Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

2. Leden 2013

Maligní melanomy u dětí byly hlavním tématem letošního kongresu lékárníků

Letošní oslavu 17. listopadu mohli čeští i slovenští lékárníci prožít v Hradci Králové, kde se ve dnech 16.-18. 11. 2012 na Univerzitě Hradec Králové uskutečnil 16. kongres nemocničních lékárníků, nad nímž letos převzal záštitu ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

 

Tato akce je pro lékárníky i farmaceutické asistenty jako vždy zařazena do systému celoživotního vzdělávání garantovaného ČLK a ČAS. Letos byly hlavními tématy maligní melanom, psoriáza a ekzémy v dětském věku. V rámci kongresu pak bylo možno navštívit blok farmaceutické technologie, klinických farmaceutů či farmaceutických asistentů.

Novinkou, která se těšila velkému zájmu, bylo moderní automatické přečerpávací zařízení pro parenterální výživu, které představila společnost B. Braun. Systém Pinnacle™ TPN představuje nastupující generaci automatického systému mísení totální parenterální výživy.

Prostřednictvím tohoto zařízení se do rukou personálu lékárny dostává prostředek, který mu usnadní přípravu požadované parenterální výživy, a navíc je schopen podat hlášení podle potřeb lékárny.

Jeho přednosti spočívají:

  • v redukci chyb vzniklých při práci s roztoky;
  • v časové nenáročnosti při nastavení;
  • v rychlosti přípravy (1 litr za méně než 1 minutu);
  • ve snížení rizika kontaminace při dotyku s materiálem;
  • v jednoduchém zacházení.

 

Díky jednoduché manipulaci s tímto zařízením a časové nenáročnosti velkoobjemových příprav věříme, že se rychle zapojí do práce v nemocničních lékárnách a pomůže optimalizovat průběh příprav vaků s parenterální výživou. Uvidíme, co nového nám přinese sedmnáctý ročník kongresu.  

Mgr. Iveta Hermanová
divize Hospital care

Čtěte také

Letošní ročník kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny proběhl na začátku září v Brně. Vůbec poprvé se v rámci oficiálního programu konal distribuovaný workshop zaměřený na praktické ukázky nervových blokád s ultrazvukovou asistencí. 

04.12.2017
Intenzivní péče

Přestože infuzní technika B. Braun Space byla na český trh uvedena již před několika lety a je v našem prostředí velmi oblíbená, zdaleka ne všichni uživatelé jsou informováni, že se jedná o systém otevřený průběžným aktualizacím a využívání nových nástrojů, které lze do systému nahrát pouhým upgradem softwaru. Abychom rychle a efektivně seznámili zdravotnickou veřejnost z řad nemocničního personálu se všemi výhodami přístrojové generace B. Braun Space, připravili jsme pro zdravotníky instruktážní video, které je v průběhu několika málo minut seznámí s hlavními funkcemi a výhodami systému. Ucelený systém Space je díky „otevřenosti“ neustále připravený být nejmodernějším na trhu, i když je v provozu už několik let. 

30.11.2017
Intenzivní péče

Ve výrobním komplexu Pfieffewiesen se oslavovalo. Na výrobní lince byl totiž kompletován třímiliardtý infuzní set.

12.09.2017
Intenzivní péče