Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

31. Leden 2013

Miniinvazivní resekce plic - VATS lobektomie, indikace, technika a taktika

Ke konci roku 2012 uspořádalo Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice ve spolupráci s Aesculap Akademií kurz na téma VATS lobektomie, indikace, technika a taktika.

 

Pozvání přijali doc. MUDr. Julián Hamžík, Ph.D., ředitel Univerzitní nemocnice Martin a hlavní odborník pro obor hrudní chirurgie na Slovensku, doc. MUDr. Roman Benej, Ph.D., primář Kliniky hrudní chirurgie Univerzitní nemocnice Bratislava a zástupce Slovenska v ESTS, MUDr. Anton Dzián, Ph.D., odborný asistent 1. chirurgické kliniky JLF v Martine, MUDr. David Jírava, odborný asistent Chirurgické kliniky FN Královské Vinohrady, MUDr. Michal Benej z 1. chirurgické kliniky FN u sv. Anny v Brně a MUDr. Jarmil Šafránek, Ph.D., odborný asistent Chirurgické kliniky FN Plzeň.

Teoretická část probíhala v salonku Rezidence Emmy, kde byli účastníci kurzu ubytovaní.

Kurz zahájil MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.,  který pokračoval odborným sdělením Indikace a kontraindikace miniinvazivních plicních resekcí. O technice a taktice miniinvazivních plicních resekcí  pojednal MUDr. Pavel Horažďovský. Tyto přednášky pokryly problematiku VTS/VATS plicních resekcí. Následovala dlouhá a živá diskuse, která pokračovala při společné večeři.

Další den byli účastníci rozděleni do dvou skupin. První skupina provedla v Centru experimentální medicíny IKEM v pavilonu Z pod vedením MUDr. Pavla Horažďovského VATS lobektomii a pneumonektomii na pokusném zvířeti. Kolegové si vyzkoušeli operační přístup, preparaci a izolaci hilových struktur a použití endostaplerů, techniku jejich zavedení, kontrolu polohy a vlastní resekci. Druhá skupina přihlížela na operačním sále Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice VATS lobektomii, kterou provedl prim. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D., se svým týmem a komentoval jednotlivé pasáže, úskalí, technické problémy a jejich řešení, různé metody uzávěru cév, rozdělení mezilalokové štěrbiny a oddělení srostlých laloků.

Účastníci se shodli na potřebě podobných setkání, které v oboru hrudní chirurgie chybí, a pořadatelé přislíbili pokračování kurzů v roce 2013, za což jim patří velký dík.

MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.
primář oddělené hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice v Praze

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory