Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

29. Říjen 2012

Laparoskopisté se vzdělávají v Hradci Králové

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy spolu s Aesculap Akademií stály před třemi lety při vzniku centra vzdělávání pro lékaře v Hradci Králové. Dnes mohou účastníci díky nim dokonce sledovat přenosem živý operační výkon ve Full HD kvalitě.

 

Kurzy laparoskopických technik byly zahájeny bezmála před třemi lety. Celý model kurzů vycházel z metodiky německé vzdělávací instituce Aesculap Akademie. Bylo nutné navázat spolupráci s partnerem, který by našel odvahu transformovat německé know-how do českého prostředí, dále pak nabídl vhodné prostory, technické zázemí a odborné a personální zajištění.

Pomocnou ruku nabídla Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy při Fakultní nemocnici Hradec Králové. Odborný garant kurzů prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc., se velmi razantně zapojil do vyjednávání s managementem Fakultní nemocnice Hradec Králové a kolegiem jednotlivých klinik.

Netrvalo dlouho a zájem o tento typ vzdělávání ukázal, že úsilí a prostředky nebyly vynaloženy zbytečně. Vize prof. Alexandera Ferka začlenit tento koncept edukace do povinného postgraduálního vzdělávání se ukázala jako správná. Potvrdily to i změny z konce září, kdy byla formálně převedena agenda vzdělávání z IPVZ na lékařské fakulty. V roce 2012 se tak na třech lékařských fakultách při Univerzitě Karlově, Univerzitě Palackého a Masarykově univerzitě konaly první dva čtyřdenní kurzy nazvané „Novinky v chirurgii“. Ačkoli kurzy laparoskopických technik nejsou oficiálně součástí postgraduálního vzdělávání, velmi úspěšně tento program svojí povahou doplňují.

 

Laparoskopické kurzy v rámci postgraduálního vzdělávání

Cílem těchto kurzů je, aby si mladí chirurgové, kteří prozatím získali jen základní zkušenosti, prošli ucelenou řadou praktických dovedností a načerpali podstatné penzum znalostí laparoskopických technik. Nedílnou a mnohdy velmi opomíjenou součástí kurzů je bezpečnost práce s přístrojovou technikou a možnosti vysokofrekvenční elektrochirurgie, včetně porovnání různých technologických přístupů k preparaci a stavění krvácení. Dnes již můžeme pomocí dálkového přenosu ve Full HD kvalitě poskytnout účastníkům možnost sledovat živý operační výkon a ti si pak mohou okamžitě porovnávat praktické zkušenosti ze „suché laboratoře“ s reálným prostředím operace. Důležitá je možnost naslouchat odbornému komentáři a příležitost spontánně komunikovat s operatérem pomocí audiopřenosu. Nepřetržitá interakce mezi jednotlivými aktéry tak z účastníka kurzu činí aktivní a ne jen pasivní součást procesu. Z diskuse pak vyplývají zajímavé závěry, které kriticky hodnotí různé přístupy pracovišť. Účastníci kurzu pak odcházejí se zdravým sebevědomím a s chutí rozvíjet své vědomosti a dovednosti dále.

 

Hradec Králové disponuje komplexně vybaveným vzdělávacím centrem

Jestliže jsme v počátcích pochybovali, jaké bude mít naše úsilí odezvu, dnes můžeme zodpovědně prohlásit, že tento typ kurzů má v systému postgraduálního vzdělávání své nezastupitelné místo. Navzdory skromnějším poměrům, ve srovnání s vybavením a počtem účastníků v německé centrále Aesculap Akademie v Tuttlingenu a Berlíně, je dnes Aesculap Akademie při Fakultní nemocnici Hradec Králové stabilně vybavena čtyřmi laparoskopickými trenažéry, třemi fantomy lidského trupu, nástrojovým vybavením a spotřebním materiálem, jako např. šitím, rukavicemi, síťkami pro hernioplastiku apod. Ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy při Fakultní nemocnici Hradec Králové se podařilo v roce 2011 realizovat projekt na vybavení Aesculap Akademie dvěma endoskopickými videořetězci včetně nástrojového vybavení.

Pravidelně jsou během roku pořádány dva kurzy základních laparoskopických technik a jeden kurz pokročilý zaměřený na hernioplastiku. Aesculap Akademie vyjma organizace těchto kurzů nabízí zájemcům také individuální trénink a samozřejmě též další kurzy pořádané českou pobočkou Aesculap Akademie.

Aktuálně je v jednání rozvoj programu kurzů zaměřený na kardiochirurgické a urologické miniinvazivní přístupy.

Závěrem krátkého zhodnocení bychom rádi poděkovali lektorovi kurzů laparoskopických technik MUDr. Tomáši Hrochovi, který stál u zrodu celého programu a svým nadhledem a trpělivým pedagogickým přístupem vytvářel neopakovatelnou atmosféru. Rok nato následoval kurz pro pokročilé chirurgy zaměřený na téma laparoskopické kýly (TEPP). 

 

Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D.
odborný garant Aesculap Akademie

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory