Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Klára Dvořáková

Pokud budeme vzdělávat metodou, která přiznává, že chybujeme, bude lékařské řemeslo bezpečnější.

11.12.2017

Souhru a komunikaci podle návodů ani učebnic nenatrénujete, říká v rozhovoru MUDr. Jan Bureš, anesteziolog a intenzivista z FN Motol.

11.12.2017

Na kurzech se učím a zdokonaluji, překonávám vlastní zábrany, poznávám nové lidi... Ale hlavně, nikdy nemám pocit, že bych byla zkoušená nebo že by mě někdo „koupal“ v mé vlastní neznalosti nebo nešikovnosti.

25.07.2017
vzdělávání zdravotníků

Progresivní svalová relaxace, autogenní trénink či relaxace s imaginací. Na nových kurzech Aesculap Akademie se zdravotníci učí, jak překonat každodenní stres. Praktický nácvik relaxace a meditace je jejich součástí.

14.12.2016
B. Braun Dialog

Riziko bodného poranění je pro zdravotníky stále velkým nebezpečím. Samotné píchnutí jehlou se může jevit jako triviální záležitost, jedná-li se však o jehlu použitou u neznámého pacienta, následky mohou být katastrofální. Dovolili jsme si oslovit vrchní sestru paní Bc. Janu Matušinskou z Protialkoholní záchytné stanice - klinického pracoviště Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze 8 - a požádali ji o rozhovor na toto téma.

25.03.2010
Bezpečnost personálu

Na zdravotnická zařízení a jejich personál jsou co se týče kvality poskytované zdravotnické péče kladeny vysoké nároky. Zdraví zaměstnanců je důležité pro poskytování kvalitní a bezpečné péče pacientům.

24.02.2010
Bezpečnost personálu

V říjnu se v Praze v sídle společnosti B. Braun Medical konal kurz „Rizika bodných poranění“. Těm, kteří se neměli možnost zúčastnit z důvodu plné kapacity, nabízíme několik slov o průběhu této zajímavé akce

03.12.2009
Bezpečnost personálu

8. dubna 2009 se poprvé konal v nově vybudovaném Vzdělávacím centru Aesculap Akademie ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové kurz Aesculap Akademie pod názvem Rizika bodných poranění.

22.05.2009
Bezpečnost personálu

V rámci veletrhu Medical Fair v Brně proběhla 23. října 2008 v sále Press Center pavilonu E konference týkající se práce ve zdravotnictví a prevence rizik. Pořádala ji Aesculap Akademie pod záštitou OS ČLK Brno-město a Česká asociace sester. Odborným garantem za OS ČLK Brno-město byla MUDr. Marie Kolářová, předsedkyně Společnosti pro nemocniční hygienu, Českou asociaci sester zastupovala Jindra Pavlicová, členka prezidia ČAS. Vedle hygienických, epidemiologických, legislativních nebo technických aspektů bezpečnosti zdravotnického personálu přítomní diskutovali o prevenci těchto možných rizik a jejich řešení.

30.11.2008
Bezpečnost personálu

První kurz „Správné postupy při zavádění a ošetřování periferních žilních kanyl“ ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze ve spolupráci s Aesculap Akademií se uskutečnil 24. září 2008.

01.11.2008