Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

15. Září 2014

Fixace síťky u laparoskopické operace tříselné kýly pomocí lepidla Histoacryl® Pro Set MFX

První laparoskopická plastika tříselné kýly u nás byla provedena v říjnu 1992. Od té doby bylo odoperováno přes 6000 pacientů touto metodou.

 

První záznam z laparoskopické operace tříselné kýly provedl v roce 1989 Washington. Následně v roce 1990 provedli Ger, Schultz a Popp první laparoskopické plastiky s resekcí vaku a polypropylenovou ucpávkou kýlní branky nebo fixovanou záplatou z dura mater. V našem zařízení byla první laparoskopická plastika tříselné kýly provedena v říjnu 1992. Od tohoto data bylo odoperováno přes 6 000 pacientů touto metodou. Dominantní způsob provedení plastiky třísla byla metoda TAPP (TransAbdominal PrePeritoneal Approach).

U této metody je potřeba ve většině případů provést fixaci síťky. Síťka se fixuje na ligamentum Cooperi na stydké kosti a následně podle anatomických poměrů i na periferii a horním okraji. K fixaci síťky se používaly a používají kovové svorky, kovové skrutky, transparietální stehy, vstřebatelné skrutky, nověji se používají samofixační síťky a síťky je možno fixovat i lepidlem.

Použití kovových svorek a skrutek i transparietálních stehů je zatíženo komplikacemi charakteru poranění cévních a nervových struktur v oblasti třísla. U poranění cévních struktur se jedná vždy o akutní komplikaci, kterou je třeba vyřešit. U poranění nervu v oblasti třísla, který je poškozen cizím materiálem, většinou vznikají u pacientů problémy charakteru neuralgií, které mnohdy končí reoperací a nutnosti odstranění svorky nebo skrutky.

Při fixaci síťky pomocí lepidla možnost vzniku této komplikace odpadá. V květnu tohoto roku jsme v našem zařízení začali používat k fixaci síťky systém Histoacryl® Pro Set MFX.

 

Při fixaci síťky pomocí lepidla nevzniká nebezpečí poranění nervově cévních struktur.

Histoacryl® Pro Set MFX

Výhodou tohoto systému spatřujeme v jeho kompaktnosti. Systém se do dutiny břišní zavádí 5mm portem. Aplikace lepidla je snadná a cílená. Výhodu vidíme i v tom, že lepidlo je barevné, a tak je dobře viditelné jeho množství na síťce. Při aplikaci lepidla nevzniká nebezpečí poranění nervově cévních struktur. Zatím jsme lepidlo neměli možnost vyzkoušet na zalepení peritonea a provedení peritonealizace otevřeného třísla se zakrytím síťky, ale určitě to bude možné při příznivých anatomických poměrech v třísle. To znamená, že nebude zapotřebí provádět suturu peritonea.

Tento systém fixace se dá použít u většiny aplikovaných sítěk. Nám se nejvíce osvědčila síťka typu Premilene®, kterou si operatér sám upravuje podle charakteru a velikosti kýlní branky a třísla. Manipulace s aplikátorem je snadná a jeho výhodu spatřujeme i v dostatečném množství lepidla, které je rozděleno do dvou zásobníků.

V neposlední řadě hraje významnou roli i cena celého setu, která je podstatně nižší než jednorázové systémy svorkové nebo skrutkové.

Práce se systémem lepení je snadná a zvládne ji každý operační tým, který se touto problematikou zabývá.

MUDr. Josef Matloch

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory