Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

31. Leden 2013

Včasné zahájení nutriční podpory má pozitivní vliv na proces léčby

Dostatečné množství a správné složení výživy snižuje počet zdravotních komplikací, a tím i celkové náklady na léčbu pacienta.

Nedílnou součástí poskytované ústavní i domácí péče by mělo být zjištění nutričního stavu pacienta, ale i případné nasazení nutriční podpory ve vhodné formě.

Nejenom téma využití nutričního screeningu v praxi a další souvislosti v péči o chronické defekty diskutovali účastníci 18. gerontologického kongresu ve dnech 6.-7. prosince 2012 v Hradci Králové.

Možná je pro někoho překvapivé, že nezanedbatelná část pacientů v ústavních institucích i v režimu domácího doléčování trpí nedostatečnou a nekvalitní stravou. Apel zazněl i k sestrám z agentur domácí péče, aby ve větší míře aktivně používaly nutriční screening. Bude tak možné snáze identifikovat riziko vzniku nebo již nastalý stav malnutrice pacientů. Pokud sestra skutečně zjistí u klienta riziko nebo už projevený stav malnutrice, měla by bez prodlení informovat ošetřujícího lékaře a pomoci mu při zajištění vyšetření.


I nejúčinnější materiály pro péči o rány musí být doprovázeny správnou výživou pacienta

Včasné zahájení nutriční podpory má pozitivní vliv na proces léčby např. dlouhodobých defektů, proleženin a na celkový stav organismu pacienta. V posledních letech jsou na trh uváděny stále účinnější pomůcky a materiály pro péči o rány. Nicméně primární snaha o lokální terapii by měla být doprovázena adekvátní nutriční podporou pacienta. Léčba chronické anebo obtížně se hojící rány vyžaduje dostatek energie a stavebního materiálu získávaného z potravy. Proto také k obtížnému hojení dochází častěji u pacientů s proteino-energetickou nebo proteinovou podvýživou.

Společnost B. Braun je výrobcem špičkových zdravotnických prostředků z oblastí péče o rány, enterální a parenterální výživy, a tak byly účastníkům konference na firemním stánku prezentovány i novinky z tohoto oboru.  Jednalo se například o Askina® Calgitrol Paste, sterilní krytí, které se skládá z alginátové matrix s iontovým stříbrem ve formě pasty, s širokou antimikrobiální účinností.

Dále byla představena produktová řada Nutricomp® a celá škála enterální výživy.  Návštěvníci si měli možnost prohlédnout také Softa® Cloth CHX 2%, ubrousky pro dezinfekci a dekontaminaci zdravotnických prostředků, např. infuzních linek.

Na pokračování úspěšné řady královéhradeckých gerontologických kongresů má vliv celá řada faktorů, včetně ekonomických a personálních. Organizačnímu výboru a přednášejícím se opět podařilo udržet vysokou odbornou úroveň. Poděkování patří všem aktivním účastníkům i organizačnímu výboru. Za všechny si dovolím jmenovat MUDr. Boženu Juraškovou, Ph.D., a Alenu Truksasovou, které měly na úspěšném průběhu 18. ročníku kongresu zásadní podíl.

Mgr. Boris Malhocký, MBA
manažer divize B. Braun Avitum

Čtěte také

Výsledky unikátní studie ukázaly, že prevence poranění ostrými předměty je důležitým tématem našeho zdravotnictví.

15.02.2018
Intenzivní péče

Dialyzačný monitor OMNI bol ako prvý inštalovaný na klinike vnútorného lekárstva vo Vojenskej nemocnici Ružomberok. Spýtali sme sa jej prednostu MUDr. Antonína Hruboňa, Ph.D., či sa im s týmto prístrojom dobre pracuje a aké s ním na pracovisku majú zatiaľ skúsenosti. 

19.01.2018
Akutní dialýza

Dialyzační monitory OMNI se v České republice i na Slovensku používají od dubna letošního roku a jsou umístěné na řadě intenzivistických pracovišť.

09.01.2018
Intenzivní péče