Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

24. Červen 2013

Rádiofrekvenčná kyfoplastika

Nová metóda ošetrenia zlomenín stavcov je už dostupná aj v UNLP Košice

 

Na
klinike úrazovej chirurgie ošetrujú kompresívne zlomeniny stavcov novou metódou - rádiofrekvenčnou kyfoplastikou, systémom StabiliT®.

Kompresívne zlomeniny stavcov sa prejavujú intenzívnou bolesťou. Vyskytujú sa predovšetkým u starších pacientov s osteoporózou, laicky nazývanou rednutie kostí. Pre ochorenie je charakteristické ubúdanie kostnej hmoty, krehkosť a lámavosť kostí. Osteoporózou postihnuté stavce sa znižujú, často dochádza k ich zlomeninám aj pri minimálnom násilí. Prevenciou progresie ochorenia a vzniku zlomenín je posilnenie kostí stavcov kostným cementom.

Doposiaľ sme mali k dispozícii dve možnosti riešenia. Jednou je vertebroplastika - miniinvazívna operačná metóda, pri ktorej sa do tela stavca aplikuje špeciálny kostný cement. Ďalšou možnosťou je kyfoplastika, keď sa do tela stavca zavedie zvinutý kovový stent, ktorý sa v stavci tlakom rozvinie a doň sa aplikuje kostný cement. Na rozdiel od vertebroplastiky umožňuje kyfoplastika nielen stabilizáciu stavca aplikáciou kostného cementu, ale upravuje aj jeho výškovú deformitu.

Klinika úrazovej chirurgie (KÚCH) má takmer 15-ročné skúsenosti s vertebroplastikou osteoporotických zlomenín chrbtice a ako prvé pracovisko na Slovensku začala v roku 2009 využívať na ošetrenie týchto zlomenín kyfoplastiku.

Operačný tím Kliniky úrazovej chirurgie„Obe metódy sú miniinvazívne a robia sa v celkovej anestézii. Cez kožu na chrbte pacienta sa pod RTG kontrolou zavedie do postihnutého stavca jedna alebo dve kanyly, cez ktoré sa aplikuje kostný cement,“ spresňuje primár KÚCH doc. MUDr. Theodoz Molčányi, CSc.

V súčasnosti začíname s novým systémom, ktorý má výhody oboch predchádzajúcich. Pre pacienta je bezpečnejší (nehrozí  riziko poranenia miechy) a zároveň znižuje záťaž personálu röntgenovým žiarením.   

Rádiofrekvenčná kyfoplastika systémom StabiliT® sa takisto vykonáva ako miniinvazívny výkon v celkovej anestézii. „Do tela stavca sa zavedie iba jedna kovová kanyla, cez ktorú sa do dutiny stavca aplikuje kostný cement. Cement sa pred aplikáciou do tela stavca rádiofrekvenčne zahrieva, čím
sa zabezpečí kontrolovaný priebeh tuhnutia kostného cementu. Tuhší cement a originálny spôsob aplikácie v dávkach umožní obnovenie výšky tela stavca bez použitia kovového stentu a zároveň zabráni jeho nežiaducemu úniku mimo ošetrovanej oblasti,“ opisuje výhody nového systému úrazový chirurg MUDr. PhD. Ľuboš Tomčovčík, ktorý rádiofrekvenčnou kyfoplastikou na KÚCH ošetril prvých pacientov.

Pacientka už 2. deň po operácii stavca rádiofrekvenčnou kyfoplastikouV pondelok (15. 4.) podstúpila novú metódu ošetrenia stavcov 80-ročná Anna Onoferová z Valalík. V jej prípade išlo o zlomeninu 2. driekového stavca a ako sama potvrdila, bolesti v chrbtici ustúpili a teší sa na jarné práce v záhrade.

„Tá metóda je excelentná v tom, že pacient odchádza z nemocnice už na 2. deň po operácii a s minimálnymi bolesťami,“ dodáva MUDr. Michal Karásek, úrazový chirurg KÚCH, ktorý má s aplikáciou novej metódy tiež dobré skúsenosti.                  

 „Je viac ako potrebné ‚držať krok‛ s novou medicínskou technológiou, pretože aj zavedenie rádiofrekvenčnej kyfoplastiky znamená skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ doplnil MUDr. Ladislav Rosocha, MPH, riaditeľ UN L. Pasteura Košice.

Výrobcom tohto systému je spoločnosť DFine z USA a na slovenský trh ho dodáva spoločnosť B. Braun Medical. Systém je plne hradený zdravotnými poisťovňami.

 

Mgr. Ladislava Šustová
PR manažérka - hovorkyňa UN L. Pasteura Košice

Foto: archív UN L. Pasteura Košice

redakce Braunovin

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory