Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

23. Listopad 2009

První neuroendoskopický kurz hostil slovenské a polské chirurgy

Ve dnech 25. - 26. června tohoto roku se konal historicky první neuroendoskopický kurz na území naší republiky, určený zejména pro pracoviště, která se začínají seznamovat
s výhodami neuroendoskopu a jeho použitím coby moderním trendem v neurochirurgii.

Kurz byl určen pro neurochirurgy z regionu Střední a Východní Evropy. Tohoto prvního ročníku se zúčastnili posluchači z Polska a Slovenska. Z kapacitních důvodů jsme bohužel museli další zájemce velice neradi odmítat. Organizační záštitu nad touto událostí převzala Aesculap Akade­mie, edukační část a prostory zase připadly Fakultní nemocnici Ostrava a její Neurochirurgické klinice, pod vedením primáře MUDr. Tomáše Palečka, Ph.D.

Hlavním tématem kurzu byla problematika neuroendoskopických operací v komorovém systému mozku, zejména pak ventrikulo­cisternostomie a intraventrikulární tumory. Kurz byl organizačně
roz­členěn do dvou dnů. Po úvodních zahajovacích přednáškách se slova ujal hlavní lektor
MUDr. Radim Lipina, Ph.D., který se chopil teoretické výuky. Jeho přednášky posluchače postupně seznámily s historií vývoje neuroendoskopie až po současné použití a možnosti. Další přednášky lékařů kliniky byly zaměřeny na anatomii mozkových komor a subarachnoidálních prostor, patofyziologie cirkulace mozkomíšního moku, indikace k neuroendoskopickému výkonu a případné komplikace. Nechyběla ani přednáška spíše technická, zaměřená na historii, současnost   a možný pohled do budoucna týkající se nutného přístrojového vybavení a nástrojů.

Po přednáškovém bloku se frek­ventanti a lektoři kurzu přesunuli do laboratoře, kde byly přichystány dvě pracovní stanice k názornému odzkoušení operování na modelech a trenažérech. Stanice frekventanti sami obsluhovali a ovládali, aby byla navozena co nejrealističtější situace na operačním sále. Stanice představovaly neuroendoskopické věže Aesculap, a sice jejich nejmo­dernější verze zastoupená videoře­tězcem s technologií Full-HD. Druhý den kurzu byl věnován názorným operacím, kdy byli frekventanti pozváni na operační sál kliniky ke třem ukázkovým operacím, které prakticky obsáhly teoretickou výuku z předešlého dne na trenažérech a modelech. Po úspěšném závěru následovalo předání učebních materiálů, záznamů proběhlých operací a certi­fikátů pro posluchače kurzu.

Velký zájem o kurz a nutnost z ka­pacitních důvodů odmítat zájemce, a zejména pak velmi kladná odezva od posluchačů tohoto prvního ročníku nás zavazují k organizaci dalšího kurzu, který se ponese
v podobném duchu v bude se konat v druhé polovině tohoto roku.

Daniel Pavlišta
divize Aesculap - neurochirurgie

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory