Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

13. Květen 2013

Orthopilot® - implantace kloubních protéz na míru

Degenerativním onemocněním kloubů, artrózou, dnes trpí celých devadesát procent populace ve věku sedmdesáti let. Nejčastěji bývají zasaženy nosné klouby, tedy kloub kyčelní a kloub kolenní. Možnosti léčby jsou rozsáhlé, nezřídka ale bývá nutná výměna artrózou postiženého kloubu za umělou náhradu.

 

Implantace umělého kloubu je dnes již rutinním ortopedickým operačním výkonem, ačkoli na jeho náročnosti a důležitosti precizního provedení operace se nic nezměnilo. Ba co více, v dnešní době, kdy pacient očekává návrat do běžného aktivního života, ještě vzrůstá důležitost preciznosti a přesnosti implantace. Ta je totiž společně s napětím okolních vazů a měkkých tkání zcela zásadní pro budoucí dlouhodobou funkčnost a přežití implantovaného umělého kloubu, a tím i spokojenosti jejího nositele - pacienta.

V současné době na českém trhu existují dvě technologie zabývající se zpřesněním umístění totální náhrady. Jsou to navigační systémy a individuálně vyráběné resekční šablony.

 

OrthoPilot® je nejčastěji užívaným navigačním systémem na světě

Společnost B. Braun Medical již od roku 1997 nabízí počítačový navigační systém OrthoPilot®, který je dnes světově nejrozšířenějším užívaným zařízením pro přesnou implantaci umělých kloubů tak, aby splňovaly ta nejpřísnější kritéria bez nutnosti jakýchkoli přídavných vyšetření a nákladové spoluúčasti pacienta. Od uvedení na trh se navíc systém neustále vyvíjí a jeho přesnost a ovládání se dále výrazně vylepšuje. OrthoPilot® - navigační systém v ortopediiOrthoPilot® - navigační systém v ortopedii 

Od roku 2000 až dodnes se totální náhrady kolenního kloubu metodou OrthoPilot® rutinně operují na více než třiceti pracovištích v celé České republice, řada z nich má dnes již desetileté zkušenosti a za sebou i více než tisíc navigovaných implantací. Velkou výhodou této metody je, že nezbytná data o biometrii pacienta se sbírají až během operace. Jsou bezprostředně vyhodnocena počítačem a umožňují operatérovi nastavit ideální roviny kostních řezů podle individuální dispozice pacienta tak, aby budoucí umístění umělého kloubu bylo opravdu optimální. OrthoPilot® vede operatéra podobně jako autopilot v letadle, i on však může kdykoli během výkonu zasáhnout a nasimulovat či namodelovat nejrůznější odchylky v individuálním usazení kloubu.

Počítačový model bere v neposlední řadě v úvahu i důležitou složku podílu, tzv. vyvážení měkkých tkání kloubního pouzdra (rovnovážné napětí vazivového aparátu kolenního kloubu), neméně důležitý atribut pro budoucí správnou funkci umělého kloubu.

Výsledná pozice endoprotézy se tak maximálně přibližuje ideálnímu anatomickému a funkčnímu postavení. Celosvětově bylo od spuštění navigačního systému OrthoPilot® odoperováno touto metodou více než 200 000 kolenních náhrad.

Vedle hlavního využití - totální endoprotézy kolene - se OrthoPilot® používá i v dalších oblastech ortopedie, a to při navigaci výměny kyčelního kloubu, navigaci plastiky předního zkříženého vazu a navigaci operací z nejnáročnějších - revizních operací kolene.

 

Endoprotéza na míru se musí dobře naplánovat

V posledních letech jsme svědky velkého rozmachu tzv. individuálně vyráběných kolenních endoprotéz podle specifických biometrických dat pacienta. O individuálně vyráběné endoprotézy se však nejedná, implantují se zcela běžné implantáty. Na míru se vyrábí pouze resekční šablona, podle které se opracovává kost před usazením umělé náhrady kloubu.

Na této marketingové vlně se dnes podílí celá řada světových výrobců, kteří nechtějí ztratit na atraktivitě nebo nedisponují navigačním zařízením. Pomineme-li, že vlastní umělý kloub je rutinním, sériovým výrobkem každé firmy, má z pohledu dnešní praxe tato metoda několik slabin:

Ačkoli je umělý kloub osově ideálně usazen, tato filozofie nebere v potaz vyvážení měkkých tkání, které je pro konečný efekt operace neméně důležité. Metoda je tedy vhodná především pro pacienty s nízkým stupněm osové deviace končetiny a zároveň s nízkým stupněm postižení postranních kolenních vazů.

Jakákoli změna dispozic kostních řezů vyžaduje použití konvenčního operačního instrumentária.

Pro získání individuálních biometrických dat končetiny pacienta, nezbytných pro výrobu resekčních šablon, musí pacient předoperačně podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí.

V neposlední řadě je to i pacientova finanční spoluúčast: individualizované resekční šablony nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, a tak jak víme, tento výkon přijde zájemce na doplatek v řádech několika desítek tisíc korun.

Tato úskalí a předoperační vyšetření u metody používající navigační systém OrthoPilot® odpadají. Není tedy nutné ani předoperační vyšetření magnetickou rezonancí ani finanční spoluúčast pacienta na výrobě resekční šablony.

Někdy se setkáváme s výtkami, že použití navigačního operačního systému může operaci prodloužit. K tomu ovšem dochází pouze ve fázi zaškolování, seznamování se s přístrojem a získávání operační rutiny. Naopak, celý operační výkon v podání zkušeného ortopeda-operatéra trvá stejně dlouho jako tradiční metoda s použitím konvenčního operačního postupu. Přináší zároveň benefit maximálně dosažitelné přesnosti a vyvážení měkkých tkání. A to je pro pacienta daleko důležitější, než jestli operace trvala o pět nebo deset minut déle.

MUDr. Pavel Matýšek
divize Aesculap - ortopedie

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory