Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

31. Leden 2013

Včasné zahájení nutriční podpory má pozitivní vliv na proces léčby

Dostatečné množství a správné složení výživy snižuje počet zdravotních komplikací, a tím i celkové náklady na léčbu pacienta.

Nedílnou součástí poskytované ústavní i domácí péče by mělo být zjištění nutričního stavu pacienta, ale i případné nasazení nutriční podpory ve vhodné formě.

Nejenom téma využití nutričního screeningu v praxi a další souvislosti v péči o chronické defekty diskutovali účastníci 18. gerontologického kongresu ve dnech 6.-7. prosince 2012 v Hradci Králové.

Možná je pro někoho překvapivé, že nezanedbatelná část pacientů v ústavních institucích i v režimu domácího doléčování trpí nedostatečnou a nekvalitní stravou. Apel zazněl i k sestrám z agentur domácí péče, aby ve větší míře aktivně používaly nutriční screening. Bude tak možné snáze identifikovat riziko vzniku nebo již nastalý stav malnutrice pacientů. Pokud sestra skutečně zjistí u klienta riziko nebo už projevený stav malnutrice, měla by bez prodlení informovat ošetřujícího lékaře a pomoci mu při zajištění vyšetření.


I nejúčinnější materiály pro péči o rány musí být doprovázeny správnou výživou pacienta

Včasné zahájení nutriční podpory má pozitivní vliv na proces léčby např. dlouhodobých defektů, proleženin a na celkový stav organismu pacienta. V posledních letech jsou na trh uváděny stále účinnější pomůcky a materiály pro péči o rány. Nicméně primární snaha o lokální terapii by měla být doprovázena adekvátní nutriční podporou pacienta. Léčba chronické anebo obtížně se hojící rány vyžaduje dostatek energie a stavebního materiálu získávaného z potravy. Proto také k obtížnému hojení dochází častěji u pacientů s proteino-energetickou nebo proteinovou podvýživou.

Společnost B. Braun je výrobcem špičkových zdravotnických prostředků z oblastí péče o rány, enterální a parenterální výživy, a tak byly účastníkům konference na firemním stánku prezentovány i novinky z tohoto oboru.  Jednalo se například o Askina® Calgitrol Paste, sterilní krytí, které se skládá z alginátové matrix s iontovým stříbrem ve formě pasty, s širokou antimikrobiální účinností.

Dále byla představena produktová řada Nutricomp® a celá škála enterální výživy.  Návštěvníci si měli možnost prohlédnout také Softa® Cloth CHX 2%, ubrousky pro dezinfekci a dekontaminaci zdravotnických prostředků, např. infuzních linek.

Na pokračování úspěšné řady královéhradeckých gerontologických kongresů má vliv celá řada faktorů, včetně ekonomických a personálních. Organizačnímu výboru a přednášejícím se opět podařilo udržet vysokou odbornou úroveň. Poděkování patří všem aktivním účastníkům i organizačnímu výboru. Za všechny si dovolím jmenovat MUDr. Boženu Juraškovou, Ph.D., a Alenu Truksasovou, které měly na úspěšném průběhu 18. ročníku kongresu zásadní podíl.

Mgr. Boris Malhocký, MBA
manažer divize B. Braun Avitum

Čtěte také

Jednodušší ovládání a více času na pacienty.

19.03.2018
Infuzní terapie

Místnost plná účastníků „doslova praskající ve švech“‒ i takto mohou vypadat workshopy pracovní skupiny Aesculap Akademie Bezpečnost personálu, které si její členové připravili na 20. ročník kongresu Colour of Sepsis v Ostravě. 

08.03.2018
Aktuality z B. Braun

Sepse neboli otrava krve je hlavní příčinou úmrtí na jednotkách intenzivní péče (JIP) a druhou nejčastější příčinou hospitalizace pro infekční onemocnění. Ze statistik vyplývá, že v naší republice na sepsi zemře ročně zhruba 20 tisíc lidí a celosvětově každým rokem dostane těžkou sepsi přes 18 milionů lidí. Vzhledem k takto vysoké mortalitě byl skupinou mezinárodních odborných organizací vyhlášen Světový den sepse, připadající na 13. září. 

15.02.2018
Aktuality z B. Braun