Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

1. Listopad 2013

Produkt měsíce: Endo-SPONGE - endoluminální vakuová terapie

Endo-SPONGE je unikátní výrobek vyvinutý dvěma chirurgy z mnichovské univerzitní kliniky Dr. Rolfem Weidenhagenem a Dr. Uwe Grütznerem, ve spolupráci s koncernem B. Braun. Jedná se o systém vakuové terapie, podobný vakuové terapii otevřených ran, kdy drenáž zprostředkovává polyuretanová houbička s otevřenými póry.

 

Vlastnosti a výhody

•  nová minimálně invazivní endoskopická léčba na principu endoluminální vakuové terapie

•  rychlejší hojení než při konzervativní léčbě

•  nižší procento reoperací

•  vyšší podíl uzavřených ileostomií

 

Indikace

Endo-SPONGE se používá ve dvou indikacích. Zaprvé jde o leak (neboli prosakování) anastomózy po kolorektálním chirurgickém výkonu. Druhou indikací je leak rektálního pahýlu po zákroku dle Hartmanna v oblasti malé pánve. V obou případech se metoda používá v časném výskytu ohraničeného zánětu v této oblasti.

Způsob použití Endo-SPONGE je velmi podrobně popsán MUDr. Milanem Chobolou, Ph.D., z Chirurgické kliniky FN Hradec Králové v následujícím článku, kde autor také uvádí vlastní zkušenosti s využitím výrobku.

 

Jaký je princip endoluminální vakuové terapie?

Zjednodušeně řečeno dochází k vyvíjení podtlaku, který se přes uzavřený systém přenáší do pórů houbičky, čímž umožňuje nasávat sekret z leaku anastomózy do sběrné láhve. Speciálně vyvinutá houbička s velkými póry umožňuje co nejlepší kontakt se stěnou leaku a co nejoptimálnější odvod sekretu.

Balení Endo-SPONGE samozřejmě obsahuje i příslušenství pro zavedení houbičky. Lékař si může vybrat mezi dvěma typy silikonového tubusu (s vnějšími průměry 16 a 19 mm), dále je přibalen polyuretanový zavaděč, tuba gelu Askina® pro lepší zavádění houbičky tubusem a spojovací hadička s konektorem typu luer-lock pro napojení na zdroj podtlaku. Tím je láhev Redyrob® Trans Plus®. Jedná se o kontrolovatelný a regulovatelný drenážní podtlakový systém. Má samostatné katalogové číslo, neboť u jednoho pacienta může dojít ke spotřebě různého množství houbiček a Redyrob® Trans Plus® láhví.

 

Možné kontraindikace

Před zavedením Endo-SPONGE by měl být pacient velmi pečlivě vyšetřen a chirurg by měl zvážit, zda zvolit konzervativní nebo chirurgickou terapii. Kontraindikací použití Endo-SPONGE je např. nekrotická tkáň v okolí leaku, generalizovaná peritonitida, případně nedrénované septické ložisko. Endo-SPONGE by také neměl být zaváděn pacientům s poruchou srážlivosti krve nebo pacientům léčeným antikoagulačními léky, kde může hrozit krvácení v oblasti leaku. Maximální doba použití jedné houbičky jsou tři dny. Po uplynutí této doby musí být houbička vyměněna, protože granulační tkáň prorůstající do pórů může vyjmutí houbičky znesnadňovat. Endo-SPONGE se doporučuje používat při minimální velikosti dutiny leaku o délce dva centimetry a minimálním průměru jeden centimetr.

 

Přestože je tento systém používán u pacientů velmi selektivně, je šetrnou a účinnou technikou zvyšující komfort pacienta a umožňující odvrátit případnou reoperaci. V neposlední řadě tak může i významně snížit celkové výdaje na léčbu pacienta v nemocničním zařízení. Díky dobrým výsledkům léčby leaku v oblasti malé pánve se připravuje výrobek s obdobným účinkem i pro oblast jícnu.

redakce Braunovin

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory