Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

17. Leden 2018

Stapler TST 36 přináší vyšší komfort lékařům i pacientům

Jedním z pilotních pracovišť, která začala pro operace těžkého stadia hemoroidů standardně využívat stapler TST 36, je I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc pod vedením přednosty prof. MUDr. Čestmíra Neorala, CSc. V rámci listopadového workshopu Nové metody v proktologii – řešení prolapsu rekta, který pořádala Aesculap Akademie ve spolupráci se zmíněnou Fakultní nemocnicí Olomouc, se lékaři z týmu profesora Neorala veřejně podělili o své zkušenosti s touto operační metodou.

Lékaři olomoucké chirurgie v průběhu posledních cca 12 měsíců na oddělení operovali hemoroidy ve III. nebo IV. stadiu celkem 96 pacientům, z toho v 62 dvou případech výkon provedli metodou PPH Longo (22 ženy, 40 muži) a ve 34 případech využili stapler TST 36 (26 ženy, 8 muži)

 

S TST 36 se operuje spolehlivě a pacienti trpí nižší pooperační bolestivostí  

Po operaci staplerem TST 36 došlo u všech pacientů k úpravě základního onemocnění a ani u jednoho se nevyskytly krvácivé komplikace, které by vyžadovaly další intervenci. Při samotném výkonu nedošlo ani v jednom případě k selhání nástroje a resekční linie zůstaly celistvé bez viditelných defektů.

Pacienti operovaní staplerem TST 36 indikovali pooperační bolest odpovídající menším výkonům na konečníku (VAS 2 – 4), a na bodové škále ji dokonce hodnotili níž než pacienti po výkonu metodou PPH Longo. Bolest navíc během prvního pooperačního dne rychle odeznívala.

Ve srovnání s metodou PPH Longo se však u nadpoloviční většiny pacientů objevily dysurgické potíže ve smyslu retence moči. Proto se pacientům peroperačně zavádí močové katetry, které ale bývají v rozmezí 24 – 48 opět odstraněny, aniž by se obtíže znovu objevily.

 

Komplikace se vyskytly pouze u malé části pacientů

Všichni pacienti byli před operací plně kontinentní, nicméně u 16 žen operovaných staplerem TST 36 lékaři v souvislosti s vaginálními porody (většinově dva až tři) zaznamenali nižší tonus svěračů anorekta, oslabenou volní kontrakci a ventrální rektokélu II. a III. stupně. U této skupiny pacientek v osmi případech došlo k přechodně zhoršené kontinenci stolice ve formě poruchy udržení střevních plynů a řídké stolice. Nejpozději do šesti týdnů ale obtíže zcela odezněly. 

Komplikace se vyskytly pouze u dvou pacientů (mužů), tedy v necelých 6 procentech. Při ambulantní kontrole ošetřující lékař diagnostikoval v pěti centimetrech staplerový prstenec sutury, který byl na prst těsně prostupný. Potíže se u pacientů projevovaly horší evakuací stolice, respektive nutností vyvinout větší úsilí pro nástup defekace. Pacienti po dobu několika měsíců používali dilatační válec a při kontrole po půl roce byla staplerová sutura sice stále patrná, ale nenesla žádné známky striktury a byla zcela bez patologické klinické odezvy.

 

 

Roční zkušenost s TST 36 chirurgové hodnotí pozitivně

„S TST 36 můžeme pacientům nabídnout další variantu operace a nejsme svázáni jen klasickými metodami, například longovým staplerem, který má určitá omezení. Teď můžeme dělat resekce ve větším rozsahu a elegantněji,“ shrnuje dosavadní zkušenosti MUDr. Pavel Zbořil, Ph.D. z I. chirurgické kliniky FN Olomouc. S kolegy z týmu se shoduje na tom, že zavedení velkopacitních cirkulárních staplerů TST 36 otevřelo nové možnosti řešení anorektálních prolapsů, rektokél a objemných hemoroidů, protože tyto nástroje poskytují dokonalý přehled o resekované tkáni a umožňují i tzv. asymetrickou resekci, tedy selektivní resekci potřebného množství tkáně v jednotlivých sektorech.

 

redakce Braunovin

Čtěte také

Říká, že miluje svůj operační sál, že pouze sny mohou být energií pokroku a že budoucnost rozvoje medicíny vidí v komplexnějším přístupu k pacientům než doposud. Rozhovor s profesorem Gabrielem Naldinim.

19.07.2017
Chirurgie

Nová řada jednoho z nejúspěšnějších produktů z portfolia společnosti B. Braun s sebou nese mnoho inovací a posouvá úroveň kvality o generaci napřed.

24.05.2017
Aesculap Akademie

Moderní a uživatelsky přívětivý audiovizuální systém pomáhá lékařům zkvalitnit péči o pacienty. Endoskopické kamery, přehledové stropní kamery nebo náhledové kamery v operačních světlech. Snímání práce operatérů i celého týmu na operačním sále se stalo v posledních letech součástí operačního výkonu stejně automatické jako používání skalpelu. Nasnímaný materiál nicméně mnohdy není efektivně využit. Řešení představuje audiovizuální systém Apollon, který se umí nejen připojit ke všem zmíněným modalitám, ale také umožňuje živě vysílat mimo operační sál.

13.03.2017
Chirurgie