Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

1. Únor 2008

Úhlově stabilní dlahy od Königsee Implantate

Divize Aesculap rozšiřuje spektrum traumatologických implantátů o další moderní úhlově stabilní dlahy od progresivního německého výrobce z Aschau

Malý výlet do historie na úvod

Pojem osteosyntéza má v traumatologii již poměrně dlouhou tradici. V roce 1890 jej zavedl Albin Lambotte z Bruselu, a měl tehdy na mysli především suturu kosti drátěným stehem. Již před ním se ale chirurgové (Pancoast, Barton, Lister, Langenbeck, Malgaigne) pokoušeli zlomené kosti spojit cizím, nejčastěji kovovým materiálem. Používali zejména stříbro, zlato, platinu, mangan, hliník, mosaz nebo měď. Do doby, kdy Lister objevil asepsi, však byly jejich pokusy z velké většiny neúspěšné a často smrtící.

První kostní dlahy aplikovali svým pacientům Bell a White. Dlahy byly pravoúhlé s držadlem, šrouby fixovány ke kosti. Šrouby i držadlo dlahy chirurgové ponechali čnít z rány a po zhojení je snadno odstranili. Rozvoj osteosyntézy dostal nový impuls s objevem rentgenového záření. Dlahy používané na přelomu 19. a 20. století (Lane, Vaneble, Eggers, Lambott, Shermann) byly podobné těm dnešním a byly vyrobeny z oceli nebo vanadiové oceli. Byly fixovány ke kosti samořeznými vruty a nezaručovaly dostatečnou stabilitu montáže. Proto byla léčba těmito implantáty spojena s častými komplikacemi, resorpcí kosti okolo dlah a šroubů, paklouby a selháním kovového materiálu.

Dlahy pro ošetření distálního radia - systém 2,7 mmDlahy pro ošetření distálního radia - systém 2,7 mmKostní hojení

Teprve práce Danisovy z let 1937 a 1949 objasnily mechanické neúspěchy dosavadních osteosyntéz. Danis zavedl nový typ šroubů a zaváděl je až po předvrtání a vyříznutí závitu do kosti. Kost poté v okolí šroubů zůstávala vitální, zmizely osteoresorpce v oblasti linií lomu a v oblasti zavedených šroubů, které byly příčinou předchozích selhání.

Danis pozoroval, že po takovéto aplikaci dochází při správné repozici k hojení zlomeniny bez nadměrného svalku, a nazval jej přímým, direktním kostním hojením. Hojení pomocí svalku nazýváme od té doby sekundárním, indirektním.

Zjednodušeně lze říci, že při absolutní stabilitě v oblasti linie lomu se kost hojí primárně bez viditelného svalku, při relativní stabilitě (tzn., že v oblasti linie lomu může docházet k mikropohybům) se kost hojí sekundárně za pomoci svalku.

Jaký je tedy rozdíl mezi klasickými a úhlově stabilními dlahami?

Kostní dlahy bez úhlové stability vycházejí z principů, které jsou popsány výše. Dlahy jsou fixovány přímo ke kosti po její deperiostaci. Tím je částečně narušeno cévní zásobení zlomené kosti. Pevnost osteosyntézy záleží na síle, kterou je dlaha pomocí šroubů přitažena ke kosti. Je nutné dosáhnout toho, aby třecí síly dlahy na povrchu kosti byly větší, než jsou tahové a tlakové síly působící na kost pohybem a zatížením končetiny. To klade velké nároky na spojení kost - šroub. Nedostatečnost pevnosti tohoto spojení (například v osteoporotické kosti) je příčinou selhání klasické dlahové osteosyntézy.

Oproti tomu úhlově stabilní dlahy umožňují pevné spojení šroub - dlaha. Dlaha tak pracuje jako vnitřní fixátor, stability je dosaženo již zavedením šroubů do dlahy, a tak na spojení kost - šroub působí výrazně menší střižné síly. Dlahy navíc není nutné zavádět na deperiostovanou kost, což je výhodnější pro cévní zásobení kosti. To všechno umožňuje použití úhlově stabilních dlah i v kosti horší kvality nebo v metafyzárních oblastech dlouhých kostí.

Úhlově stabilní dlahy tak v současnosti stojí na vrcholu dlouhého vývoje dlahové osteosyntézy.

Dlahy od Königsee Implantate

Divize Aesculap na český trh dodává od roku 2005 dlahy pro zlomeniny proximálního humeru a základní dlahy (systém 3,5 mm) pro osteosyntézu distálního radia.

Nyní tuto nabídku doplňují produkty firmy Königsee Implantate pro tyto anatomické lokalizace: 

  • Distální radiální dlahy: systém 2,7 a 2,0 mm; 
  • Proximální tibiální dlahy: L a T dlahy
  • Distální tibiální dlahy: modifikované anatomické clover leaf dlahy. 

Königsee Implantate (www.koenigsee-implantate.de) je moderní dynamická společnost, která každoročně rozšiřuje portfolio svých výrobků o množství nových produktů. Dlahy jsou vyrobeny z titanové slitiny a vybavené úhlově stabilními otvory s variabilním úhlem zavedení šroubů. To je nejnovější princip, který umožňuje operatérovi šroub nasměrovat přesně tam, kam je podle charakteru zlomeniny a prostorového uložení fragmentů potřeba.

MUDr. Jiří Šťovíček
divize Aesculap - ortopedie

MUDr. Jiří Šťovíček

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory