Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

24. Červenec 2017

Simulační kurzy – vlajková loď Aesculap Akademie

Přede dvěma lety se Aesculap Akademie pustila na pole neorané a zařadila do programu unikátní simulační kurzy. Jako první přivítaly účastníky kurz krizových stavů v anestezii a intenzivní péči. Náročná příprava se vyplatila a dnes už rodina simulačních kurzů čítá pět členů: ke dříve zmíněným postupně přibyly krizové stavy v pediatrické intenzivní péči, v přednemocniční péči, v ambulanci a před nedávnem také v neonatologii.

S myšlenkou představení simulačních kurzů v České republice přišel spolu s odbornými garanty Aesculap Akademie MUDr. Michael Stern, primář Anesteziologického oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, který patří ke kmenovým lektorům. „S podobným výcvikem jsem se setkal před několika lety v Německu a jsem rád, že se mi ve spolupráci s Aesculap Akademií podařilo přenést tento typ kurzů do simulačního centra B. Braun Dialog na pražské Bulovce,“ říká M. Stern. Všechny simulační kurzy jsou založené na zážitkové formě výuky a umožňují frekventantům v bezpečném prostředí natrénovat varianty kritických stavů v medicíně. Účastníci po praktickém nácviku získávají zpětnou vazbu, která je klíčová především z hlediska aplikace nacvičených postupů do praxe.

V únoru letošního roku Aesculap Akademie poprvé uspořádala nový simulační kurz krizových stavů v neonatologii, který vznikl na základě přímé poptávky od zdravotníků. Sestavení obsahu kurzu je především dílem MUDr. Tomáš Bačkaie z KARIMu Fakultní nemocnice v Motole, který je zároveň odborným garantem a lektorem kurzu. „Péče o novorozence je náročná a řešení krizových stavů v neonatologii velmi stresující. Naším cílem je pomáhat zdravotníkům lépe se na tyto situace připravit. Zaměřujeme se na týmovou spolupráci, komunikaci, správné nastavení priorit a prevenci lidských chyb,“ přibližuje T. Bačkai obsah kurzu. Krizové stavy v neonatologii jsou určeny všem, kteří se účastní péče o novorozence, tedy nejen lékařům, ale i sestrám pracujícím na neonatologii, pediatrii, anesteziologii nebo ve zdravotní záchranné službě.

Podrobné informace o všech simulačních kurzech najdete na stránkách aeskulap-akademie.cz

redakce Braunovin

Čtěte také

„Hlavní výhodou simulační medicíny je právě to, že můžete nasimulovat málo časté, až raritní situace, které lékař musí být schopen rychle vyřešit. V akutní medicíně to pak platí dvojnásob. Žádný pacient si nepřeje být pokusným objektem, na kterém si lékaři budou zkoušet své postupy. To obojí dokáže simulační medicína vyřešit,“ říká prim. MUDr. Michael Stern.

08.12.2017
Aesculap Akademie

Kurz Klinická výživa a intenzivní metabolická péče se stal dalším pevným článkem a volbou v postgraduálním vzdělávání lékařů v tomto oboru.

25.07.2017
Aesculap Akademie

Na kurzech se učím a zdokonaluji, překonávám vlastní zábrany, poznávám nové lidi... Ale hlavně, nikdy nemám pocit, že bych byla zkoušená nebo že by mě někdo „koupal“ v mé vlastní neznalosti nebo nešikovnosti.

25.07.2017
Aesculap Akademie