Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

8. Říjen 2012

Pokroky v urogynekologii - III. ročník workshopu

Ve dnech 6. a 7. září 2012 uspořádalo urologické oddělení nemocnice Kyjov III. ročník workshopu Pokroky v urogynekologii. Workshop se konal na poetickém místě Bukovanského mlýna v Bukovanech u Kyjova.

Tato vzdělávací akce celorepublikového významu proběhla pod odbornou záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie za přítomnosti 130 urologů, gynekologů a dalších odborníků z celé České republiky a rovněž ze Slovenska.

Odborný program byl monotematicky zaměřen na diagnostiku a operační řešení ženské stresové inkontinence. Čtvrteční přednáškový podvečer byl věnován teoretické problematice a hodnocení dlouhodobých výsledků jednotlivých operačních technologií. V pátečním dopoledním programu byly formou komentovaných autorských videoprezentací představeny všechny miniinvazivní operační postupy používané na území České a Slovenské republiky.

Čtvrteční večer patřil diskusnímu fóru, jehož zpestřením byl raut s degustací vín a místních specialit. Účastníci workshopu měli možnost večerní prohlídky větrného mlýna s výkladem pana mlynáře a zhlédnutí expozice slovanské vesnice 19. století.

Společnost B. Braun patřila k hlavním sponzorům workshopu a postarala se o příjemné překvapení nejen pro organizátory, ale také pro všechny zúčastněné. Zástupkyně divize OPM pojaly večerní program stylově a v kyjovských krojích reprezentovaly nejen společnost B. Braun, ale současně ozdobily mužské složení krojované cimbálové muziky Pavla Růžičky s primášem Janem Machalínkem, která příjemně doplnila celý večer.

Za firmu B. Braun si dovolujeme touto cestou vyjádřit i poděkování prim. MUDr. Miroslavu Krhovskému a ostatním členům organizačního výboru za zajištění vynikající odborné i společenské úrovně celé akce.

Iveta Hloušková

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory