Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

26. Červen 2013

17. národní kongres ČSOT

Ve dnech 15. až 17. května 2013 se v prostorách pražského Top Hotelu konal XVII. národní kongres České společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT).

 

Kromě výboru ČSOT se na zajištění této akce podílela Nemocnice České Budějovice, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Fakultní nemocnice v Motole.

Jednalo se o vrcholný odborný kongres, který je tradičně věnován především ortopedii, traumatologii a spondylochirurgii.  Velice rozsáhlý odborný program byl rozdělen do čtyř sekcí, které probíhaly paralelně v různých přednáškových sálech.

Zaznělo více než 210 přednášek, které mimo již zmíněného řešily témata aloplastik, dětské ortopedie, fyzioterapie, artroskopie, plastické chirurgie, chirurgie ruky a nohy, ortopedické onkologie,  septické ortopedie, amputační chirurgie a lázeňské péče.

Součástí programu byl také devadesátiminutový seminář společnosti B. Braun Medical, v rámci něhož zaznělo osm zajímavých přednášek, po kterých následovala bohatá diskuse.

Národní kongres je skvělá příležitost, jak kontaktovat maximum zákazníků. Je možné si s nimi promluvit v klidném prostředí, a získat tak od nich zpětnou vazbu. Národního kongresu se zúčastnilo více než 400 lékařů a sester z celé České republiky. Mezi přednášejícími byli také hojně zastoupeni lékaři ze západní Evropy a USA.

Dále se na akci prezentovalo celkem 54 firem a vystavovatelů. Společnost B. Braun Medical měla tu čest být stříbrným partnerem kongresu a na svém stánku přivítala mnoho svých stálých i potenciálních zákazníků.

XVII. národní kongres ČSOT byl odborně i společensky mimořádně zdařilou akcí a jeho organizátorům patří velký dík.

redakce Braunovin

Čtěte také

Hydrocefalus je onemocnění charakterizované patologickým nahromaděním mozkomíšního moku (likvoru) v mozkových komorách. Vzniká v důsledku poruchy v dynamickém systému tvorby, proudění a vstřebávání mozkomíšního moku. Termín hydrocefalus vznikl spojením řeckých slov „hydro“ – voda a „kefalé“ – hlava a první zmínky o něm pocházejí z dob Hippokrata, Vesalia či Galéna. Teprve v roce 1768 je však hydrocefalus popsán jako nemoc Robertem Whyttem a bližší náhled na toto onemocnění ozřejmili Magendie a Luschka, kteří popsali jak kompletní anatomii likvorových cest, tak i tvorbu a tok mozkomíšního moku s jeho následným vstřebáváním.

13.07.2018
Chirurgické obory

Společnost B. Braun představila unikátní projekt, který zefektivňuje průběh léčby pacienta s kolorektální diagnostikou bezprostředně čekajícího na operační výkon.

18.06.2018
Chirurgické obory

Hemoroidy, rektokéla, prolaps a karcinomy rekta byly ústředním tématem mezioborového setkání proktologů, urologů a gynekologů 10.−11. května v Dříteči pod Kunětickou horou. Živě přenášených operací ze sálů Pardubické nemocnice se účastnili přední čeští i zahraniční operatéři.

18.06.2018
Chirurgické obory