Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

2. Září 2013

V Hradci Králové proběhl workshop se zaměřením na techniky hemostázy

V červnu proběhl v multi­oborovém vzdělávacím centru Aesculap Akademie v Hradci Králové první praktický kurz „Techniky hemostázy - elektrochirurgie a lokální hemo­statika“.

 

Workshop pořádala Aesculap Akademie ve spolupráci s Chirurgickou klinikou Fakultní nemocnice Hradec Králové. Odborným garantem akce byl přednosta chirurgické kliniky prof. MUDr. Alexander Ferko, který vedením kurzu pověřil dva zkušené chirurgy, doc. MUDr. Zdeňka Šubrta, Ph.D.,
a MUDr. Petra Lochmana, Ph.D. 

Cílem kurzu bylo rozšíření znalostí atestovaných lékařů z oboru všeobecné chirurgie v oblasti elektrochirurgie a stavění krvácení zejména u elektivních chirurgických výkonů při současném využití dostupných moderních technologií. V rámci kurzu byly prezentovány současné poznatky z oblasti lokální hemostázy se zaměřením na chirurgii parenchymatózních orgánů a úrazovou chirurgii. Účastníci byli seznámeni s dostupnými lokálními hemostatiky a možnostmi jejich využití.

 

Samotná akce byla rozdělena do dvou částí - na část teoretickou a praktickou

V první části si účastníci vyslechli přednášky Heinera Piesbergena ze společnosti Aesculap z německého Tuttlingenu, odborníka na praktické vzdělávání lékařů v chirurgických oborech, na téma elektrochirurgie.

Doc. Zdeněk Šubrt představil zkušenosti s bipolárním elektrochirurgickým generátorem Caiman®. Následovaly přednášky MUDr. Petra Lochmana o rozdělení lokálních hemostatik, spektru přípravků a indikaci jejich použití. Praktická část kurzu se konala na operačním sále vivária Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, kde proběhly operace na dvou prasečích modelech. V rámci této části bylo umožněno praktické provedení laparoskopických operačních výkonů na trávicím traktu s využitím pokročilé bipolární technologie a nového laparoskopického instrumentária. Dále po konverzi v laparotomii proběhlo seznámení se specifickými lokálními hemostatiky na modelu resekce parenchymatózního orgánu a traumatu.

Akce byla účastníky i školiteli hodnocena pozitivně, včetně potvrzeného přínosu pro praxi. Naší snahou proto bude ještě v letošním roce kurz zopakovat a rozšířit pro další operační obory - gynekologii a urologii.

Hana Klikarová
divize Aesculap

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory