Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

4. Duben 2014

Mini-Spike® 2 Bezpečná infuzní terapie a příprava intravenózních léčiv

S cílem omezit rizika manuální přípravy roztoků léčiv uvádí koncern B. Braun na trh aplikační trn Mini-Spike® 2 s povrchově dezinfikovatelným bezjehlovým ventilem.

Ventil s dezinfikovatelným povrchem omezuje riziko nozokomiální nákazy pacientů a prostřednictvím mechanismu automatického uzavírání lépe chrání zdravotníky před chemickou kontaminací.

Mini-Spike® 2 nabízí navíc stejné vlastnosti i způsob zacházení jako Mini-Spike®. „Bezjehlový“ systém představuje účinnou ochranu před poraněním ostrými předměty a 5µm kapalinový filtr snižuje nebezpečí partikulární kontaminace.*

Používání bezpečnostních pomůcek napomáhá předcházet riziku poranění ostrými předměty a chemické, mikrobiologické i partikulární kontaminaci, což ostatně potvrzují i mnohé literární prameny.
 

Pro pacienty může příprava roztoků léčiv znamenat následující rizika:

Partikulární kontaminaci: závažné poškození orgánů v důsledku přítomnosti pevných částic v parenterálně podávaném roztoku (částečky plastu nebo gumy, nerozpuštěné léčivo).

Mikrobiologickou kontaminaci: nozokomiální infekce - pokud pomůcky nelze náležitě dezinfikovat.

Rizika pro zdravotníky, která souvisejí s přípravou roztoků léčiv:

Chemická kontaminace: dermatitida, alergie na antibiotika, mutagenní účinky (mohou vést ke vzniku zhoubných nádorů močového ústrojí a způsobovat potraty nebo poruchy vývoje plodu u těhotných žen).

Poranění ostrými předměty: používání injekčních jehel může způsobit závažné krvácení a riziko infekce. 

 

Výhody vyplývající ze zvýšené hygienické bezpečnosti:

  • Minimalizace chemické a mikrobiologické kontaminace
  • Minimalizace partikulární kontaminace
  • Prevence poranění ostrými předměty
  • Intuitivní a praktické zacházení s bezjehlovým systémem
Petr Misař
Produktový specialista divize Hospital Care, společnost B. Braun Medical s.r.o.

Čtěte také

Výsledky unikátní studie ukázaly, že prevence poranění ostrými předměty je důležitým tématem našeho zdravotnictví.

15.02.2018
Intenzivní péče

Dialyzačný monitor OMNI bol ako prvý inštalovaný na klinike vnútorného lekárstva vo Vojenskej nemocnici Ružomberok. Spýtali sme sa jej prednostu MUDr. Antonína Hruboňa, Ph.D., či sa im s týmto prístrojom dobre pracuje a aké s ním na pracovisku majú zatiaľ skúsenosti. 

19.01.2018
Akutní dialýza