Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

25. Březen 2014

Miniinvazivní operace v cévní chirurgii

Pod vlivem všeobecné chirurgie dochází k minimalizaci operačních postupů i v cévní chirurgii. Miniinvazivní operační výkony významně redukují pooperační obtíže a umožňují pacientům časnější návrat k běžnému životu.

Důležitý je i příznivý kosmetický efekt, který takový zákrok přináší. Operační výkon plně laparoskopický nebo torakoskopický a robotem asistovaný výkon patří mezi současné možnosti miniinvazivních přístupů i v cévní chirurgii.  Jde o miniinvazivní výkony, které jsou svými vysokými nároky na preciznost a detail provedení v chirurgii řazeny mezi výkony nejvyššího stupně obtížnosti vyžadující zkušenost jak ve všeobecné, cévní, tak i miniinvazivní endoskopické chirurgii. Naše pracoviště pod vedením primáře Doc. MUDr. Petra Štádlera, PhD. v současnosti patří v tomto oboru mezi ta nejvýznamnější na světě a jeho zaměstnanci předávají své zkušenosti a inovované postupy kolegům z mnoha jiných zemí.

 

Pracoviště cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce provedlo od roku 2003 dodnes 565 miniinvazivních endoskopických operací. Co se týče robotických výkonů, s počtem 300 zákroků vykonaných na aortoilickém řečišti se řadí na světovou špičku, a se 100 laparoskopickými výkony patří mezi přední světová pracoviště provádějící tyto zákroky.

 

Do spektra endoskopických výkonů zde prováděných řadíme:
  • torakoskopickou horní hrudní sympatektomii;
  • laparoskopickou bederní sympatektomii;
  • endoskopický odběr safény;
  • endoskopickou operaci perforátorů;
  • laparoskopické tepenné rekonstrukce aortoilické;
  • robotické tepenné rekonstrukce aortoilické;
  • robotické operace aortoilických aneuryzmat;
  • robotické operace okluzí a aneuryzmat viscerálních tepen.

 

Výkony v robotické chirurgii převyšují světová pracoviště

Za celé období bylo provedeno 100 laparoskopických tepenných rekonstrukcí s mortalitou 0 %, pooperační morbiditou 9,4 % a s 1 % časných uzávěrů rekonstrukcí. Souběžně bylo provedeno 300 robotických tepenných rekonstrukcí s mortalitou 0,3 %, pooperační morbiditou 3,4 % a s 0,7 % uzávěrů rekonstrukcí. Výsledky odpovídají celosvětovým souborům v laparoskopii, v robotické chirurgii počty převyšují zbytek světových pracovišť. S dalšími zkušenostmi dochází k modifikaci a zjednodušení operačních postupů, spektrum výkonů a jejich obtížnost zároveň narůstá.

V problematice obliterujícího postižení tepen břišní nebo pánevní oblasti přinášíme operativu zkracující dobu intenzivní péče průměrně na jeden den, hospitalizaci na pět dní a celkový návrat k běžnému životu do tří až čtyř týdnů. Oproti tomu po běžném výkonu z laparotomie je rekonvalescence v průměru dvakrát delší. 

 

Provedli jsme první aortobifemorální bypass s 3D systémem

Na Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce byl na začátku tohoto roku proveden jako první v České republice aortobifemorální bypass s pomocí 3D technologie Aesculap Einstein Vision od společnosti B. Braun. Před tímto ojedinělým výkonem byly již v minulém roce pomocí tohoto přístroje provedeny v Nemocnici Na Homolce první  ilikofemorální a jednostranné aortofemorální bypassy. Ve všech případech šlo o operace na velkých tepnách v hloubi těla.

S pomocí 3D technologie dochází ke zkrácení doby operace i ke snížení perioperačních a pooperačních komplikací. Je výrazně zlepšena orientace  a přesnost provedení v tak citlivé oblasti, jako je oblast největší tepny v těle, kde riziko spojené s možností poranění je na těchto kritériích přímo závislé.

Další jasnou výhodou je možnost použití robotického ramene k uchycení kamery, což ulehčuje práci chirurgů, a samozřejmě možnost 3D zobrazení pro celý tým, který se na operaci podílí. Tak je zkrácena reakční doba na jakoukoliv změnu, která by při složitém operačním výkonu mohla nastat a snižuje se tím riziko komplikací.

 

 

 

MUDr. Libor Dvořáček

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory