Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

8. Říjen 2012

Sterican® Mix - jehla se speciálně upraveným hrotem eliminující vznik pevných částic během přípravy a ředění léčiv

Znečištění pevnými částicemi znamená přítomnost cizorodých volných nerozpustných částic v infuzním roztoku. Mohou mít nejrůznější velikost, být viditelné pouhým okem nebo být pod hranicí viditelnosti.

Ke kontaminaci intravenózních roztoků pevnými částicemi dochází z mnoha příčin. Léčiva se dodávají v různých obalech - injekční lahvičky, ampule, kontejnery a způsoby jejich použití (příprava a aplikace) bývají odlišné. Kontaminace částicemi tak může mít různou podobu.

Infuzní roztok může být kontaminován částicemi skleněnými, plastovými, gumovými nebo nerozpustnými, které vznikají jako důsledek inkompatibility jednotlivých léčiv.

Ke kontaminaci plastovými a gumovými částicemi dochází v souvislosti s punktováním plastových kontejnerů, vaků a injekčních portů u  infuzních lahví a lékovek. Při zavádění standardní jehly skrz zátku lékovky nebo kontejneru s infuzním roztokem můžeme malý kousek zátky doslova „vykrojit“. Takto vzniklá částice pak může plavat v injekčním nebo infuzním roztoku a dostat se do těla pacienta.

Částice o velikosti pouhého 1,5 µm mohou pacientům způsobit neprůchodnost cév, zatímco částice o velikosti 6 µm mohou zablokovat oběh i u zdravého jedince. Částice z plastu,  skla nebo gumy mohou vyvolávat flebitidu a poškozovat další orgány (plíce, játra, ledviny, slezinu). Tímto problémem bývají nejvíce postiženi právě vážně nemocní pacienti.

Kromě dopadů na zdraví pacientů přinášejí komplikace způsobené částicemi zvýšené náklady na léčbu a prodlužuje se doba hospitalizace pacientů ve zdravotnickém zařízení.

Řešením je strategie používání takových  prostředků zdravotnické techniky, které eliminují riziko vzniku částic během přípravy a ředění léčiv. Takovým výrobkem je například jehla se speciálně upraveným (tupým) hrotem Sterican® Mix, jež eliminuje „vykrajování“ pevných částic.

Sterican® Mix je určen pro přípravu a míchání léčiv v nemocničních lékárnách i na všech odděleních. Dalším bezpečnostním prvkem tohoto výrobku je prevence rizika bodného poranění.  

Petr Misař
Produktový specialista divize Hospital Care, společnost B. Braun Medical s.r.o.

Čtěte také

Výsledky unikátní studie ukázaly, že prevence poranění ostrými předměty je důležitým tématem našeho zdravotnictví.

15.02.2018
Intenzivní péče

Dialyzačný monitor OMNI bol ako prvý inštalovaný na klinike vnútorného lekárstva vo Vojenskej nemocnici Ružomberok. Spýtali sme sa jej prednostu MUDr. Antonína Hruboňa, Ph.D., či sa im s týmto prístrojom dobre pracuje a aké s ním na pracovisku majú zatiaľ skúsenosti. 

19.01.2018
Akutní dialýza

Dialyzační monitory OMNI se v České republice i na Slovensku používají od dubna letošního roku a jsou umístěné na řadě intenzivistických pracovišť.

09.01.2018
Intenzivní péče