Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

19. Květen 2015

První instalace převratného 3D laparoskopu Einstein Vision v České republice

Brněnská nemocnice SurGal Clinic jako první pro své pacienty zakoupila 3D laparoskop Einstein Vision a zároveň otevřela školicí 3D centrum pro lékaře ze střední a východní Evropy.

Brněnská chirurgicky orientovaná nemocnice SurGal Clinic otevřela zbrusu nové pracoviště - unikátní  EINSTEIN VISION 3D LAPAROSCOPY centrum. Jedná se o vůbec první instalaci laparoskopické 3D technologie pro klinické použití v České republice. Slavnostního otevření se vedle dalších významných hostů zúčastnil také předseda vlády ČR Petr Nečas, ministr školství Petr Fiala a ministr spravedlnosti Pavel Blažek. 

„Potvrzuje se, že systém zdravotní péče a přijímaní moderních technologii je v naší zemi zabezpečený. Existence a dostupnost takto kvalitního zdravotnického zařízení se špičkovou technologií je dobrou zprávou nejen pro občany Jihomoravského kraje, ale pro pacienty z celé České republiky. Jsem velmi rád, že se o zavádění nejmodernějších technologií již nemusíme dozvídat jen ze zahraničí,“ řekl na půdě brněnské SurGal Clinic premiér Petr Nečas.

3D laparoskop Einstein Vision je nejmodernější technologie, která operatérovi v průběhu operačního zákroku poskytuje přirozené prostorové (3D) zobrazení operačního pole ve Full HD kvalitě. Lékař se díky tomu mnohem snáze orientuje, což vedle zkrácení operačního výkonu a snížení rizika krvácení, významně přispívá také k eliminaci možných chyb způsobených nepřehledností „terénu“. Pacient novou metodu ocení zejména v příznivější  rekonvalescenci, zkrátí se mu doba hospitalizace a vrátí se rychleji do běžného života.

„Je to doslova technologie 22. století, jejíž přínos je ohromný. Posouvá medicínu zase o výrazný krok kupředu a já jsem nesmírně rád, že budu mít příležitost ve své praxi s přístrojem pracovat,“ uvádí na adresu 3D laparoskopu EINSTEIN VISION Jiří Vokurka, primář laparoskopického oddělení SurGal Clinic.

Ve spolupráci s Aesculap Akademií v  SurGal Clinic zároveň vzniká školicí centrum EINSTEIN VISION 3D LAPAROSCOPY centrum pro lékaře z celé střední a východní Evropy. „Již začátkem října přijedou do školicího centra přední norští laparoskopisté a budou zde absolvovat 3denní praktický workshop na 3D laparoskopu Einstein Vision,“ pochvaluje si zájem zahraničních expertů Jitka Kellnerová, ředitelka SurGal Clinic.

Začátek spolupráce s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno

„Již v minulosti jsme zavedli řadu novátorských léčebných metod, např. metodu Visionaire, která spočívá ve výrobě přesné šablony pro implantaci náhrady kolenního kloubu, a to v závislosti na anatomii konkrétního pacienta.   Nyní, u příležitosti slavnostního otevření nového centra, jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno , na jejímž základě se budeme podílet na širokém spektru společných projektů v oblasti vědy a výzkumu,“ doplňuje Kellnerová.

Spolupráci soukromé kliniky s univerzitou ocenil i premiér. „Těší mě, že spolupráce v oblasti vědy a výzkumu funguje právě v takovém oboru jako je medicína, nikoli jen na průmyslové bázi, kde spolupráci soukromé sféry a univerzit vidíme nejčastěji,“ dodal Nečas. 

Zkušenosti s používáním EinsteinVision® v endoskopii sdílíme na Facebooku. Přidejte se na

http://www.facebook.com/EndoskopieAesculap

redakce Braunovin

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory