Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Ing. Jiří Hammer

v Ústavu pro péči o matku a dítě, díky komplexnímu přístupu k obměně instrumentária.

13.12.2016
chirurgické nástroje

Stále větší náročnost na zpracování dokumentace, její archivaci a evidenci je časově náročnější a logicky vede ke snaze některé činnosti automatizovat a postupně přecházet na elektronické formy zdravotnické dokumentace. Systém DoctIS® řešící oblast zdravotní dokumentace, logistiky, majetku, lidských zdrojů a kontrolních řídicích procesů

01.11.2015

Ve dnech 15. 18. října 2014 proběhl v Praze XV. světový kongres o sterilizaci WFHSS. Registrováno bylo 1 006 účastníků ze 65 zemí celého světa.

12.12.2014
sterilizace nástrojů

Rozhovor s vedúcou sestrou centrálnej sterilizácie Nemocnice Poprad Mgr. Katarínou Jendrušákovou o využití systému riadenia predsterilizačných procesov.

13.11.2014
sterilizace nástrojů

Od první aplikace informačního systému MEDIX® v Opavě uplynulo již dvanáct let. Dnes MEDIX® řídí více než pětatřicet nemocnic a s prvními instalacemi začínáme na Slovensku. Dokumentovat předsterilizační přípravu na Slovensku je však složitější, proto byl vyvinut nový modul pro řízení procesů sterilizace - MEDIXc.

13.05.2013

Při návštěvách centrálních sterilizací se většinou zabýváme příčinami zničení chirurgických nástrojů. Ve většině případů se jedná o hrubé chyby předsterilizační přípravy.

31.01.2013
chirurgické nástroje

Veškeré lidské úsilí směřuje k úspoře vlastní práce zautomatizováním procesů, které běžně vykonáváme. Lidská bytost je naprogramována tak, že každou činnost je schopna řešit samostatně několika způsoby. Při vyhodnocení nebo kontrole této činnosti nacházíme rozdílnost postupů, někdy i s kontraproduktivním výsledkem.

31.05.2011
nemocniční informační systém

Chirurgické instrumentárium je jednou z nejdůležitějších materiálních hodnot každé nemocnice. Téměř nikde však neexistuje propracovaný systém péče o chirurgické nástroje. Je to dáno omezenou nabídkou firem, které většinou nabízí pouze opravu již poškozeného nástroje. Absence těchto služeb na trhu nás přivedla k nabídce zcela nového produktu s názvem „Komplexní servisní služby Aesculap“.

28.06.2010

Titulek článku je jistě nadsazený, na druhou stranu je ale bohužel skutečností, že předsterilizační příprava bývá hlavním viníkem poškození chirurgických nástrojů. Jen v malém procentu je na vině operatér. Přitom edukace vedoucích pracovníků centrálních sterilizací v České a Slovenské republice je na velmi vysoké úrovni. Kde je tedy příčina problému? Většinou se ukrývá v nedokonalé logistice a organizaci práce nemocnice.

12.04.2010
chirurgické nástroje

MARY (zkratka z anglického Magic of Racionality) je první na náš trh uváděný softwarový produkt, který se komplexně zabývá detailní problematikou používání šicích materiálů ve zdravotnictví.

12.04.2010
nemocniční informační systém