Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

2. Leden 2013

Nová metoda pro úpravu A-V píštěle s použitím ProVena

Na programu V. sjezdu České společnosti kardiovaskulární chirurgie bylo i sympozium společnosti B. Braun, které bylo věnováno nové záchovné operaci arteriovenózních
zkratů - aneuryzmorafii.

 

Tuto unikátní metodu zavedl tým cévních chirurgů z Kliniky transplantační chirurgie v IKEM v Praze v roce 2007 a poprvé byla publikována v Journal of Vascular Access v roce 2008. 

Vedení celého workshopu se ujali průkopníci nové metody MUDr. Peter Baláž, Ph.D., a MUDr. Slavomír Rokošný. V první části workshopu byly prezentovány teoretické poznatky a současné možnosti chirurgické léčby aneuryzmaticky změněného zkratu. Následně byla účastníkům workshopu představena ProVena. Jedná se o unikátní výrobek původně indikovaný na varikózně změněné žilní grafty v kardiovaskulární chirurgii a nově i pro léčbu aneuryzmaticky změněného zkratu. Slouží k vnější stabilizaci autologního venózního štěpu při jeho použití v cévních rekonstrukcích. ProVena je speciální síťka, která se velmi dobře adaptuje k vnějšímu povrchu žíly, a zajišťuje tak její ochranu v celé délce. Díky své výborné vnější stabilizaci ProVena minimalizuje vznik intimální hyperplazie u venózního štěpu. ProVena zlepšuje průtok venózním štěpem právě díky minimalizaci hyperplazie intimy a médie.

Aneuryzmorafie s ProVena

Dále byla představena nová technika záchovné operace s využitím ProVena - tedy aneuryzmorafie. Jde o parciální resekci aneuryzmatu odvodní žíly zkratu, úpravu jejího průměru a u hyperfunkčních zkratů také o redukci anastomózy. Hlavní výhodou tohoto výkonu je zachování nativního zkratu (ProVena je implantována zvenčí) bez přítomností aneuryzmatu s normalizací průtoku, který lze po aneuryzmorafii dále využít k hemodialyzační léčbě. Pro vlastní resekci aneuryzmat byl týmem cévních chirurgů z Kliniky transplantační a cévní chirurgie v IKEM navržen nový chirurgický nástroj - „Aneurysmorrhaphy clamp“ - který aneuryzmaticky změněnou žílu upravuje na jednotný požadovaný průměr. Vlastní ProVena adekvátní velikosti je poté implantována na upravený zkrat, tím ovlivňuje hemodynamiku a preventivně brání vzniku intimální hyperplazie, a snižuje tak možnost další aneuryzmatické degenerace žilního ramene píštěle. Hlavní indikací k aneuryzmorafii je symptomatický hyperfunkční aneurazmatický zkrat. Dalšími indikacemi jsou opakované ruptury zkratu při hemodialýze, progrese velikosti aneuryzmatu (více než 2 cm za 6 měsíců), bolestivost aneuryzmat při útlaku okolních nervových struktur a steal syndrom.

V rámci workshopu proběhla také praktická část, kdy si jeho účastníci mohli vyzkoušet vlastní aneuryzmorafii na připravených modelech. Jednalo se především o techniku resekce aneuryzmatu pomocí „Aneurysmor­rhaphy clamp“ a následnou implantaci ProVena na upravenou žilní část zkratu. I když je aneuryzmorafie s ProVena relativně mladá metoda, doposud publikované práce udávají v jednom roce až 93procentní asistovanou primární průchodnost a 75procentní úspěšnost při řešení hyperfunkčního aneuryzmatického zkratu. Kanylace během dialýzy je nekomplikovaná a infekční komplikace jsou minimální.

Představení komplexního postupu aneuryzmorafie sklidilo úspěch. Pevně věříme, že se tato metoda postupně rozšíří, a rádi tento workshop zopakujeme. 

Více o aneuryzmorafii s využitím ProVena naleznete na www.aneurysmorrhaphy.eu.

 

MUDr. Jan Třešňák
divize Aesculap - vaskulární systémy

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory