Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

22. Červen 2010

Dvoutyčový MACS TL v přední instrumentaci AIS

Instrumentárium MACS TL (Modular Anterior Construct System for Thoracic and Lumbar Spine) vyvinuli a uvedli do praxe němečtí traumatologové R. Beisse a M. Potulski z Úrazové nemocnice v Murnau k ošetření čerstvých úrazů hrudní a bederní páteře, kdy obvykle po bezprostředním zajištění nestabilní páteře zezadu následuje v krátkém časovém odstupu v další anestezii přední stabilizace pomocí MACS endoskopickou cestou.

Retrospektivní studie

Ukázalo se, že systém má i další použití, a to vedle poúrazových deformit při řešení dalších patologických stavů, kde je vhodný přední výkon, jako jsou tumory, deformity
a záněty. Je možné ho použít cestou endoskopickou, ale samozřejmě i miniinvazivní a standardní otevřenou. Se systémem jsme měli možnost se seznámit v roce 2002, kdy jsme získávali první zkušenosti s přední instrumentací skoliotické páteře. Systém jsme poprvé použili v únoru 2003
a ve stejném roce se o něm zmínili.

 
Výsledky
V letech 2003-2007 jsme tímto systémem odoperovali 84 pacientů (75 žen a 9 mužů v průměrném věku 17+4 let, kdy nejmladší pacientce bylo 11+2, nejstarší 41,9 let). Nejlehčí křivka, kterou jsme instrumentovali, měla 36 stupňů, nejtěžší 72°. Průměrná hodnota před operací byla 52°, instrumentací se hodnota křivky snížila na 19°, tj. korekce o 33° (63 %). Vezmeme-li v úvahu celý soubor 111 pacientů operovaných

i jinými systémy, pak byla průměrná hodnota před (52°) i po operaci (19°) stejná, tedy rovněž se zlepšením o 33° (63 %). V tomto širším souboru figurují vedle MACS i křivky řešené pomocí systémů HZI, KASS a rovněž instrumentace jednou tyčí (dvakrát SSE a jednou MACS).

Co se týče umístění, pak k instrumentaci dolní hrudní křivky jsme použili MACS u 64 pacientů. Průměrná hodnota křivky před operací byla 52° (37°-72°), po korekci 20° (3°-39°), tedy zlepšení
v průměru o 32° (61 %). Instrumentace 20 pacientů
s thorakolumbální a lumbální průměrnou křivkou
50° (42°-67°) ji korigovala na 15° (0°-33°), došlo tedy ke korekci
v průměru o 35° (65 %). Zajímalo nás i srovnání rentgenogramů pořízených před operací v maximálním úklonu ke konvexitě instrumentované křivky s pooperační korekcí. Průměrná hodnota
v úklonu byla 20° (-7°-40°), tj. vůči snímku vstoje zlepšení o 32° (61 %).

Co se týče instrumentovaného úseku, pak u dolních hrudních křivek byla průměrná hodnota v úklonu 23° (10°-40°) tj. korekce
o 56 %, u bederních 12° (-7°-40°), korekce o 67 %. Toto hodnocení jsme původně zamýšleli doplnit o hodnoty derotace měřením dle Perdriolle a korekcí v sagitální rovině. Instrumentace dvěma šrouby toto měření často nedovolila, protože šrouby překrývaly pedikly. Obdobně u sagitálního profilu byly hodnoty
v oblasti T5 z technických důvodů velmi špatně čitelné.

 

Závěr

Korekce dosažená pomocí MACS je podobná té, kterou dosahujeme i jinými systémy, rovněž jeho výhody a nevýhody a stejně tak i indikace a kontraindikace. Přednost tohoto systému ale spatřujeme ve spolehlivé primární stabilitě a v tom, že je ze všech systémů, které jsme mohli poznat, nejplošší, takže pravidelně umožňuje přešití parietální pleurou, a brání tak podráždění sousedních měkkých tkání
a tvorbě nitrohrudních adhezí. Systém je specifický v tom, že se obě tyče nasazují současně, současně probíhá i derotace a po ní komprese.

redakce Braunovin

Čtěte také

Městská nemocnice Ostrava poskytuje péči v sedmi operačních oborech na patnácti operačních sálech a ročně je zde provedeno přibližně 9000 operací. Oddělení centrální sterilizace zpracovává měsíčně v průměru 1600 objednávek ze všech oborů, včetně zpracování objednávek od externích zákazníků.

09.03.2018
Chirurgie

Rozhovor s profesorom Ladislavom Valanským, popredným slovenským urológom.

30.11.2017
Chirurgické obory

Spojování tkání prošlo dlouhým vývojem od mravenčích hlaviček používaných ve starověku přes úlomky kostí, bylinná lýka až po současná moderní syntetická vlákna s integrovaným návlekem v jehle. Kvalitní a správně zvolený šicí materiál, stejně jako dovednost a správně zvolená taktika jsou pro konečný výsledek sutury tkání určující. Mladí chirurgové často nemají dostatek příležitostí k tréninku, a proto Aesculap Akademie natočila několik edukačních videí, která se zaměřují na základní šicí techniky.

16.11.2017
Chirurgické obory