Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

2. Leden 2013

Invazivní monitoring je nyní díky systému EasyClick jednodušší

Invazivní monitorace hemodynamických parametrů, především arteriálního tlaku, centrálního žilního tlaku a tlaku v plicnici, již neodmyslitelně patří k péči o kriticky nemocné pacienty. Jednotky intenzivní péče, které tento monitoring pravidelně nevyužívají, nemohou být v současné době považovány za skutečné JIP.

 

Všechny současné monitory jsou již plně vybaveny veškerými moduly pro tato invazivní měření. Společnost B. Braun pro tuto oblast nabízí již mnoho let tradiční monitorovací systémy Combitrans. Jde o soupravy hadiček, kohoutů a jednoho nebo více tzv. převodníků (transducer), které pomocí vodního sloupce přenášejí tlakovou vlnu z příslušného katetru v žilním nebo arteriálním řečišti a převádějí ji na elektrický signál zpracovaný v monitoru. Soupravy Combitrans jsou již léta úspěšně používány na řadě pracovišť kardiochirurgických, ARO a JIP a díky široké paletě propojovacích kabelů umožňují kompatibilitu a použití prakticky se všemi dostupnými monitory.

Lepší manipulace, rychlejší sestavení systému a menší počet propojovacích kabelů

V roce 2013 přichází firma B. Braun na trh s inovovanou variantou současného systému Combitrans pod názvem Combitrans EasyClick (EC). Jde o systém, který využívá kombinace jednorázového převodníku s trvale použitelnou „dokovací“ destičkou, která má zabudované mikročipy a přenáší signál z převodníku do monitoru. Na rozdíl od standardního Combitransu je převod signálu uskutečňován pomocí kovových kontaktů v destičce, do které se převodník „zaklikne“ a je z ní poté kabelem přenášen do monitoru. U standardního typu Combi­transu bylo nutné propojit každý převodník propojovacím kabelem s monitorem zvlášť, což u měření např. všech čtyř invazivních tlaků znamenalo někdy komplikovanou manipulaci a obsluhu u lůžka kriticky nemocných pacientů. U systému Combitrans EC jsou k dispozici převodníkové destičky buď pro dva, nebo čtyři převodníky, tlaky jsou na destičce označeny a barevně kódovány a z obou těchto destiček vychází pouze jeden kabel. Tento kabel je pak propojen pomocí interface kabelu kompatibilního s příslušným monitorem. Spojení obou kabelů je kovové, voděodolné, a interface kabely jsou k dispozici pro dva až čtyři tlaky pro většinu běžných typů monitorů na trhu. Konce propojovacího kabelu jdoucí do monitoru jsou také barevně kódovány dle příslušných tlaků, takže nemůže dojít k záměně.

Držáky převodníkových destiček jsou snadno upevnitelné a je možné je vertikálně i horizontálně polohovat 

Novinkou jsou také držáky převodníkových destiček na infuzní stojan, které jsou snadno upevnitelné a je možné je vertikálně i horizontálně polohovat. Také upevnění vlastních převodníků do převodníkové desky je snadné (easy click) - stačí je pouze pomocí dvou křidélek zasunout do destičky a zacvaknout. Ostatní části jednorázové soupravy Combitrans EC jsou stejné jako u standardního typu Combitrans - tlakové barevně označené hadičky, proplachovací zařízení, trojcestné kohouty, infuzní set na tlakovou infuzi. Vedle obvyklých souprav „jednolinek“ arteriálních a venózních jsou k dispozici „dvojlinky“ i „trojlinky“ Combitransu EC a další varianty jako u standardního Combitransu. Je možné i vytvoření tzv. zákaznických souprav dle individuálních potřeb příslušného pracoviště (délka hadiček, speciální barevné kódování, počet kohoutů atd.). Nový Combitrans EC přináší tedy vedle velmi přesného měření také novou přidanou hodnotu k našemu dlouhodobě zavedenému a osvědčenému systému Combitrans, která spočívá především v lepší manipulaci, v rychlejším sestavení systému a v menším počtu propojovacích kabelů.

MUDr. Jiří Chvojka
divize Aesculap - vaskulární systémy

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory