Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

12. Květen 2014

Moravské dny ortopedie a úrazové chirurgie se nesly ve znamení pohybového aparátu

Ortopedické kapacity z Moravy, Čech i Slovenska se letošního roku sešly na soutoku řek Moravy a Bystřice v hanácké metropoli, kde proběhl ve dnech 27. - 28. března 2014 již osmý ročník největší ortopedické akce na Moravě.

Kongres se tradičně věnuje více či méně sporným otázkám v ortopedii a traumatologii a je specifický tím, že je založen na velmi rozsáhlé a pestré diskusi v multioborovém duchu, která je vedena v neformální atmosféře. Současně vždy probíhá také sesterská sekce zaměřená na nezbytnou roli sestry na ortopedickém či traumatologickém operačním sále. Významná odborná a společenská událost proběhla v prostorách kongresového centra NH hotelu Olomouc za tradiční podpory Ortopedické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc pod vedením prof. MUDr. Jiřího Galla, Ph.D., Traumatologického oddělení Fakultní nemocnice Olomouc pod vedením doc. MUDr. Igora Čižmáře, Ph.D., Ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Přerov pod vedením prim. MUDr. Jiřího Seluckého a Vzdělávacího a výzkumného institutu AGEL.

Diskutovala se témata s mimořádným klinickým významem

Letošní ročník Moravských dnů se nesl ve znamení nestabilit pohybového aparátu. Jedná se o téma s mimořádným klinickým významem vzhledem k počtu provedených operací, nákladům na poskytnutou péči a ztrátám spojeným s dočasnou či trvalou pracovní neschopností. Současně je to téma značně heterogenní. Na jedné straně jsou rekonstrukce předního zkříženého vazu kolenního kloubu či stabilizační operace ramenního kloubu, které jsou moderní a stále více diskutované doma i v zahraničí. Na druhé straně je široké spektrum „méně populárních“ poruch, s nimiž si v praxi dokážeme poradit jen obtížně. Kloubní nestabilita je tedy rozhodně dlouhodobě obtížně kompenzovatelným parametrem určujícím funkční kapacitu každého postiženého kloubu. Řečeno slovy organizátorů: „Byla to pro nás výzva, takže jsme se rozhodli dát více prostoru právě těm opomíjeným či méně často diskutovaným nestabilitám.“

V přednáškových sálech lékařské i sesterské sekce zaznělo první den kongresu postupně více než padesát kvalitních a zajímavých sdělení ke zmiňovaným tématům. Následující den byl věnován řízeným diskusním blokům rozšířené problematiky z předchozího dne.

Další odborné diskuse nebo společenské a neformální přátelské rozhovory lékařů probíhaly u více než dvaceti stánků vystavovatelů za přítomnosti jejich obchodních zástupců. Expozice společnosti B. Braun Medical byla tentokrát zaměřena na revizní implantáty určené k výměnám totálních náhrad kolenních a kyčelních kloubů.

Osmý ročník Moravských dnů ortopedie a úrazové chirurgie je za námi. Nezbývá než opět pochválit vynikající odbornou úroveň programu, který pro nás organizátoři připravili, a nezapomenutelnou společenskou atmosféru galavečera, jež se určitě nesmazatelně vryla do paměti všech zúčastněných.

Organizátorům děkujeme za vynikající odbornou úroveň programu a již se těšíme na další ročník.

MUDr. Daniel Stareček
divize Aesculap - ortopedie

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory