Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

29. Říjen 2012

3D laparoskopia bola témou konferencie operačných sestier v Prešove

Témami XXII. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich na operačných sálach boli pálčivé informácie vzdelávania perioperačných sestier a manažmentu práce na operačných sálach, novinky v perioperačnej starostlivosti, inovatívne techniky a špecifiká pri operačných postupoch.

 

V krásnom a historickom meste Prešov, v metropole rázovitého regiónu Šariš, sa v dňoch 4. až 5. októbra konala za podpory Aesculap Akadémie konferencia perioperačných sestier. Podujatie s medzinárodnou účasťou prebiehalo pod záštitou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Sekcie sestier pracujúcich na operačných sálach, Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Prešov, FNsP J. A. Reimana Prešov, OOSaCS - FNsP J. A. Reimana Prešov.

Odborným garantom akcie bol pán primár OOSaCS MUDr. Ján Černák a na organizáciu dohliadala vedúca sestra OOSaCS Bc. Marta Chomjaková. Primár Černák významne prispel svojím odborným prístupom aj pri výbere tém, organizácii konferencie a zažiaril i v jej predsedníctve. Chceli by sme sa poďakovať za jeho korektný a kolegiálny prístup a jeho viac než dôležitú spoločenskú účasť.

Zazneli veľmi podnetné a zaujímavé prednášky o roboticky asistovanej chirurgii z pohľadu perioperačnej sestry, prvé skúsenosti s 3D laparoskopickou technikou, miniinvazívne operačné postupy pri liečbe poranení chrbtice a mnoho ďalších kvalitných referátov.

Svojou aktívnou prítomnosťou a hodnotnou prednáškou v spolupráci s Aesculap Akadémiou prispela i Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, z FN Brno Bohunice. Vo svojej prezentácii venovala pozornosť vzdelávaniu sestier v ČR, bezpečnosti pacienta a zdravotníckeho personálu.

Problematiku správneho výberu a používania rukavíc v perioperačnej starostlivosti priblížila vo svojej prednáške Mgr. Romana Škarecká z Nemocnice Kyjov.

Pri príležitosti konferencie sa uskutočnila i autogramiáda knihy Ing. Jedličkovej a kolektívu autorov Ošetrovateľská perioperačná starostlivosť. Medzi prítomnými vzbudila zaslúženú pozornosť. Vniesla nové svetlo do vzdelávania sestier. A keďže vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie je aj prioritou číslo jeden Aesculap Akadémie, s radosťou sme podporili jej vznik a distribúciu. Každá z účastníčok si odniesla so sebou jeden exemplár.

Pevne veríme, že konferencia priniesla veľa pozitív a hodnotných informácií pre sestry, či už vo vzdelávaní alebo v perioperačnej starostlivosti. Rady sme prispeli našou účasťou a podporou a tešíme sa na ďalšie vzdelávacie akcie sestier v SR a ČR.

redakce Braunovin

Čtěte také

Hydrocefalus je onemocnění charakterizované patologickým nahromaděním mozkomíšního moku (likvoru) v mozkových komorách. Vzniká v důsledku poruchy v dynamickém systému tvorby, proudění a vstřebávání mozkomíšního moku. Termín hydrocefalus vznikl spojením řeckých slov „hydro“ – voda a „kefalé“ – hlava a první zmínky o něm pocházejí z dob Hippokrata, Vesalia či Galéna. Teprve v roce 1768 je však hydrocefalus popsán jako nemoc Robertem Whyttem a bližší náhled na toto onemocnění ozřejmili Magendie a Luschka, kteří popsali jak kompletní anatomii likvorových cest, tak i tvorbu a tok mozkomíšního moku s jeho následným vstřebáváním.

13.07.2018
Chirurgické obory

Společnost B. Braun představila unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon.

18.06.2018
Chirurgické obory

Hemoroidy, rektokéla, prolaps a karcinomy rekta byly ústředním tématem mezioborového setkání proktologů, urologů a gynekologů 10.−11. května v Dříteči pod Kunětickou horou. Živě přenášených operací ze sálů Pardubické nemocnice se účastnili přední čeští i zahraniční operatéři.

18.06.2018
Chirurgické obory