Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

2. Prosinec 2013

V Karlových Varech se sešly špičky urologie

Ve dnech 30. 10. -1. 11. 2013 proběhla v Karlových Varech již 59. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. Naše největší lázeňské město v tyto dny přivítalo lékařské i nelékařské odborníky z celé České republiky i Slovenska.

Pro společnost B. Braun Medical byla tato konference výjimečná tím, že zde pod záštitou Aesculap Akademie uspořádala 31. 10. 2013 satelitní seminář na téma „Perioperační a ošetřovatelská péče v urologii“, ohodnocený příslušným počtem kreditních bodů a určený především nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Účastníky přivítali as. MUDr. Aleš Petřík, Ph.D., který je dlouholetým členem České urologické společnosti, spolu s manažerem Aesculap Akademie RNDr. Martinem Kalinou, Ph.D.

Program nabídl témata z oblasti perioperační a ošetřovatelské

MUDr. Josef Košina z Fakultní nemocnice Hradec Králové představil současné možnosti využití pokročilé bipolární technologie v urologické operativně. Ing. Jan Hammer ze společnosti B. Braun Medical se v přednáškách věnoval základním chybám v předsterilizační přípravě nástrojů a automatické tvorbě perioperačního protokolu. Velice názornou formou zde byla prezentována různá pochybení v péči o chirurgické nástroje, např. při sestavování nástrojového síta, dekontaminaci a mytí nástrojů, sterilizaci a závěrečném uskladnění nástrojů. Přednášky ukázaly, že se nákupu kvalitního instrumentária a správné péči o tyto nástroje opakovaně vyplácí věnovat dostatečnou pozornost. Na tato témata navazovala přednáška Jany Bednaříkové ze společnosti B. Braun Medical týkající se správného použití rukavic v urologii.

Další sdělení se již věnovala ošetřovatelským tématům v urologii

O současných možnostech péče o močové katetry hovořila staniční sestra urologické ambulance Fakultní nemocnice Plzeň Bc. Jitka Urbánková. Vrchní sestra Bc. Ivanka Baumová z Fakultní nemocnice Ostrava představila, jakým způsobem zde provádějí intermitentní močovou katetrizaci. Milada Karlovská z Nemocnice

Na Bulovce se podělila o své mnoholeté zkušenosti z oblasti urostomií, které byly oceněny silným potleskem. Závěr semináře patřil MUDr. Jitce Fricové z Všeobecné fakultní nemocnice Praha, která účastníkům osvětlila správné postupy v péči o imlantabilní intravenózní port. Celý seminář společnosti B. Braun Medical se těšil vysokému zájmu z řad účastníků konference. V závěrečných dotaznících byl také velice dobře ohodnocen. Věříme proto, že školení s touto tematikou jsou pro zdravotníky přínosem, a proto v nich budeme rádi pokračovat.

Markéta Šragová

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory