Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

16. Listopad 2017

Jak se správně naučit techniku chirurgického šití? Jednoduše online.

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

Nejdřív stehy, potom uzly

Krátká edukační videa základních technik šití a uzlení vznikla ve spolupráci Aesculap Akademie s MUDr. Tomášem Hrochem z Chirurgické kliniky z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Zájemci z chirurgických oborů si tak mohou vždy ze dvou různých úhlů pohledu do detailu nastudovat správné provedení intradermálního, Donattiho nebo např. Algoewerova stehu. Videa by měla mladým lékařům sloužit jako další nástroj k rychlejšímu a preciznějšímu rozvoji jejich profesní dráhy. 

 

Sutura od A do Z

Aesculap Akademie pro mladé chirurgy také pravidelně pořádá kurzy, kde si v simulovaných podmínkách mohou vyzkoušet různé techniky sutury v praxi. Kurzy jsou odstupňovány podle náročnosti a anatomického zaměření. Lékaři tak postupně mohou projít kurzy technik sutury kůže hlavy a krku, střevních anastomóz nebo parenchymatických orgánů. V nabídce Aesculap Akademie jsou také kurz sutury gastrointestinálního traktu pro pokročilé, specializovaný cévní kurz a mezi oblíbené patří i techniky laparoskopického šití.

 

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Ovládnutí šicích technik patří mezi základní předpoklady pro vykonávání chirurgické praxe. Aby se mladí lékaři vyvarovali komplikací způsobených nevhodně nebo špatně založeným stehem, musí jít učební proces ruku v ruce s dlouhými hodinami tréninku. Jedině naprostým zautomatizováním pohybů chirurg nabude jistoty, dokáže se přizpůsobit podmínkám konkrétního operačního výkonu a získá dostatečný prostor pro taktické rozhodování. Aesculap Akademie se dlouhodobě snaží mladým lékařům vytvořit takové podmínky, aby se mohli průběžně zdokonalovat v průběhu studia i později v praxi. Edukační videa, která jsou k dispozici online, mohou sloužit jako další možnost efektivního tréninku.

 

Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D.
odborný garant Aesculap Akademie

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Třetí generace trojrozměrného obrazu

27.09.2017
Chirurgické obory