasí i Renata Tesařová, z oddělení ARO v Oblastní nemocnici Kladno. „Za svou kariéru zdravotní sestry jsem měla možnost pracovat s různými typy infuzních pump. S každým novým modelem přišlo zlepšení, ale nejnovější typy nám práci opravdu výrazně ulehčují. Manipulace s přístroji je snadná a i přesto, že na jedné dokovací stanici bývá 10 a více infuzních jednotek, k problémům dochází spíše výjimečně, říká Renata Tesařová, vrchní sestra ARO z Oblastní nemocnice Kladno. „Perfusory totiž mají celou řadu bezpečnostních prvků, včetně akustických alarmů, které zdravotnický personál včas upozorní, že se něco děje. Když si představíte, že zdravotní sestra musí u obyčejného napíchnutí infuze provést až 100 kroků a takových procesů dělá denně desítky, jsme opravdu rády, že nám technika tzv. hlídá záda,“ popisuje každodenní práci zdravotních sester Tesařová.

Pacienti již nemusí ležet v nemocnicích

Je to jako srovnávat dávné telefony, pevné linky a dnešní inteligentní mobily s dotykovými displeji. Asi k takovému vývoji došlo během uplynulého více než půlstoletí v oblasti infuzní techniky. Na začátku bylo klíčové zajistit přesné dávkování podávaného léku, aniž by u pacienta musel být neustále přítomen zdravotník. Posléze se do popředí zájmu dostaly nejrůznější bezpečnostní prvky jako např. detektor vzduchu v infuzním setu či alarm upozorňující na vyčerpání léku ,“ popsal jedny z hlavních milníků ve vývoji perfusorů PharmDr. Jiří Lukeš, ředitel společnosti B. Braun.

„Díky nově využívaným technologiím mohli někteří pacienti po dlouhé době opustit nemocniční zařízení. S lehkým přenosným pefusorem na baterii mohou být i doma nebo na cestách a stále mají zajištěn potřebný přísun léčiv,“ pokračuje Lukeš a dodává: „Stejných principů využíváme rovněž při transportu pacientů v sanitních vozech nebo i ve vrtulníku.“

1,3 milionů prodaných pump po celém světě

Existuje již více než jeden milión dobrých důvodů, proč se rozhodnout právě pro infúzní techniku naší společnosti, říká MUDr. František Vojík, manažer marketingu a prodeje společnosti B. Braun. „Právě tolik přístrojů bylo již dodáno na celosvětový trh a troufám si tvrdit, že nejen díky dlouhé tradici výroby a vývoje, ale též díky opravdu inovativním krokům, naše technika odskočila od konkurence o několik generací a jsme oprávněným lídrem celosvětového trhu s těmito přístroji,“ dodává Vojík.

Nejen první lineární dávkovač na světě, ale i celá řada jeho nástupců, perfusorů, které dokládají průřez 60letou historií infuzní techniky, je ode dneška až do poloviny listopadu k vidění na tematické výstavě v Café B. Braun (Sokolská 31, Praha 2). Ti, kdo se rozhodnou výstavu navštívit, tak budou mít jedinečnou možnost porovnat rozdíly mezi revolučním modelem z roku 1951 a nejnovějším typem Space.


www.perfusor-60let.cz

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun

Čtěte také

„Lze při aplikaci chemoterapie snížit expozici sester?“. V České republice jsou pravidla pro přípravu CL ukotvena v legislativě (aseptická příprava v lékárně, podtlakový box s vertikálním prouděním, chemoprotektivní rukavice), pravidla pro aplikaci CL však nikoliv. Sestra má při podání chemoterapie k dispozici pouze ochranné rukavice. 

03.07.2018
Intenzivní péče

Počátkem letošního dubna byly do nemocnice Jindřichův Hradec dodány a nainstalovány čtyři plně vybavené inteligentní systémové operační stoly, včetně osmi kusů navážecích vozíků, a ještě tentýž měsíc je lékaři začali naplno využívat v provozu. Jedná se o vůbec  první instalaci těchto výjimečných operačních stolů v rámci České i Slovenské republiky, a proto jsme požádali o pár slov primáře Centrálních operačních sálů a Centrální sterilizace pana MUDr. Michala Cihlu, aby se s námi podělil o své první dojmy a postřehy z provozu při operacích na operačních stolech STERIS GMAX.

10.05.2018
Intenzivní péče

Léčebnou výměnnou plazmaferézu je možno zařadit do skupiny extrakorporálních eliminačních metod využívajících rozdílnou specifickou hmotnost jednotlivých krevních složek, a tím jejich oddělení.

03.05.2018
Intenzivní péče