Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

1. Březen 2008

Kurz regionálnej anestézie

Slovenská spoločnosť anestéziológie
a intenzívnej medicíny, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnice akad. L. Dérera a FNsP Bratislava začala spolupracovať s Aesculap Akadémiou. Prvou aktivitou sa stal kurz regionálnej anestézie.

Problematika regionálnej anestézie je predmetom dlhodobého klinického anestéziologického záujmu, preto odborná spoločnosť uvítala ponúkanú spoluprácu. Aesculap Akadémia má skúsenosti z prípravy a organizovania vzdelávacích projektov v Českej republike. Tieto sa stali prestížnymi podujatiami, o ktoré prejavovali záujem aj lekári zo Slovenska.

SSAIM a Aesculap Akadémia vytvorili zaujímavý grant, ktorý oslovil a vzbudil záujem slovenských anestéziológov.

Doc. MUDr. Milan Onderčian, PhD. a MUDr. Ľubica JozefíniováDoc. MUDr. Milan Onderčian, Ph.D. a MUDr. Ľubica JozefíniováPrvý kurz sa konal v dňoch 5. - 6. októbra 2007 a zúčastnilo sa na ňom 15 lekárov. Vzdelávací projekt preukázal svoju životnosť a podnietil SSAIM a Aesculap Akamémiu ho opakovať. V tomto roku sa bude prezentovať v dvoch termínoch a to v dňoch 4. - 5. 4. a 11. - 12. 4. 2008 v Bratislave.

Kurz regionálnej anestézie uskutočnený na pôde Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny v Nemocnici akad. L. Dérera sa konal v čase, keď si nemocnica pripomenula 40 rokov vzniku a jej KAIM 40. výročie založenia. Bola to prvá československá klinika s odborom anestéziológia a resuscitácia na území vtedajšieho spoločného štátu. Na školení odzneli teoretické prednášky doplnené praktickou demonštráciou vybraných prístupov na figurantovi na témy:

  • Toxicita amidových lokálnych anestetík (Onderčanin),
  • Blokády hornej končatiny (Jozefíniová)
  • Blokády dolnej končatiny (Baďura),
  • Neurostimulátor Stimuplex HNS 12 a jeho praktické použitie pri blokádach (Baďura),
  • Regionálna anestézia v oblasti trupu (Jozefíniová, Baďura).

Podujatie sa zaradilo do systému kreditného hodnotenia SACCME. Odborným garantom podujatia boli SSAIM, prezident SSAIM, KAIM FNsP Bratislava .

V tejto súvislosti sa výbor SSAIM chce poďakovať Aesculap Akadémii a sponzorovi podujatia B. Braun Medical za podporu a realizáciu vzdelávacieho projektu.

Doc. MUDr. Milan Onderčanin, PhD.,
KAIM, FNsP Bratislava

MUDr. Milan Onderčanin, Ph.D.
Slovenská spoločnosť anesteziológie a intenzívnej medicíny

Čtěte také

Jednodušší ovládání a více času na pacienty.

19.03.2018
Infuzní terapie

Místnost plná účastníků „doslova praskající ve švech“‒ i takto mohou vypadat workshopy pracovní skupiny Aesculap Akademie Bezpečnost personálu, které si její členové připravili na 20. ročník kongresu Colour of Sepsis v Ostravě. 

08.03.2018
Aktuality z B. Braun

Sepse neboli otrava krve je hlavní příčinou úmrtí na jednotkách intenzivní péče (JIP) a druhou nejčastější příčinou hospitalizace pro infekční onemocnění. Ze statistik vyplývá, že v naší republice na sepsi zemře ročně zhruba 20 tisíc lidí a celosvětově každým rokem dostane těžkou sepsi přes 18 milionů lidí. Vzhledem k takto vysoké mortalitě byl skupinou mezinárodních odborných organizací vyhlášen Světový den sepse, připadající na 13. září. 

15.02.2018
Aktuality z B. Braun