Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

14. Leden 2014

Ruským kolegům předávali své zkušenosti čeští lékaři

Na Radiologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové se punkční technikou zavádějí intravenózní porty od roku 1992 a od roku 2005 se u kanylace centrální žíly používá ultrazvuková navigace. Doposud jsme touto technikou zavedli celkem 2 859 portů.

V současnosti probíhá na našem oddělení cca 400 implantací portsystému ročně. Na základě těchto bohatých zkušeností bylo naše centrum požádáno o aktivní účast na konferenci s mezinárodní účastí „Implantační portsystémy v onkologii“, která se konala ve dnech 5.-6. listopadu v Onkologickém centru v Petrohradě. Měli jsme za úkol představit ruským lékařům naše zkušenosti s radiologicky asistovaným zaváděním žilních portů. Konference se zúčastnilo šedesát lékařů z různých onkologických center Ruské federace (z Moskvy, Jekatěrinburgu, Archangelsku), a dokonce i z Kazachstánu. Kromě venózních a arteriálních portů se na konferenci diskutovalo i o možnostech spinálních a epidurálních portů při léčbě chronické bolesti. Součástí konference byly i živé přenosy z katetrizačního sálu, kde probíhaly vlastní implantace žilních portsystémů.

Politika a filozofie zavádění žilních portů

Vyžádané sdělení s názvem „Politika a filozofie zavádění žilních portů“ představilo výhody punkčního zavádění žilních portů pod ultrazvukovou a rentgenovou navigací. Vysvětlili jsme hlavní indikace této metody a představili techniku ultrazvukově navigované punkce centrální žíly. Dále jsme uvedli i hlavní komplikace a rizika této metody a zdůraznili nezbytnost pečlivé postprocedurální péče o port. V prezentaci jsme také dokumentovali dlouhodobé zkušenosti našeho centra s implantací žilních portů typu Implantofix® a Celsite (B. Braun). Prezentovali jsme i zkušenosti s bezstehovým systémem pro uzávěr operační rány OptiClose (B. Braun), který při hojení operačních jizev přináší kosmetické výhody. Součástí prezentace byl i videozáznam vlastního výkonu z našeho centra.

V rámci bohaté diskuse k našemu sdělení jsme odpovídali na následující body:

  • technika fixace portové komůrky k fascii;
  • postupy při infekčních a trombotických komplikacích;
  • maximální délka ponechání portsystémů u pacientů;
  • doporučené postupy, standardy a indikace týkající se centrálních žilních portů, které zohledňujeme v našem centru.

Po teoretické části následoval živý přenos z katetrizačního sálu

Během živého přenosu ze sálu byly pod naším vedením implantovány žilní porty dvěma pacientům. Místní zástupci společnosti B. Braun představili v průběhu konference typ žilního portu Celsite Discreet, který přináší výhody zavádění přes horizontální incizi kůže. Ergonomie portu tak umožňuje jeho zavedení z malé incize, komůrka je stabilně fixována v podkoží s příznivým průběhem centrálního katetru. Systém tak nabízí jedinečné kosmetické výhody.

Na konferenci se rozvinula bohatá diskuse o využití jednotlivých metod a zejména pak ohledně otázky finanční úhrady těchto zařízení. Zdravotní systém na území Ruské federace v současnosti žilní porty nehradí. Pacient tedy při zavedení žilního portu musí zaplatit celou částku. Tento přístup tak brání rozšíření těchto technik do více center.

Vážíme si toho, že ruští lékaři vyjádřili zájem s naším centrem dále spolupracovat. Byla také navržena možnost návštěvy našeho centra v Hradci Králové s cílem představit komplexní péči o venózní port.

MUDr. Jan Raupach, Ph.D.
FN Hradec Králové

Čtěte také

Výsledky unikátní studie ukázaly, že prevence poranění ostrými předměty je důležitým tématem našeho zdravotnictví.

15.02.2018
Intenzivní péče

Dialyzačný monitor OMNI bol ako prvý inštalovaný na klinike vnútorného lekárstva vo Vojenskej nemocnici Ružomberok. Spýtali sme sa jej prednostu MUDr. Antonína Hruboňa, Ph.D., či sa im s týmto prístrojom dobre pracuje a aké s ním na pracovisku majú zatiaľ skúsenosti. 

19.01.2018
Akutní dialýza

Dialyzační monitory OMNI se v České republice i na Slovensku používají od dubna letošního roku a jsou umístěné na řadě intenzivistických pracovišť.

09.01.2018
Intenzivní péče